Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Octreoscan - karcinoid terminálního ilea s jaterními metastázami

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Kazuistika:
53 letý pacient s touto anamnézou: 
RA: bezvýznamná.
OA: chron. hepatitida, hypertenze, refluxní choroba jícnu, hyperlipoproteinémie. Operace pupeční a tříselné kýly. FA: Ramil 10 mg 1x1, Agen 5 mg 1x1, lék na žaludek, název neví.
NO: Pacient má 6 let trvající zažívací potíže. Laboratorně: biochemie: kromě vyšší hladiny ALT (1,23), ALP (2,28) a GMT (2,28) nález v normě. KO: HB 160, barvivo v erytrocytu 29,1, jinak v normě.
CT břicha a malé pánve: nativní + kontrastní látka per os + Ultravist 100 ml i.v.: expanze v oblasti terminálního ilea velikosti 35x25x41 mm – susp. karcinoid. Dále patrná dvě ložiska v játrech na periferii pravého laloku velikosti 14 a 16 mm ventrálně a dorzálně (možné metastázy).
Kolonoskopie: v sigmoideu ve 30 cm drobný polypek velikosti 2 mm, snesen k histologickému vyšetření. Do 20 cm v terminálním ileu norm. endoskopický nález, včetně Bauhinské chlopně a céka. Biopsie z Bauhinské chlopně a z termin. ilea.
Histologie z biopsie: lymfoidní hyperplasie sliznice ilea, mírné kolitické změny, histologicky norm. sliznice sigmatu, bez nálezu struktur karcinoidu či jiné neoplasie ve všech materiálech. 
Scintigrafie Octreoscanem:
Po příslušné přípravě jsme provedli planární celotělovou scintigrafii (rychlost posunu lehátka s pacientem 5 cm/min.) za 5 hod. (obr.1) a za 24 hod. (obr. 2) po i.v. podání 110 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) na dvouhlavé tomografické kameře E.CAM firmy Siemens. Je patrná jednak fyziologická depozice radioaktivity v játrech (difuzně), slezině, v ledvinách a močovém měchýři, poněkud ve střevech. Dále pozorujeme velké patologické ložisko ve střední třetině břicha vpravo od střední čáry. Ložisko má nepravidelný protáhlý tvar. Drobné, sotva patrné ložisko je v horní části jater na rozhraní pravého a levého laloku.
Nález při vyšetření Octreoscanem svědčí pro ložisko se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů lokalizací odpovídající nálezu na CT (oblast terminálního ilea). Drobné ložisko v horní části jater na rozhraní pravého a levého laloku.


Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 5 hod. po aplikaci OctreoScanu ve dvou obrazových modulacích s různými s různými dolními a horními prahy - „upper and lower thresholds“- ke zvýraznění ložiska v játrech
/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 5 hod. po aplikaci OctreoScanu
ve dvou obrazových modulacích s různými dolními a horními prahy - „upper and lower thresholds“
- ke zvýraznění ložiska v játrech /Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu ve dvou obrazových modulacích s různými dolními a horními prahy -„upper and lower thresholds“- ke zvýraznění ložiska v játrech
/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu
ve dvou obrazových modulacích s různými dolními a horními prahy -„upper and lower thresholds“
- ke zvýraznění ložiska v játrech /

Gastroskopie: zhrubělé řasy na zadní stěně antra a mediogastricky, probatorní biopsie.
Histologie z biopsie: bakterioskopie na H. pylori je negativní, bez nálezu mykofyt. Obraz mírné chronické neaktivní gastritidy, struktury karcinoidu nebo jiného nádoru nezastiženy ve všech materiálech.

Závěr:
U pacienta byl scintigrafickým vyšetřením Octreoscanem prokázán karcinoid svou lokalizací odpovídající nálezu na počítačové tomografii (CT), tedy v terminálním ileu. Na CT byla ještě patrná dvě ložiska v pravém jaterním laloku. Při scintigrafii je nepříliš zřetelné malé ložisko s vyšší hustotou somatostatinových receptorů na rozhraní pravého a levého jaterního laloku. Bude následovat chirurgická léčba.

Poděkování:
Za spolupráci děkuji MUDr. Juliovi Örhalmimu z Chirurgického oddělení Vítkovické nemocnice a.s. v Ostravě.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.

kontakt na autora: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz