Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Mnohočetný metastatický rozsev u pacienta s karcinoidem pravé ledviny diagnostikovaný pomocí 111In-OctreoScan

MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Krajská nemocnice T. Bati a.s., Zlín


Muž, 57let.

Pacient s karcinoidem pravé ledviny pT3bpN1 s angioinvazí, po nefrektomii l.dx přijat do Onkologického centra pro známky relapsu onemocnění.

Z rodinné anamnézy: matka zemřela na ca tlustého střeva

Z osobní anamnézy: před třemi lety zjištěn karcinoid pravé ledviny s angioinvazí, provedena pravostranná nefrektomie, v dok.dále basaliom kůže hrudníku, nosu a pravého oka, hypertrofie prostaty

Farmakologická anamnéza: Omnic, Prostamol Uno

Objektivně: eupnoe, afebrilní, bez cyanosy či ikteru, obézní, hlava a krk bez patologie, plíce-dýchání alveolární, bez vedlejších fenomenů, AS reg.74/min, TK 150/80 torr, břicho a DKK bez zjevné patologie

Laboratorně: KO-leu 10,1, ery 5,15,hb 155, htc 0,446, trombo 232,neu 6,1, biochemie-glu 6,4, kys.močová 427, jinak bez patologie, onkomarkery t.č.v normě, vysoká hladina HIOK

Z vyšetřovacího programu: RTG plic-susp. meta pravé plíce, ekg-normální křivka, urologická kontrola bez pozoruhodností, RTG Th páteře se spondylozně deformativními změnami, CT hrudníku-negativní, CT břicha-mnohočetná ložiska jater meta charakteru, patologická expanze charakteru LU v oblasti lůžka po nefrektomii,mezi uncinátním výběžkem pankreatu a DDŽ patologická měkká tkáň invadující stěnu DDŽ a prorůstající do jejího lumen, ve skeletu pánve nejméně 3 hypodenzní ložiska charakteru osteoplastických metastáz.

Vzhledem ke známkám generalizace onemocnění doplněno vyšetření somatostatinových receptorů pomocí 111In-OctreoScan, kde ve všech fázích snímkování patrny mnohočetné syté patologické depozice radiofarmaka svědčící pro zvýšenou expresi somatostatinových receptorů ve skeletu,lymfatických uzlinách a játrech-viz.obrazová dokumentace.Vyšetření prováděno po aplikaci 185 MBq, na dvouhlavé SPECT gamakameře AXIS (2001) fy Picker, vyhodnocovacím zařízení ODYSSEY LX. Parametry akvizice: whole body - matrix 256x512, planární snímky - matrix 256x256, SPECT matrix 64x64, kolimátor MEGAP-Par.

Diskuze: nález je tedy zcela ve shodě s vyšetřením pomocí CT, svědčí pro mohutný metastatický rozsev primárního tumoru. Zahájena paliativní chemoterapie.

Závěr: Z výše uvedeného vyplývá přínos scintigrafického vyšetření pomocí 111In-OctreoScan při diagnostice gastro-entero-pankreatických neuroendokrinních nádorů a karcinoidů pomocí zobrazení somatostatinových receptorů.


Obr. 1.: Celotělová scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan za 24, 48 a 72 hodin po aplikaci radiofarmaka-AP projekce, mnohočetné syté patologické depozice radiofarmaka svědčící pro zvýšenou expresi somatostatinových receptorů ve skeletu,lymfatických uzlinách a játrech

/Obr. 1.: Celotělová scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan za 24, 48 a 72 hodin po aplikaci radiofarmaka-AP projekce, mnohočetné syté patologické depozice radiofarmaka svědčící pro zvýšenou expresi somatostatinových receptorů ve skeletu,lymfatických uzlinách a játrech/


Obr. 2.: Celotělová scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan za 24, 48 a 72 hodin po aplikaci radiofarmaka-PA projekce , mnohočetné syté patologické depozice radiofarmaka svědčící pro zvýšenou expresi somatostatinových receptorů ve skeletu,lymfatických uzlinách a játrech

/Obr. 2.: Celotělová scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan za 24, 48 a 72 hodin po aplikaci radiofarmaka-PA projekce, mnohočetné syté patologické depozice radiofarmaka svědčící pro zvýšenou expresi somatostatinových receptorů ve skeletu, lymfatických uzlinách a játrech/


Obr. 3.: Scintigrafie 111In-OctreoScan metodou SPECT s následnou rekonstrukcí v rovině transversální, sagitální a koronální za 24 hodin po aplikaci radiofarmaka,ložiskové depozice v kalvě,na basi lební a v axillárních uzlinách

/Obr. 3.: Scintigrafie 111In-OctreoScan metodou SPECT s následnou rekonstrukcí v rovině transversální, sagitální a koronální za 24 hodin po aplikaci radiofarmaka, ložiskové depozice v kalvě,na basi lební a v axillárních uzlinách/


Obr. 4.: Zobrazení metodou maximum pixel raytrace-ložiskové depozice v kalvě,na basi lební,v mediastinu a v axillárních uzlinách

/Obr. 4.: Zobrazení metodou maximum pixel raytrace-ložiskové depozice v kalvě, na basi lební,v mediastinu a v axillárních uzlinách/


Obr. 5.: Zobrazení metodou maximum pixel raytrace,mnohočetné patologické depozice radiofarmaka v játrech,mesenteriu,retroperitoneu a ve skeletu pánve

/Obr. 5.: Zobrazení metodou maximum pixel raytrace, mnohočetné patologické depozice radiofarmaka v játrech, mesenteriu, retroperitoneu a ve skeletu pánve/


Obr. 6.: Zobrazení metodou 3D- mnohočetné patologické depozice radiofarmaka v játrech,mesenteriu,retroperitoneu a ve skeletu pánve

/Obr. 6.: Zobrazení metodou 3D- mnohočetné patologické depozice radiofarmaka v játrech, mesenteriu, retroperitoneu a ve skeletu pánve/


Obr. 7.: Zobrazení metodou 3D-ložiskové depozice v kalvě,na basi lební,v mediastinu a v axillárních uzlinách

/Obr. 7.: Zobrazení metodou 3D-ložiskové depozice v kalvě, na basi lební,v mediastinu a v axillárních uzlinách/


Pracoviště:

Krajská nemocnice T. Bati a.s., Zlín
oddělení nukleární medicíny
Havlíčkovo nábř. 600
762 75   ZLÍN

kontakt na autora:

MUDr. Jaromír Bernátek
tel.: 577 552 233


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz