KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-66 ze dne 27.07.2006
 

Scintigrafie nadledvin 123 I-MIBG

MUDr. Jan Valeš
ONM, Nemocnice Karlovy Vary a.s.


Anamnesa: 59-ti letá pacientka M. B.
R. A.: Bez DM, ICHS, tumorů.

O. A.: Hypertenze od 2001, v r. 1997 hysterectomie s následnou aktinoterapií, mnohočetná cholecystolithiasis, DM II. typu na insulinotherapii
P. A.: starobní důchodce

Nynější onemocnění: Od roku 2003 jen mírné,občasné bolesti hlavy. V rámci diabetologického vyšetření provedeno 2.3. 2004 USG vyšetření ledvin a následně CT AG renálních tepen s nálezem tumoru pravé nadledviny.

Fyzikální vyšetření: TK 159/95, P 55/min, oxy 97%. Oreintovaná, eupnoe, afebrilní, anikterická, obezní. Dýchání čisté, akce pravidelná, ozvy bez šelestu, břicho měkké, nebolestivé, játra 0, slezina 0, peristaltika normální, tapot.bilaterálně negativní, DK bez otoků, bez známek TEN.

EKG: Akce pravidelná, sinosový rytmus, f=55/min, osa intermediální, PQ 0,16, QRS 0,08, ST úseky izoelektrické. (13.04.2004)

RTG S + P: Srdce přiměřené velikosti a tonu, hily nezvětšeny, parenchym bez městnání a ložiskových změn. Bránice hladká, ostrá, CF úhly volné.
Závěr: Rtg nález na sumačním snímku hrudníku bez patrných patologických změn na nitrohrudních orgánech. (13.04. 2004)

Sono ledvin: 
Ledviny normálního uložení, pravá ledvina v podélné ose až 118 mm, levá ledvina hraniční délky 91 mm, parenchym bilat. redukovaný, vpravo plynule, asymetricky, vpravo parenchym šíře 14-12 mm, vlevo 11-12 mm. Kontury ledvin hladké, parenchym bez patrné kortikomedulární diferenciace, vpravo napříč centrálně echokomplexem pruhovitý útvar (nedosahující až k ledvinnému hilu), se stejnou echogenitou jako okolní parenchym, charakteru parenchymového můstku. Vpravo vícečetné drobné kulovité anechogenity s dorsálním zesílením, v oblasti centrálního echokomplexu velikosti do 10mm, vpravo korová anechogenní cysta s dorsálním zesílením ve středním úseku ledviny, extrarenálně se vyklenující - velikosti 35mm, KPS bez patrného městnání.
Závěr:
Usg nález chron. interstic. nefritidy, zejm. vlevo
Cystis renis multiplex parapelvica l. dx.
Cystis renis solit. l. dx.
Usg nález svědčí pro parenchym. můstek p. ledviny. (2.3.2004)

CT AG renálních tepen:
Vyšetření s aplikací 80 ml Telebrixu 350 i.v., vyšetření proběhlo bez komplikací.
Hypodenzita v parenchymu levé ledviny ventrálně +10 HU o prům. 30 mm. Levá ledvina s gracilní samostatnou větví pro dolní pól odstupující hned pod hlavním kmenem a. ren. l. sin.
Vpravo ren duplex se srůstem v horních pólech, dolní část zásobená samostatnou větví odstupující ventrálně z a. il. com. l. dx. cca 10 mm pod bifurkací aorty.
Vpravo hypodenzní expanze nadledviny 35x20x38 mm. 
Závěr: Tumor gl. supraren. l. dx., dif. dg. na prvním místě adenom. 
A. renalis l. sin. duplex, gracilní kmen pro dolní pól. Ren duplex l. dx., odstup a ren. p. inf. renis l. dx. z a. il. com. l. dx. Cystis solit. renis l. sin. St.p. CHCE. (2.3.2004)

CT ledvin a nadledvin /kontrola/:
Neměnící se CT nález v porovnání s předchozím vyšetřením ze dne 2. 3. 2004 - neprogredující nehomogenní TU proces, nejspíše adenom pravé nadledviny, vývojová varieta pr. ledviny s dichotomii KPS, rovněž přetrvávající nález solitární cysty předního labia levé ledviny, bez průkazu ev. jiných org. path. změn ledvin. (12.5.2004)

Laboratorní výsledky: Jaterní soubor v normě, sérové železo 4.7, renální soubor kreatinin S 115.0, urea 14.3, ostatní v normě, KO+ diff. normální , kortisol S 208.8 nmol/l, Calcitonin normální, U KVM 26.9umol/l, fU KVM odpad 75.3 umol/24 hod (norma do 38 umol/24 hod), ostatní laboratoř v normě (13.4.2004)


Scintigrafické vyšetření:
Přístrojové vybavení: gamma kamera Siemens E.CAM Dual-Head Variable-Angle Systém
Příprava: Chlorigem 600 mg/den ve třech dnech před vyšetřením, projímadlo večer před snímáním

Provedení: I.v. aplikace 200 MBq 123I-MIBG (přípravek MIBG (I123), Mallinckrodt Medical B.V.). Celotělové vyšetření 5, 24 a 48 hod po aplikaci, tomografické vyšetření se zaměřením na oblast ledvin za 24 a 48 hod. po aplikaci.
Parametry SPECT - rotace 360 stupňů, 120 kroků po 20 sec., 1 krok 3 stupně.

Výsledek: Na celotělových a tomografických záznamech 5, 24 a 48 hod po aplikaci radiofarmaka se zobrazuje ložisková patologická akumulace rf v oblasti pravé nadledvinky. Vlevo neprokazujeme patologické změny kumulace rf.

Závěr: Scintigraficky ložisková výrazná kumulace MIBG v oblasti pravé nadledviny - nález svědčí pro přítomnost feochromocytomu pravé nadledviny.Levá nadledvina bez patologických změn kumulace rf. (19. 5. 2004)


Obr. 1: Celotělový záznam za 24 hod. po aplikaci

/Obr. 1: Celotělový záznam za 24 hod. po aplikaci/


Obr. 2: Tomografické záznamy 24 hod. po aplikaci
 

Obr. 3: Tomografické záznamy 24 hod. po aplikaci

/Obr. 2-3: Tomografické záznamy 24 hod. po aplikaci/


Terapie: 
Operace: Na základě scintigrafického vyšetření byla provedena pravostranná epinefrektomie (26.5.2004).

Histologické vyšetření: závěr: feochromocytom dřeně nadledviny (4.6.2004)

Následná vyšetření:
Při následných kontrolních laboratorních vyšetřeních se normalizovala hladina odpadu KVM, došlo k ústupu mírných subj. potíží.

Zhodnocení:
Scintigrafické vyšetření preparátem 123I-MIBG v návaznosti na laboratorní vyšetření poukázalo na vysokou pravděpodobnost přítomnosti feochromocytomu pravé nadledviny, při nejednoznačném závěru SONO a CT vyšetření, a vedlo k indikaci operačního zákroku. Následné histologické vyšetření potvrdilo správnou diagnosu feochromocytomu pravé nadledviny.


Pracoviště:

Nemocnice Karlovy Vary a.s.
ONM
Bezručova 19
360 06 Karlovy Vary

Kontakt na autora:

MUDr. Jan Valeš
tel.: 353115372
onmprimar@nemkv.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software