Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Zjištění infekčního zánětlivého fokusu v maxillárním sinu u pacientky s ACTH dependentním Cushingovým syndromem v rámci pátrání po ektopickém zdroji ACTH pomocí scintigrafie somatostatinových receptorů (OctreoScan®)

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové


Anamnéza

54-letá pacientka byla vyšetřována pro únavu, hubnutí nohou, tloustnutí na břiše a těžko kompenzovatelný diabetes mellitus léčený perorálními antidiabetiky a inzulínem. Vzhledem k velmi vysokým sérovým hladinám ACTH (adenokortikotropní hormon) a zvýšeným odpadům kortizolu v moči endokrinolog nález hodnotil jako ACTH dependentní Cushingův syndrom. Pacientka nesnášela blokátory steroidogeneze. Magnetická rezonance nezjistila expanzi v hypofýze a selektivní katetrizace petrózních sinů nezjistila zvýšený gradient ACTH v petrózní krvi. V rámci pátrání po ektopickém zdroji ACTH byla provedena scintigrafie somatostatinových receptorů s pentetreotidem (OctreoScan) a další morfologické zobrazovací metody jako CT plic. Při scintigrafii somatostatinových receptorů se zobrazila zvýšená akumulace 111In-pentetreotidu v maxillárním sinu (dutině) vpravo s nejasnou etiologii. Pacientka opakovaně podstoupila operaci maxillárního sinu, kde ale byl zjištěn infekční zánětlivý fokus, který byl sanován. Pentetreotid se tudíž vázal na somatostatinové receptory na povrchu leukocytů. Scintigrafie somatostatinových receptorů, ani ostatní morfologické zobrazovací metody neobjevily zdroj ektopické produkce ACTH. Z těchto důvodů následovala bilaterální epinefrektomie, která vedla ke zlepšení stavu pacientky a ke kompenzaci diabetes mellitus. Při substituci glukokortikoidy a mineralokortikoidy je pacientka v dobrém stavu.

Vyšetření

Scintigrafie somatostatinových receptorů s OctreoScanem®
Na planární scintigrafii a na SPECT hlavy se vykreslila patologický zvýšená akumulace 111In-pentetreotidu v maxillárním sinu vpravo. Obdobný nález je na kontrolní statické scintigrafii za 24 hodin. Nález svědčí pro infekční zánětlivý fokus v maxillárním sinu vpravo.

Závěr

Scintigrafie s 111In-pentetreotidem stejně jako ostatní morfologické zobrazovací metody neodhalila zdroj ektopické produkce ACTH u pacientky s ACTH dependentním Cushingovým syndromem, ale jako druhotný nález detekovala infekční zánětlivý fokus v maxillárním sinu vpravo, který poté byl úspěšně chirurgicky řešen. Pentetreotid se tudíž vázal na somatostatinové receptory na povrchu leukocytů. SPECT lebky zvýšil senzitivitu, specificitu vyšetření a upřesnil prostorovou lokalizaci léze.


Obr. 1.: Statická scintigrafie, přední projekce, 4 hodiny po i.v. aplikaci radiofarmaka. Infekční zánětlivý fokus s akumulaci 111In-pentetreotidu v maxillárním sinu vpravo.

/Obr. 1.: Statická scintigrafie, přední projekce, 4 hodiny po i.v. aplikaci radiofarmaka. Infekční zánětlivý fokus s akumulaci 111In-pentetreotidu v maxillárním sinu vpravo./


Obr. 2. : Statická scintigrafie v přední projekci za 24 hodin po aplikaci radiofarmaka.

/Obr. 2. : Statická scintigrafie v přední projekci za 24 hodin po aplikaci radiofarmaka./


Obr. 3.: SPECT hlavy. Infekční zánětlivý fokus s akumulaci 111In-pentetreotidu v maxillárním sinu vpravo.

/Obr. 3.: SPECT hlavy. Infekční zánětlivý fokus s akumulaci 111In-pentetreotidu v maxillárním sinu vpravo./


Obr. 4.: SPECT hlavy, koronární řez.

/Obr. 4.: SPECT hlavy, koronární řez./


Obr.5.: SPECT hlavy, sagitální řez.

/Obr.5.: SPECT hlavy, sagitální řez./


Obr. 6.: SPECT hlavy, transversální řez.

/Obr. 6.: SPECT hlavy, transversální řez./Pracoviště:

Fakultní nemocnice
oddělení  nukleární medicíny
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové

Kontakt na autora:

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
tel.: +420-495832337
fax.: +420-495512346
dolezal@fnhk.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz