KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-73 ze dne 27.02.2007
 

Recidiva a diseminace karcinoidu žaludku zjištěná
pomocí metody 111In-OctreoScan


MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Krajská nemocnice T. Bati a.s., Zlín


Žena, 51 let.

Pacient po resekci žaludku pro karcinoid před dvěma lety hospitalizován pro podezření z recidivy základního onemocnění.

Z rodinné anamnézy: matka DM, glaukom


Z osobní anamnézy: chronická obstrukční chorba bronchopulmonální, stp. resekci žaludku pro karcinoid

Nynější onemocnění: únava, subfebrilie, sklon k průjmům, bolesti břicha

Objektivně: normostenický habitus, afebrilní, eupnoe, bez cyanosy či ikteru, hlava a krk bez patologie, plíce-dýchání alveolární, s ojedinělým pískotem vlevo basálně, AS reg. 67/min, TK 135/70 torr, břicho a DKK bez zjevné patologie

Laboratorně: bez pozoruhodností

Z vyšetřovacího programu: CT-stetatosa jaterní, zesílení velké kurvatury žaludku (dif. dg. jizva v.s. recidiva základního onemocnění), RTG plic bez patologie, ekg-fyziologický nález, sonografie břicha bez zřejmé patologie, PET-ložisko hypermetabolismu glukózy v kličce tenkého střeva v oblasti levého mesogastria a v kyčelní kosti vlevo (nález svědčí pro možnou přítomnost viabilní nádorové tkáně) 

Vzhledem k ne zcela jasným nálezům při CT a PET doplněno vyšetření somatostatinových receptorů pomocí 111In-OctreoScan, kde je při použití metod WB i SPECT patrny zřetelné ložiskové depozice radiofarmaka v epigastriu v blízkosti břišní stěny a dále méně zřetelná depozice radiofarmaka v mesogastriu a v levém kyčelním kloubu (viz obr.) a to jak za 24, tak i 48 hodin po aplikaci. Vyšetření prováděno po aplikaci 185 MBq, na dvouhlavé SPECT gamakameře AXIS (2001) fy Picker, vyhodnocovacím zařízení ODYSSEY LX. Parametry akvizice: whole body - matrix 256x512, planární snímky - matrix 256x256, SPECT matrix 64x64, kolimátor MEGAP-Par.

Jde tedy o zcela zřetelné ložiskové kumulace somatostatinových receptorů v oblasti epigastria (nejspíše velká kurvatura žaludku a peritoneum), méně výrazně pak v mesogastiru (tenké střevo?) a levé kyčli. Další diagnosticko-léčebný postup potvrzuje jak recidivu karcinoidu v oblasti velké kurvatury žaludku, tak i disseminaci základního onemocnení (peritoneum, tenké střevo).

Diskuse: z výše uvedeného vyplývá přínos vyšetření pomocí 111In-OctreoScan při obtížné diagnostice karcinoidů, kdy tento tumor často neprokázán jinými zobrazovacími metodami či je nález nejednoznačný (v tomto případě pomocí PET i CT). Pravděpodobnost detekce zvyšuje kombinace zobrazovacích metod, jejichž nedílnou součástí by mělo být i vyšetření scintigrafické. 

Závěr: tato kazuistika jen potvrzuje naše výborné zkušenosti se scintigrafickým vyšetřením pomocí 111In-OctreoScan při diagnostice gastro-entero-pankreatických neuroendokrinních nádorů a karcinoidů, jejich recidivy či disseminace pomocí zobrazení somatostatinových receptorů a důležitost provádění metody SPECT. 


Obr.1.: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou „whole body“ za 24 a 48 hodin po aplikaci radiofarmaka s patologickými ložiskovými depozicemi v oblasti epigastria, méně výrazně pak v mesogastriu a levé kyčli.
/ Obr.1.: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou „whole body“ za 24 a 48 hodin po aplikaci
radiofarmaka s patologickými ložiskovými depozicemi v oblasti epigastria, méně výrazně pak v mesogastriu a levé kyčli. /Obr.2.: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou SPECT s následnou rekontrukcí v rovině transversální, sagitální a koronální za 24 hodin po aplikaci radiofarmaka s patologickou depozicí radiofarmaka v epigastriu a v těsné blízkosti břišní stěny.
/ Obr.2.: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou SPECT s následnou rekontrukcí
v rovině transversální, sagitální a koronální za 24 hodin po aplikaci radiofarmaka s patologickou
depozicí radiofarmaka v epigastriu a v těsné blízkosti břišní stěny. /


Obr.3.: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou SPECT s následnou rekontrukcí v rovině transversální, sagitální a koronální za 24 hodin po aplikaci radiofarmaka s patologickými depozicemi radiofarmaka v epigastriu a na peritoneu, 3D zobrazení.
/ Obr.3.: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou SPECT s následnou rekontrukcí
v rovině transversální, sagitální a koronální za 24 hodin po aplikaci radiofarmaka s patologickými
depozicemi radiofarmaka v epigastriu a na peritoneu, 3D zobrazení. /Obr.4.: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou SPECT s následnou rekontrukcí v rovině transversální, sagitální a koronální za 24 hodin po aplikaci radiofarmaka s patologickými depozicemi radiofarmaka v epigastriu a mesogastriu metodou maximum pixel raytrace.
/ Obr.4.: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou SPECT s následnou rekontrukcí
v rovině transversální, sagitální a koronální za 24 hodin po aplikaci radiofarmaka s patologickými
depozicemi radiofarmaka v epigastriu a mesogastriu metodou maximum pixel raytrace.
/


Obr.5.: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou SPECT s následnou rekontrukcí v rovině transversální, sagitální a koronální za 24 a 48 hodin po aplikaci radiofarmaka s patologickou depozicí radiofarmaka v epigastriu, která nemění tvar či lokalizaci.
/ Obr.5.: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou SPECT s následnou rekontrukcí
v rovině transversální, sagitální a koronální za 24 a 48 hodin po aplikaci radiofarmaka s patologickou
depozicí radiofarmaka v epigastriu, která nemění tvar či lokalizaci. /Obr.6.: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou SPECT s následnou rekontrukcí v rovině transversální,sagitální a koronální za 24 hodin po aplikaci radiofarmaka s nevýraznou patologickou depozicí radiofarmaka v levé kyčli.
/ Obr.6.: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou SPECT s následnou rekontrukcí
v rovině transversální, sagitální a koronální za 24 hodin po aplikaci radiofarmaka s nevýraznou
patologickou depozicí radiofarmaka v levé kyčli. /


Pracoviště:

Krajská nemocnice T. Bati a.s., Zlín
oddělení nukleární medicíny
prim. MUDr. Jiří Bakala
Havlíčkovo nábř. 600
762 75 ZLÍN

kontakt na autora:

MUDr. Jaromír Bernátek
tel.: +420-577 552 233

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software