KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-59 ze dne 16.03.2006
 

Detekce gastrinomu v hlavě pankreatu pomocí scintigrafie somatostatinových receptorů (OctreoScan®) u pacienta
s Zollinger-Ellisonovým syndromem


MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice, Hradec Králové


Anamnéza

56-letý pacient byl několik let konzervativně léčen pro recidivující vředovou chorobu žaludku. V poslední době se stupňovaly bolesti v epigastriu, což vedlo k zvýšení dávky blokátorů vodíkové pumpy. Při vyšetření séra se zjistila zvýšená hladina gastrinu, což vedlo k podezření na přítomnost gastrinomu. UZ, CT, MR a endosonografické vyšetření odhalilo kulaté ložisko o průměru 18 mm při horní kontuře přechodu těla a hlavy pankreatu v těsném sousedství větvení truncus celiakus. Endosonografie navíc vyslovila podezření na přítomnost metastaticky postižené lymfatické uzliny klenoucí se z pankreatu. Scintigrafie somatostatinových receptorů s 111In-octreoscanem objevila solitární ložisko s vysokou koncentrací somatostatinových receptorů o průměru 20 mm v těle pankreatu a nález hodnotila jako neuroendokrinní nádor z APUD systému. Následně pacient podstoupil chirurgickou extirpaci kulovitého ložiska o průměru 4 cm z oblasti přechodu hlavy a těla pankreatu vlastního nádoru v pankreatu. Histologicky šlo o adenom vycházející z D buněk Langerhansových ostrůvků, tj. gastrinom.

Vyšetření

Scintigrafie somatostatinových receptorů s OctreoScanem®
Na planární scintigrafii se vykreslilo v epigastriu vlevo od střední čáry v úrovni horních pólů ledvin ložisko výrazně zvýšeného záchytu radiofarmaka. Na emisní tomografii je toto ložisko kulatého tvaru, o průměru 20 mm. Závěr: neuroendokrinní nádor z APUD systému v těle pankreatu.

Závěr

Scintigrafie s 111In-pentetreotidem umožnila efektivně detekovat gastrinom u pacienta s recidivující vředovou chorobou žaludku a Zollinger-Ellisonovým syndromem. SPECT přispěl ke zvýšení senzitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace nádoru. Nález na scintigrafii ovlivnil další strategii léčby pacientky. 


Obr. 1.: Celotělová scintigrafie s 111In-pentetreotidem (OctreoScan®), přední a zadní projekce, 4 hodiny po i.v. aplikaci radiofarmaka. Gastrinom v tělu pankreatu.

/Obr. 1.: Celotělová scintigrafie s 111In-pentetreotidem (OctreoScan®), přední a zadní projekce, 4 hodiny po i.v. aplikaci radiofarmaka. Gastrinom v tělu pankreatu./


Obr. 2.: Statická scintigrafie břicha v přední projekci za 22 hodin po aplikaci radiofarmaka.

/Obr. 2.: Statická scintigrafie břicha v přední projekci za 22 hodin po aplikaci radiofarmaka./


Obr. 3.: SPECT břicha

/Obr. 3.: SPECT břicha./


Obr. 4.: SPECT břicha, koronární řezy.

/Obr. 4.: SPECT břicha, koronární řezy./


Pracoviště:

Fakultní nemocnice
oddělení  nukleární medicíny
přednosta: MUDr. ing. Jaroslav Vižďa
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové

Kontakt na autora:

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
tel.: +420-495832337
fax.: +420-495512346
dolezal@fnhk.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software