Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Staging karcinoidu tenkého střeva pomocí scintigrafie
somatostatinových receptorů (OctreoScan®) u pacientky s flash syndromem


MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice, Hradec Králové


Anamnéza

58-letá žena byla vyšetřována pro projevy karcinoidního syndromu. V klinickém obraze dominoval flash syndrom – záchvatovité červené skvrny na obličeji a krku, které trvaly několik minut a objevovaly se v dopoledních a odpoledních hodinách a provázela je tachykardie. Pro suspektní polypoidní defekt v tenkém střevu při enteroklýze a jeho nedostupnost endoskopickými metodami pacientka podstoupila peroperační enteroskopii s nálezem stenozujícího ložiska. Postižený úsek tenkého střeva byl resekován. Histologicky se jednalo o maligní karcinoid. Provedena biopsie jater, kde též zjištěn karcinoid. V rámci stagingu následovala scintigrafie somatostatinových receptorů s 111In-octreoscanem, kde byla zjištěna generalizace onemocnění, postižení jater, sleziny, podjaterní krajiny a další metastázy v hypogastriu, mezogastriu, mediastinu, pravém ramenním skloubení, v levém humeru a hrudní páteři. Byla zahájena kombinovaná imunomodulační léčba (Somatostatin + Interferon). V průběhu imunomodulační léčby došlo k poklesu odpadu kyseliny 5-hydroxyindoloctové do moče (U_5HIO 60, 1…..43,3……15.3 mmol/l; norma 10,5 – 52, 3 mmol/l; fU_5HIO 117,2….32,5….22,9 mmol/l; norma 10,5 – 52, 3 mmol/l) a k ústupu flash syndromu.


Vyšetření

Scintigrafie somatostatinových receptorů s OctreoScanem®
Mnohočetná ložiska zvýšené akumulace radiofarmaka v játrech, slezině. Ložisko zvýšeného záchytu radiofarmaka pod levým lalokem jater o průměru 5 cm, další pod pravým lalokem jater. Dvě drobná ložiska zvýšeného záchytu radiofarmaka na přechodu mezo- a hypogastria vpravo, větší do 1,5 cm. Postižení skeletu – pravý ramenní kloub, pravý humerus, levý humerus, horní třetina hrudní páteře. Závěr: mnohočetné metastázy karcinoidu.


Závěr

Scintigrafie s 111In-pentetreotidem umožnila efektivní staging metastazujícího karcinoidu. SPECT přispěl ke zvýšení senzitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace metastáz. Nález na scintigrafii ovlivnil další strategii léčby pacienta.


Obr. 1.: Celotělová scintigrafie s 111In-pentetreotidem (OctreoScan®). Mnohočetné metastázy karcinoidu nad a pod bránicí.

/Obr. 1.: Celotělová scintigrafie s 111In-pentetreotidem (OctreoScan®). Mnohočetné metastázy karcinoidu nad a pod bránicí./


Obr. 2.: Statická scintigrafie hrudníku s 111In-pentetreotidem (OctreoScan®).

/Obr. 2.: Statická scintigrafie hrudníku s 111In-pentetreotidem (OctreoScan®)./


Obr. 3.: SPECT břicha.

/Obr. 3.: SPECT břicha./


Obr. 4.: SPECT břicha, koronární řezy.

/Obr. 4.: SPECT břicha, koronární řezy./


Obr. 5.: SPECT břicha, sagitální řezy.

/Obr. 5.: SPECT břicha, sagitální řezy./


Obr. 6.: SPECT břicha, transverzální řezy.

/Obr. 6.: SPECT břicha, transverzální řezy./


Obr. 7.: SPECT hrudníku.

/Obr. 7.: SPECT hrudníku./


Obr. 8.: SPECT hrudníku, koronární řezy.

/Obr. 8.: SPECT hrudníku, koronární řezy./


Obr. 9.: SPECT hrudníku, sagitální řezy.

/Obr. 9.: SPECT hrudníku, sagitální řezy./


Obr. 10.: SPECT hrudníku, koronární řezy.

/Obr. 10.: SPECT hrudníku, koronární řezy./


Pracoviště:

Fakultní nemocnice
oddělení  nukleární medicíny
přednosta: MUDr. ing. Jaroslav Vižďa
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové

Kontakt na autora:

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
tel.: +420-495832337
fax.: +420-495512346
dolezal@fnhk.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz