Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Detekce bronchiálního karcinoidu v levém plicním hilu u pacientky s glukagonomem duodena a bilaterální nodulární hyperplazií nadledvin pomocí scintigrafie somatostatinových receptorů (OctreoScan®)

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové


Anamnéza

U 54-leté pacientky bylo peroperačně při cholecystektomii náhodně zjištěno patologické ložisko v pankreatu a bilaterální nodulární hyperplazie nadledvin. Následně provedené spirální CT břicha potvrdilo suspektní inzulární tumor v duodenu, bez známek infiltrace okolí či zvětšení regionálních lymfatických uzlin. Dle imunohistochemie se jednalo o glukagonom. Dále byla provedena scintigrafie somatostatinových receptorů s pentetreotidem (OctreoScan), která odhalila ložisko tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů v oblasti levého plicního hilu. Diferenciálně diagnosticky se mohlo jednat o bronchiální karcinoid či malobuněčný karcinom plic. Ložisko v stěně duodena (glukagonom – viz výše) se na scintigrafii somatostatinových receptorů nezobrazilo. Při bronchoskopii prováděné k vyšetření tumoru v oblasti levého plicního hilu, biopsie nebyla provedena pro nedostupnost nádoru. Pacientka podstoupila aspirační biopsie pod CT kontrolou. Cytologické vyšetření vyloučilo malobuněčný karcinom plic. Odpady kyseliny vanilmandlové do moči byly normální (9,6 mmol/l, norma 9,1-40,4 mmol/l), což nijak neindikovalo přítomnost karcinoidu. Následovalo chirurgické odstranění nádoru, histologicky se jednalo o bronchiální karcinoid. Vzhledem k glukagonomu, hyperplasii obou nadledvinek a zvýšeně sérové hladině parathormonu (202 pg/ml, norma 10-50 pg/ml) bylo uvažováno o mnohočetné endokrinní neoplazii, ale ultrasonografie krku a štítné žlázy neprokázala zbytnění příštítných tělísek či ložiskové změny na štítné žláze a stejně tak vyšetření tureckého sedla bylo normální 

Vyšetření

Scintigrafie somatostatinových receptorů s OctreoScanem®
Na planární scintigrafii a na SPECT hrusdníku se vykreslilo ložisko patologický zvýšené akumulace 111In-pentetreotidu v oblasti levého plicního hilu. Obdobný nález byl na kontrolní statické scintigrafii za 24 hodin. Nález svědčil pro bronchiální karcinoid. 

Závěr

Scintigrafie s 111In-pentetreotidem umožnila efektivně detekovat bronchiální karcinoid u pacientky bez známek hormonální aktivity nádoru, odpady kyseliny vanilmandlové do moči byly normální (9,6 mmol/l, norma 9,1-40,4 mmol/l), což nijak neindikovalo přítomnost karcinoidu. SPECT přispěl ke zvýšení senzitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace bronchiálního nádoru. Scintigrafie s pentetreotidem vyloučila přítomnost metastáz karcinoidu. Nález na scintigrafii ovlivnil další strategii léčby pacientky.


Obr. 1.: Celotělová scintigrafie, přední a zadní projekce, 4 hodiny po i.v. aplikaci radiofarmaka. Bronchiální karcinoid vlevo.

/Obr. 1.: Celotělová scintigrafie, přední a zadní projekce, 4 hodiny po i.v. aplikaci radiofarmaka. Bronchiální karcinoid vlevo./


Obr. 2. : Statická scintigrafie v přední projekci za 4 hodin po aplikaci radiofarmaka. Bronchiální karcinoid vlevo.

/Obr. 2. : Statická scintigrafie v přední projekci za 4 hodin po aplikaci radiofarmaka. Bronchiální karcinoid vlevo./


Obr. 3.: SPECT hrudníku. Bronchiální karcinoid vlevo.

/Obr. 3.: SPECT hrudníku. Bronchiální karcinoid vlevo./


Obr. 4.: SPECT hrudníku, sagitální řez.

/Obr. 4.: SPECT hrudníku, sagitální řez./


Obr.5.: SPECT hrudníku, transverzální řez.

/Obr.5.: SPECT hrudníku, transverzální řez./Pracoviště:

Fakultní nemocnice
oddělení  nukleární medicíny
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové

Kontakt na autora:

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
tel.: +420-495832337
fax.: +420-495512346
dolezal@fnhk.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz