KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-62 ze dne 18.05.2006
 

Potvrzení vícečetného metastatického postižení při základní diagnoze dobře diferencovaného neuroendokrinního karcinomu
pomocí
111In-OctreoScan


MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Krajská nemocnice T. Bati a.s., Zlín


Muž, 60let.

Pacient se základní diagnozou karcinoidu k nám odeslán k dovyšetření před zahájením terapie Sandostatinem.

Z rodinné anamnézy: matka se léčila s hypertenzí, zemřela na CMP, otec a bratr rovněž hypertonici

Farmakologická anamnéza: Reasec, Espumisan

Z osobní anamnézy: doposud zdravý pacient nyní vyšetřován pro tumor v hypogastriu s metastatickým postižením jater, biopticky dobře diferencovaný neuroendokrinní karcinom(karcinoid)

Subjektivně: meteorismus, průjmy

Objektivně: eupnoe, afebrilní, bez cyanosy či ikteru, mírně obézní, hlava a krk bez patologie, plíce-dýchání alveolární, bez vedlejších fenomenů, AS reg.72/min, TK 160/90 torr, břicho-hepar+3cm, DKK a p.r. bez zjevné patologie

Laboratorně: KO,biochemie bez pozoruhodností, moč+sed.v normě., HIOK v moči doposud není k dispozici

Z vyšetřovacího programu: ekg-nespecifické repolarizační změny, RTG S+P bez patologie, kolonoskopie a gastrofibroskopie negativní, CT břicha a pánve se závěrem-mnohočetné metastázy v játrech, paraaortálních uzlinách (největší pak v oblasti promontoria), nejasný obraz v oblasti prostaty a semenných váčků, stejně tak v pravém hypogastriu, sonografie-hepatomegalie s ložisky, uzlinový syndrom dutiny břišní

Doplněno vyšetření somatostatinových receptorů pomocí 111In-OctreoScan, kde ve všech fázích snímkování patrny četné ložisková depozice radiofarmaka v jaterním parenchymu obou laloků, dále před LS úsekem axiálního skeletu a v malé pánvi vpravo svědčící pro zvýšenou expresi somatostatinových receptorů - viz. obrazová dokumentace.Vyšetření prováděno po aplikaci 185 MBq, na dvouhlavé SPECT gamakameře AXIS (2001) fy Picker, vyhodnocovacím zařízení ODYSSEY LX. Parametry akvizice: whole body - matrix 256x512, planární snímky - matrix 256x256, SPECT matrix 64x64, kolimátor MEGAP-Par.

Diskuze: scintigrafický nález je zcela ve shodě morfologickým vyšetřením(CT) i vyšetřením bioptickým.


Závěr: Z výše uvedeného vyplývá přínos scintigrafického vyšetření pomocí 111In-OctreoScan při diagnostice gastro-entero-pankreatických neuroendokrinních nádorů a karcinoidů pomocí zobrazení somatostatinových receptorů.


Obr. 1: Celotělová scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan za 24,48 hodin po aplikaci radiofarmaka s ložiskovými depozicemi v játrech a v hypogastiru,resp.malé pánvi.

/Obr. 1: Celotělová scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan za 24,48 hodin po aplikaci radiofarmaka s ložiskovými depozicemi v játrech a v hypogastiru,resp.malé pánvi./


Obr.2: planární scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan za 72 hodin po aplikaci s ložiskovými depozicemi v játrech a v hypogastiru,resp.malé pánvi.

/Obr.2: planární scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan za 72 hodin po aplikaci s ložiskovými depozicemi v játrech a v hypogastiru,resp.malé pánvi./


Obr. 3: Scintigrafie 111In-OctreoScan metodou SPECT s následnou rekonstrukcí v rovině transversální, sagitální a koronální za 24 hodin po aplikaci radiofarmaka s ložiskovými depozicemi v játrech a v hypogastiru.

/Obr. 3: Scintigrafie 111In-OctreoScan metodou SPECT s následnou rekonstrukcí v rovině transversální, sagitální a koronální za 24 hodin po aplikaci radiofarmaka s ložiskovými depozicemi v játrech a v hypogastiru./


Obr. 4: Zobrazení metodou maximum pixel raytrace s fyziologickou akumulací v ledvinách, slezině, patologicky pak v játrech a v hypogastriu.

/Obr. 4: Zobrazení metodou maximum pixel raytrace s fyziologickou akumulací v ledvinách, slezině, patologicky pak v játrech a v hypogastriu./


Obr. 5: Zobrazení metodou 3D s fyziologickou akumulací v ledvinách, slezině, patologicky pak játrech a v hypogastriu.

/Obr. 5: Zobrazení metodou 3D s fyziologickou akumulací v ledvinách, slezině, patologicky pak játrech a v hypogastriu./


Obr.6: Zobrazení metodou 3D s fyziologickou akumulací v ledvinách, slezině, patologicky v hypogastriu a malé pánvi.

/Obr.6: Zobrazení metodou 3D s fyziologickou akumulací v ledvinách, slezině, patologicky v hypogastriu a malé pánvi./


Pracoviště:

Krajská nemocnice T. Bati a.s., Zlín
oddělení nukleární medicíny
Havlíčkovo nábř. 600
762 75   ZLÍN

kontakt na autora:

MUDr. Jaromír Bernátek
tel.: 577 552 233

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software