Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Scintigrafický průkaz jaterních hemangiomů a metastáz karcinoidu v játrech

MUDr. Hana Křížová
Všeobecná fakultní nemocnice Praha
Ústav nukleární medicíny


Pacientka, 62 let, karcinoid žaludku

OA: Operace: hysterektomie a ovarektomie pro myomy dělohy, jinak vážněji nestonala 

NO: Pacientka prodělala průjmové onemocnění. V rámci vyšetření byl zjištěn ložiskový jaterní proces a nádor žaludku. Při následné operaci byla provedena excize ze žaludku, extirpace jedné z postižených uzlin a excize jaterní. Při histologickém vyšetření nález hodnocen jako solidně uspořádaný nádor vzhledu karcinomu, imunohistochemicky maligní karcinoid středního st. diferenciace s neuroendokrinními rysy susp. Dle 2. čtení byl nález hodnocen jako dobře diferencovaný endokrinní karcinom (dle dřívější klasifikace typický karcinoid). Drobné metastatické ložisko v excizi z jaterní tkáně.
TNM - stadium: pT1pN1pM1, stadium IV

RTG S/P - negativní

HIAA v normě. 

UZ břicha: prokazujeme nepravidelně tvarované, mírně hyperechogenní ložisko v dorzální části pravého laloku, které je nejspíše hemangiomem. Neprokazujeme markanty, které by svědčily pro metastázu. Nitrojaterní struktury a žlučník bpn. Oblast pankreatu není dobře hodnotitelná. Ledviny bpn. Slezinu se nedaří zobrazit. 
Závěr:
Minimálně 1 hemangiom jaterního laloku. Stejný nález při opakovaném vyšetření.

CT břicha a malé pánve, nativ a břicho postkontrastně, vrstvy 10 a 5 mm. 
Závěr:
Minimálně 2 hemangiomy pravého jaterního laloku. St.p. odstranění expanze v oblasti malé kurvatury žaludku bez rezidua. Neprokazujeme známky retroperitoneální adenopatie.

Scintigrafie somatostatinových receptorů (111In-OctreoScan, Mallinckrodt Medical B.V.)
Na planárních snímcích a tomografických řezech zobrazeno několik drobných ložisek se zvýšenou akumulací radiofarmaka v jaterním parenchymu. Ložiskový defekt dorzálně v pravém laloku jater (obr. 1). 

 

Obr. 1: 111In-OctreoScan - koronární řezy

/Obr. 1: 111In-OctreoScan - koronární řezy/

Závěr: Metastatický proces jaterní. Ložiskový defekt dorzálně v pravém laloku jater (hemangiom popisovaný na CT a sonografii ?). Doporučena scintigrafie hemangiomu pomocí značených erytrocytů. 

Diagnostika hemangiomu pomocí erytrocytů značených 99mTc (UltraTag RBC pro in vitro značení erytrocytů, Mallinckrodt Medical B.V.)
V pravém laloku jaterním jsou zobrazena dvě ložiska se zvýšeným hromaděním značených erytrocytů (hemangiomy). Větší je lokalizován dorzálně v pravém laloku v místě ložiskového defektu při scintigrafii s 111In-OctreoScanem (obr. 2 a 3)


 Obr. 2: 99mTc-značené erytrocyty - koronární řezy

/Obr. 2: 99mTc-značené erytrocyty - koronární řezy/
 

 Obr. 3: 99mTc-značené erytrocyty - řezy ve 3 rovinách

/Obr. 3: 99mTc-značené erytrocyty - řezy ve 3 rovinách/ Závěr: Scintigrafií pomocí 99mTc značených erytrocytů se u pacientky s karcinoidem žaludku podařilo potvrdit přítomnost jaterních hemangiomů, které byly diagnostikovány na CT a sonografii. Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScanu navíc prokázala metastatický proces v játrech.


Pracoviště:

Všeobecná fakultní nemocnice Praha
Ústav nukleární medicíny
U Nemocnice 5
128 08 Praha 2

kontakt na autora:

MUDr. Hana Křížová
e-mail: hana.krizova@lf1.cuni.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz