Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Zobrazení glukagonomu pankreatu pomocí scintigrafie somatostatinových receptorů (OctreoScan®) u pacientky bez známek hormonální aktivity nádoru

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice, Hradec Králové


Anamnéza

61-letá pacientka byla vyšetřována pro bolest v pravém podžebří. Při ultrasonografickém vyšetření se zobrazila lithiasa v žlučníku, ale také solidní kulovité ložisko o průměru 25 mm v dolní části těla pankreatu. Následné CT a MR vyšetření břicha vyslovilo podezření na insulární tumor pankreatu bez kontaktu s ductus Wirsungi a vyloučilo metastatické postižení jater a lymfatických uzlin v okolí pankreatu. Při dalším vyšetření byly zjištěny normální hodnoty C-peptidu a normální glykemický profil (4,6 – 3,2 – 4,9 – 5,8 – 6,6 – 9,7 – 4,9 – 3,9 mmol/l), což vyloučilo hormonální aktivitu nádoru. Scintigrafie somatostatinových receptorů s 111In-octreoscanem objevila solitární ložisko s vysokou koncentrací somatostatinových receptorů o průměru 25 mm v těle pankreatu a nález hodnotila jako neuroendokrinní nádor z APUD systému. Vzhledem k tomu, že nebyly zachyceny známky hormonální aktivity nádoru, mohlo se jednat i karcinom. Následně pacientka podstoupila chirurgickou resekci vlastního nádoru v těle pankreatu a cholecystektomii. Histologicky šlo o adenom vycházející z A buněk Langerhansových ostrůvků, tj. glukagonom.

Vyšetření

Scintigrafie somatostatinových receptorů s OctreoScanem®
Na planární scintigrafii se vykreslilo v epigastriu vlevo od střední čáry v úrovni horních pólů ledvin ložisko výrazně zvýšeného záchytu radiofarmaka. Na emisní tomografii je toto ložisko kulatého tvaru, o průměru 25 mm. Závěr: neuroendokrinní nádor z APUD systému v těle pankreatu. 

Závěr

Scintigrafie s 111In-pentetreotidem umožnila efektivně detekovat neuroendokrinní nádor z APUD systému u pacientky bez známek hormonální aktivity nádoru. SPECT přispěl ke zvýšení senzitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace nádoru. Nález na scintigrafii ovlivnil další strategii léčby pacientky. 


Obr. 1.: Celotělová scintigrafie s 111In-pentetreotidem (OctreoScan®), přední a zadní projekce, 4 hodiny po i.v. aplikaci radiofarmaka. Glukagonom v tělu pankreatu.

/Obr. 1.: Celotělová scintigrafie s 111In-pentetreotidem (OctreoScan®), přední a zadní projekce, 4 hodiny po i.v. aplikaci radiofarmaka. Glukagonom v tělu pankreatu./


Obr. 2.: Statická scintigrafie břicha v přední projekci za 22 hodin po aplikaci radiofarmaka.

/Obr. 2.: Statická scintigrafie břicha v přední projekci za 22 hodin po aplikaci radiofarmaka./


Obr. 3.: SPECT břicha.

/Obr. 3.: SPECT břicha./


Obr. 4.: SPECT břicha, koronární řezy.

/Obr. 4.: SPECT břicha, koronární řezy./


Obr. 5.: SPECT břicha, sagitální řezy.

/Obr. 5.: SPECT břicha, sagitální řezy./

 


Obr. 6.: SPECT břicha, transversální řezy.

/Obr. 6.: SPECT břicha, transversální řezy./


Pracoviště:

Fakultní nemocnice
oddělení  nukleární medicíny
přednosta: MUDr. ing. Jaroslav Vižďa
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové

Kontakt na autora:

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
tel.: +420-495832337
fax.: +420-495512346
dolezal@fnhk.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz