KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-55 ze dne 19.01.2006
 

Průkaz progrese metastatického postižení jater pomocí opakované scintigrafie somatostatinových receptorů (OctreoScan®) u pacientky s inzulárním tumorem z delta buněk pankreatu a syndromem pankreatické cholery

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice, Hradec Králové


Anamnéza

U pacientky ve věku 64 let se objevil nově diabetes mellitus, zpočátku léčený perorálními antidiabetiky, postupně došlo k přechodu na inzulinoterapii. Hodnota C-peptidu se pohybovala v rozmezí 0,4-0,8 nmol/l. Nebylo zcela jasné, zda se jedna o diabetes mellitus typu LADA a nebo o sekundární diabetes. O pět let později pacientka podstoupila extirpaci rozsáhlého tumoru retroperitonea vycházejícího z korporokaudální oblasti pankreatu. Histologicky se jednalo neuroendokrinní tumor z Langerhansových ostrůvků. Imunofluorescenčně byly prokázány deltiny a beta-endorfiny a nález hodnocen jako maligní nádor z delta buněk pankreatu. O dva roky později se na UZ a CT jater nově objevilo ložiskové postižení. V klinickém obraze se začal objevovat dyspetický syndrom s průjmy, zvracením a hubnutím, tj. syndrom pankreatické cholery. Opakovaná cílená biopsie z těchto ložisek pod UZ byla negativní. Na našem pracovišti jsme provedli scintigrafii somatostatinových receptorů s OctreoScanem®, kde jsme detekovali několik ložisek patologicky zvýšené koncentrace somatostatinových receptorů v játrech a nález uzavřeli jako metastázy deltinomu v játrech. O přibližně rok později došlo k další progresi ložiskového postižení jater, které jsme opakovaně prokázali pomocí scintigrafie somatostatinových receptorů (OctreoScan®), dle CT postiženo cca 60 % parenchymu jater. V klinickém obraze došlo k dalšímu zhoršení dyspetického syndromu s průjmy a zvracením, rozvratu minerálního a vodního hospodářství a dekompenzaci diabetes mellitus. Pacientka dostávala symptomatickou léčbu zaměřenou na rehydrataci, omezení průjmů a kompenzaci diabetu. Po dvou letech pacientka umírá na terminální nádorovou kachexii spojenou s hypoproteinemií a otoky, elevací dusíkatých katabolitů, anemii, infekci močových cest a brocnhopenumonií. Při autopsii zjištěn maligní endokrinní nádor hlavy pankreatu z delta buněk, mnohočetné metastázy v játrech, metastatické postižení lymfatických uzlin mesenteria a porta hepatis.

Vyšetření

Scintigrafie somatostatinových receptorů s OctreoScanem®

  1. Scintigrafie I. – obrázek 1-5. Na SPECTu dutiny břišní bylo v pravém laloku jaterním pět kulovitých, ostře ohraničených ložisek výrazně zvýšeného záchytu pentetreotidu o průměru od 10 do 26 mm. Dále v dutině břišní pod mediální částí pravého laloku jater se zobrazilo drobné kulaté ložisko zvýšeného záchytu pentetreotidu o průměru 8 mm, ložisko je lokalizováno cca 30 mm vpravo od střední čáry a 30 mm ventrálně od předního okraje ledviny. Závěr: metastázy v játrech a drobná metastáza extrahepatálně v horní části dutiny břišní, v.s. v hlavě pankreatu.

  2. Scintigrafie II., o 14 měsíců později – obrázek 6-9. Přetrvává patologický, ložiskový záchyt pentetreotidu v játrech a drobné ložisko extrahepatálně v horní části dutiny břišní. Ve srovnání s vyšetřením před 14-ti měsíci je patrná progrese.

  3. Scintigrafie III., o 33 měsíce později – obrázek 10-12. Mnohočetná patologická ložiska tkáně se somatostatinovými receptory v pravém a levém laloku jater. Solitární ložisko v podjaterní krajině. Ve srovnání s minulými scintigrafiem došlo k další progresi nálezu. 


Obr. 1.: Celotělový scintigram za 4 hodiny po i.v. aplikaci 111 MBq OctreoScanuŇ. Na celotělové planární scintigrafii v přední projekci se zobrazila vícečetná, splývající ložiska tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů v pravém laloku jater. Metastázy endokrinního nádoru pankreatu z delta buněk.

/ Obr. 1.: Celotělový scintigram za 4 hodiny po i.v. aplikaci 111 MBq OctreoScanu®. Na celotělové planární scintigrafii v přední projekci se zobrazila vícečetná, splývající ložiska tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů v pravém laloku jater. Metastázy endokrinního nádoru pankreatu z delta buněk./


Obr. 2.: SPECT, koronární řezy. Metastázy v pravém laloku jater.

/ Obr. 2.: SPECT, koronární řezy. Metastázy v pravém laloku jater./


Obr. 3.: SPECT, sagitální řezy.

/ Obr. 3.: SPECT, sagitální řezy./


Obr. 4.: SPECT,transverzální řezy.

/ Obr. 4.: SPECT, transverzální řezy./


Obr. 5.: 3D rekonstrukce.

/Obr. 5.: 3D rekonstrukce./


Obr. 6.: Celotělový scintigram za 4 hodiny po i.v. aplikaci 111 MBq OctreoScanu®. Na celotělové planární scintigrafii v přední projekci se zobrazila vícečetná, splývající ložiska tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů v pravém laloku jater. Metastázy endokrinního nádoru pankreatu z delta buněk. Ve srovnání s předchozí scintigrafií před 14-ti měsíci je patrná progrese

/ Obr. 6.: Celotělový scintigram za 4 hodiny po i.v. aplikaci 111 MBq OctreoScanu®. Na celotělové planární scintigrafii v přední projekci se zobrazila vícečetná, splývající ložiska tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů v pravém laloku jater. Metastázy endokrinního nádoru pankreatu z delta buněk. Ve srovnání s předchozí scintigrafií před 14-ti měsíci je patrná progrese./


Obr. 7.: SPECT, koronární řez

/Obr. 7.: SPECT, koronární řez/


Obr. 8.: SPECT, sagitální řez

/Obr. 8.: SPECT, sagitální řez/


Obr. 9.: SPECT, 3D rekonstrukce

/ Obr. 9.: SPECT, 3D rekonstrukce/


Obr.10. Celotělový scintigram za 4 hodiny po i.v. aplikaci 111 MBq OctreoScanu®. Na celotělové planární scintigrafii v přední projekci se zobrazila vícečetná, splývající ložiska tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů v pravém laloku jater. Metastázy endokrinního nádoru pankreatu z delta buněk. Ve srovnání s předchozími dvěmi scintigrafiemi došlo k progresi nálezu.

/ Obr.10.: Celotělový scintigram za 4 hodiny po i.v. aplikaci 111 MBq OctreoScanu®. Na celotělové planární scintigrafii v přední projekci se zobrazila vícečetná, splývající ložiska tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů v pravém laloku jater. Metastázy endokrinního nádoru pankreatu z delta buněk. Ve srovnání s předchozími dvěmi scintigrafiemi došlo k progresi nálezu./


Obr. 11.: SPECT, sagitální řezy.

/ Obr. 11.: SPECT, sagitální řezy./


Obr. 12.: SPECT, transverzální řezy.

/ Obr. 12.: SPECT, transverzální řezy./


Závěr

Scintigrafie s pentetreotidem určila charakter ložiskového postižení jater a potvrdila nádorových charakter ložiskového postižení jater. SPECT přispěl ke zvýšení senzitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace metastáz. Nález na scintigrafii určil strategii léčby pacienta.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice
oddělení  nukleární medicíny
přednosta: MUDr. ing. Jaroslav Vižďa
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové

Kontakt na autora:

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
tel.: +420-495832337
fax.: +420-495512346
dolezal@fnhk.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software