Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


111In-OctreoScan při maligním karcinoidu
(dlouhodobé sledování) 


MUDr. Marie Buncová, CSc.
Radioizotopové pracoviště 
IKEM
 Praha 4


Muž 61 let 
RA: bezvýznamná
OA: v mládí zánět ledvin, CHCE
NO: v 56 letech operován pro bolesti břicha - provedena resekce ilea s tumorem, appendektomie a resekce infiltrátu v radixu mesenteria, histologicky určen maligní tumor povrchově ulcerovaný, invazivně rostoucí, oba konce resekátu beze změn. 
Závěr: maligní karcinoid ilea, v mesenteriu tumor neprokázán
Následně pacient pouze sledován, onemocnění v remisi.
Za 14 měsíců po operaci v rámci restagingu zjištěna zvýšená hladina hydroxyindoloctové kyseliny v moči - před tím byl vždy negativní nález.
Dle CT - celkově stacionární nález (v porovnání s obrazem po operaci) - drobná ložiska v játrech, jedno odpovídá cystě, u ostatních nelze vyloučit metastatické postižení, ložisko v mesenteriu, zmnožené až lehce nadhraniční uzliny v retroperitoneu, vs. adenomy v nadledvinách, aneurysma aorty, tuková atrofie pankreatu, stp. CHCE

Scintigrafické vyšetření
Provedeno první vyšetření - 111InOctreoScan firmy Mallinckrodt Medical 

Obrázek č.1:  111InOctreoScan - za 15 měsíců po operaci

/Obrázek č.1: 111InOctreoScan - za 15 měsíců po operaci/
Celotělový scan za 24 hodin po podání radiofarmaka, planární scintigram břicha v předním pohledu za 48 hodin
- bez gmg. prokazatelných patologických změn


Za cca 2 roky po operace se objevily příznaky karcinoidního syndromu - průjmy a flaše - postupně užíval Somatulin, pro progresi příznaků následovala chemoterapie (6xFED) - po léčbě dle CT stabilizace, dle MRI progrese, proto následovala paliativní chemoterapie (de Gramot) a užíval Somatulin. V současnosti subjektivně občas flaše a průjmovitá stolice, jinak bez obtíží.
Na scintigrafickém vyšetření za 4 a 5 let po operaci je evidentní metastatické postižení jater s progresí.
 

Obrázek č.2: 111InOctreoScan - za 4 roky po operaci

/Obrázek č.2: 111InOctreoScan - za 4 roky po operaci
Celotělový scan za 24 hodin po aplikaci radiofarmaka, planární scintigram břicha v předním pohledu za 48 hodin
- ložiska se zvýšenou densitou somatostatinových receptorů v játrech.
 

 

Obrázek č.3: 111InOctreoScan - za 5 let po operaci

/Obrázek č.3: 111InOctreoScan - za 5 let po operaci
Celotělový scan za 24 hodin po aplikaci radiofarmaka, planární scintigram břicha v předním pohledu za 48 hodin
- ložiska se zvýšenou densitou somatostatinových receptorů v játrech - progrese v porovnání s předchozím vyšetřením.

 


Pracoviště:
 
INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY
RADIOIZOTOPOVÉ PRACOVIŠTĚ
Přednosta: MUDr. Marie Buncová, CSc.
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4 - Krč


kontakt na autora:
tel.: 2/6108-3290 nebo 3646
e-mail: mabn@medicon.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz