Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Detekce metastáz v mesenteriálních lymfatických uzlinách u pacienta s vícečetnými karcinoidy tenkého střeva pomocí scintigrafie somatostatinových receptorů (OctreoScan®)

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice, Hradec Králové


Anamnéza

61-letý byl hospitalizován s narůstající bolestí břicha s křečemi, občas s nauzeou a zvracením. Gastroskopie neodhalila příčinu bolestí. Následovala enteroklýza s normálním nálezem na jejunu, ale s postupnou dilatací kliček ilea. Pacient podstoupil resekci 80 cm ileojejunálního přechodu s založením anastomózy side-to-side. Následovalo histologické vyšetření resekované části střeva, kdy bylo nalezeno několik tumorů stenozujících až uzavírajících lumen střeva a prorůstajících stěnu střeva. Nález patolog uzavřel jako více četné střevní karcinoidy. V rámci stagingu následovala scintigrafie somatostatinových receptorů s 111In-octreoscanem, kde byly zjištěny metastázy v mezenteriálních lymfatických uzlinách. Tento nález změnil strategii léčby pacienta a následovalo zahájení kombinované imunomodulační léčba (Somatostatin + Interferon). Po imunomodulační léčbě odpady kyseliny 5-hydroxyindoloctové v moči (U_5HIO 5, 4 mmol/l; norma 10,5 – 52, 3 mmol/l; fU_5HIO 10,8 mmol/l; norma 10,5 – 52, 3 mmol/l) byly normální. 


Vyšetření

Scintigrafie somatostatinových receptorů s OctreoScanem®
Na planární scintigrafii se vykreslilo v mezogastriu ve střední čáře v úrovni dolních pólů ledvin ložisko výrazně zvýšeného záchytu radiofarmaka. Na emisní tomografii je toto ložisko nepravidelného tvaru, velikosti 18x20x32 mm uložené ve střední čáře ventrálně. Závěr: metastáza, event. několik splývajících metastáz karcinoidu v mesenteriálních lymfatických uzlinách.


Závěr

Scintigrafie s 111In-pentetreotidem umožnila efektivní staging metastazujícího karcinoidu. SPECT přispěl ke zvýšení senzitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace metastáz. Nález na scintigrafii ovlivnil další strategii léčby pacienta.


Obr. 1.: Celotělová scintigrafie s 111In-pentetreotidem (OctreoScan®).

/Obr. 1.: Celotělová scintigrafie s 111In-pentetreotidem (OctreoScan®)./


Obr. 2.: Statická scintigrafie břicha v přední projekci.

/Obr. 2.: Statická scintigrafie břicha v přední projekci./


Obr. 3.: SPECT břicha.

/Obr. 3.: SPECT břicha./


Obr. 4.: SPECT břicha, koronární řezy.

/Obr. 4.: SPECT břicha, koronární řezy./


Obr. 5.: SPECT břicha, sagitální řezy.

/Obr. 5.: SPECT břicha, sagitální řezy./


Obr. 6.: SPECT břicha, transverzální řezy.

/Obr. 6.: SPECT břicha, transverzální řezy./


Pracoviště:

Fakultní nemocnice
oddělení  nukleární medicíny
přednosta: MUDr. ing. Jaroslav Vižďa
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové

Kontakt na autora:

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
tel.: +420-495832337
fax.: +420-495512346
dolezal@fnhk.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz