Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Scintigrafie skeletu pacienta s karcinoidem s mnohočetnými metastázami ve skeletu a játrech

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Úvod:
Kazuistika pacienta uvedena již dříve a to ONK-72. U 65 leté nemocného jsme scintigraficky prokázali mnohočetná metastatická ložiska karcinoidu v játrech a ve skeletu, bez zjištění primárního zdroje nádoru.

Kazuistika:
Na podrobné anamnestické a laboratorní údaje s přehledem provedených vyšetření odkazuji na kazuistiku ONK-72. Pro porovnání s následně provedenou scintigrafií skeletu uvádíme ještě jednou jednak popis, tak i vlastní scintigramy vyšetření Octreoscanem. 
XII/06 scintigrafie Octreoscanem:
Nález při vyšetření Octreoscanem svědčí pro mnohočetná ložiska se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v játrech, skeletu, na rozhraní levého hemithoraxu a břicha. Jde o četné metastázy karcinoidu (obr. 1, 2, 3).


Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 5 hod. po aplikaci OctreoScanu
/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 5 hod. po aplikaci OctreoScanu /


Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu
/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu /


Obr. č. 3: Tomografická scintigrafie břicha a pánve 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na velké oválné ložisko s centrálním defektem ve ventrokraniální části pravého jaterního laloku
/ Obr. č. 3: Tomografická scintigrafie břicha a pánve 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na velké oválné ložisko s centrálním defektem ve ventrokraniální části pravého jaterního laloku /


Za měsíc a půl po provedeném scintigrafickém vyšetření Octeroscanem byl pacient poslán na naše oddělení k dalšímu scintigrafickému vyšetření:

Scintigrafie skeletu: byla provedena celotělová scintigrafie po i.v. podání 700 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical). Celotělové scintigramy (obr.4) jsme provedli na dvouhlavé tomografické scintilační kameře Symbia S firmy Siemens. Je poněkud nehomogenní distribuce radioindikátoru v dorzálních i ventrálních částech žeber, v páteři, vyšší osteoblastická aktivita ve sternu, acromion pravé lopatky, levém ramenních kloubu, mandibule, sedacích kostech. Ledviny jen nepatrně naznačeny. 


Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci
/ Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci /


Závěr:
U nemocného byl laboratorně a scintigrafickým vyšetření Octreoscanem verifikován karcinoid s četnými metastázami v játrech a především ve skeletu bez zjištění primárního ložiska. Pro porovnání uvádíme nález na celotělových scintigramech skeletu. Nález lze (zvláště při znalosti nálezu při předchozím vyšetření Octreoscanem) hodnotit jako tzv. superscan, jenž bývá patrný při mnohočetných kostních metastázách. Domníváme se, že výraznější nález ve skeletu lze očekávat při scintigrafickém vyšetření kostní dřeně (např. při vyšetření pomocí značených monoklonálních protilátek proti granulocytům). 

Poděkování:
Za spolupráci děkuji MUDr. Maryle Mendrekové z Onkologického centra J. G. Mendela v Karviné.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 


kontakt na autora: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz