Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Detekce karcinoidu ovaria pomocí metody 
111In-OctreoScan


MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Krajská nemocnice T. Bati a.s., Zlín


Žena, 76 let.

Pacientka po radikální gynekologické operaci pro adenokarcinom endometria před lety sledována pro inguinální uzlinový syndrom (z levého třísla verifikován neuroendokrinní karcinom), přijata na IK k vyšetření origa. 

Z rodinné anamnézy: sledované choroby neudává

Z osobní anamnézy: TIA v povodí ACM l.sin. s pravostrannou symptomatologií před lety, hypertenze, artroza váhonosných kloubů, varixy bérců, stp.hysterektomii pro adenoca, stp. APPE, cholecystolithiasis

Objektivně: při přijetí eupnoe, afebrilní, bez cyanosy či ikteru, hyperstenický habitus, orientačně neurologicky neg., hlava a krk bez patologie, plíce-dýchání alveolární, bez vedlejších fenomenů, AS reg. 84/min, TK 140/90 torr, břicho a DKK bez zjevné patologie, jizva v levém třísle klidná.

Laboratorně: při základním vyšetření FW 23/57, vyšší hladiny urey, kreatininu a kyseliny močové v séru, vyšší hladina CEA, další tumorové markery v normě.

Z vyšetřovacího programu: RTG plic bez patologie, ekg-nespecifické repolarizační změny, gastroskopie - axiální hiátová hernie, 2 afty antra žaludku, sigmoideoskopie - fyziologický nález, CT břicha a pánve-tumor levé poloviny malé pánve dobře ohraničený, benigní cysty levé ledviny.

Pří pátrání po origu doplněno vyšetření somatostatinových receptorů pomocí 111In-OctreoScan, kde je při použití metody SPECT patrna zřetelná ložiskové depozice radiofarmaka v oblasti levého třísla a dále pak ložisková depozice i v oblasti malé pánve vlevo, a to jak za 24, tak i 48 hodin po aplikaci - viz obr. příloha. Vyšetření prováděno po aplikaci 185 MBq, na dvouhlavé SPECT gamakameře AXIS (2001) fy Picker, vyhodnocovacím zařízení ODYSSEY LX. Parametry akvizice: whole body - matrix 256x512, planární snímky - matrix 256x256, SPECT matrix 64x64, kolimátor MEGAP-Par.

Jde tedy o zcela zřetelné zobrazení somatostatinových receptorů v oblasti levého třísla a malé pánve. Naše vyšetření tedy potvrdilo podezření na karcinoid ovaria, přes extrakci uzlin z levého třísla pak patrna zvýšená exprese somatostatinových receptorů i v této lokalizaci. Pacientka předána do péče onkologů.

Diskuse: z výše uvedeného vyplývá přínos vyšetření pomocí 111In-OctreoScan při obtížné diagnostice karcinoidů a jejich metastáz, kdy tento tumor často neprokázán jinými zobrazovacími metodami. Pravděpodobnost detekce zvyšuje kombinace zobrazovacích metod, jejichž nedílnou součástí by mělo být i vyšetření scintigrafické. 

Závěr: tato kazuistika jen potvrzuje výborné zkušenosti se scintigrafickým vyšetřením pomocí 111In-OctreoScan při diagnostice gastro-entero-pankreatických neuroendokrinních nádorů a karcinoidů pomocí zobrazení somatostatinových receptorů a důležitost provádění metody SPECT.


Obr.1.: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou „whole body“ za 24, 48 a 72 hodin po aplikaci radiofarmaka s patologickými ložiskovými depozicemi radiofarmaka v oblasti levého třísla a levé části pánve.
/ Obr.1.: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou „whole body“ za 24, 48 a 72 hodin
po aplikaci radiofarmaka s patologickými ložiskovými depozicemi radiofarmaka v oblasti
levého třísla a levé části pánve. /Obr.2.: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou SPECT s následnou rekontrukcí v rovině transversální, sagitální a koronální za 24 a 72 hodin po aplikaci radiofarmaka s patologickou depozicí radiofarmaka v oblasti levého třísla (nemění se tvar ani lokalizace ložiska).
/ Obr.2.: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou SPECT s následnou rekontrukcív rovině
transversální, sagitální a koronální za 24 a 72 hodin po aplikaci radiofarmaka s patologickou
depozicí radiofarmaka v oblasti levého třísla (nemění se tvar ani lokalizace ložiska). /


Obr.3.: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou SPECT s následnou rekontrukcí v rovině transversální, sagitální a koronální za 24 a 72 hodin po aplikaci radiofarmaka s patologickou depozicí v oblasti levé pánve (nemění se tvar ani lokalizace ložiska).
/ Obr.3.: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou SPECT s následnou rekontrukcí v rovině
transversální, sagitální a koronální za 24 a 72 hodin po aplikaci radiofarmaka s patologickou
depozicí v oblasti levé pánve (nemění se tvar ani lokalizace ložiska). /Obr.4.: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou SPECT s následnou rekontrukcí v rovině transversální, sagitální a koronální za 24 hodin po aplikaci radiofarmaka s patologickými depozicemi v oblasti levého třísla a levé části pánve metodou 3D. Fyziologicky se zobrazují ledviny a část jaterního parenchymu.
/ Obr.4.: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou SPECT s následnou rekontrukcí v rovině
transversální, sagitální a koronální za 24 hodin po aplikaci radiofarmaka s patologickými
depozicemi v oblasti levého třísla a levé části pánve metodou 3D. Fyziologicky se zobrazují
ledviny a část jaterního parenchymu. /


Pracoviště:

Krajská nemocnice T. Bati a.s., Zlín
oddělení nukleární medicíny
prim. MUDr. Jiří Bakala
Havlíčkovo nábř. 600
762 75 ZLÍN

Kontakt na autora:

MUDr. Jaromír Bernátek
tel.: +420-577 552 233


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz