Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Využití gallia v době PET /CT

MUDr. Vojtěch Grecman
oddělení nukleární medicíny
Uherskohradišťská nemocnice
Uherské Hradiště


Anamnéza: M.N. 1939 přivezena RZP pro svíravou bolest na hrudi spojenou s dušností na interní ambulanci, zjištěna elevace na spodní stěně s kontralaterálními depresemi, uzavřeno jako STEMI spodní stěny a odeslána k direktní PCI na vyšší pracoviště. Zde tato provedena + stent na RMS2 a zároveň technicky neúspěšný pokus o PCI přední stěny, komplikovaný rozvojem plicního edému - řešeno konzervativně. Trvá tedy 95% stenóza RIA. Zároveň zjištěn na CT ložiskový proces mediastina a plic nejasné etiologie – nejspíše lymfom. K dalšímu došetření přeložena zpět na I. interní oddělení v Uherském Hradišti. 

Scintigrafické vyšetření

Vzhledem k nejasnému nálezu na CT hrudníku indikována scintigrafie galiem pro primární podezření na lymfom. PET vyšetření pro časovou nedostupnost nebylo indikováno. Scintigrafie zhotovena za 24 a 48 hodin po aplikaci asi 180 MBq gallia citrátu (přípravek Gallium (Ga67) Citrate injection). Zhotoveny celotělové scany (matice 512x1024, rychlost posunu 5 cm/min, kolimátor na střední energii MEGP, peaky na galium), planární obrazy (matice 256x256, 1200 sec) a SPET v klasických řezech tloušťky 3 mm (60 stepů po 45 sec, matice 128x128). Při vyšetření zjištěn mohutný nález na krku, mediastinu a plících. Nález popsán jako tumor pravého laloku plíce s meta do mediastinálních uzlin a krku s koincidencí chronického zánětu levého laloku štítné žlázy. V diferenciální dg. pak zvažována možnost duplicity nádoru plic a štítné žlázy. Na základě toho nálezu pak prováděna další pomocná vyšetření. 

Výběr z vyšetření: RTG S+P vlevo parenchym v normě, vpravo pod klíčkem parakardiální zastínění na ploše 4x3 cm. Hily výrazně rozšířené, syté, ložiskové. UZ břicha bez manifestní patologie. UZ krku struma nodosa permagna l. sin., suspektní zánětlivé změny vlevo, tu vzhledem k nezvětšeným uzlinám málo pravděpodobný. Gynekologické vyš. - stp. supracervikální amputaci dělohy a adnexotomii pro uterus myomatosus. Fibrobronchoskopie bez známek endobronchiálního tumoru. Opakovaně punkce kariny na cytologii, kde nalezeny jen atypická jádra. Gastrofibroskopie s výsledkem papulosní gastropathie. Laboratorně FW 40/79, ELFO: mobilizace akutních bílkovin. TSH 2,04 mIU/l, FT4 11 pM, FT3 2,7 pM, PTH 34 pg/ml , Calcitonin 3,4 pg/ml – nálezy v normě. 

Vývoj onemocnění: Během další hospitalizace náhle pacientka umírá na akutní infarkt myokardu. Na sekci zjištěn primární velkobuněčný ca plic s meta do plic, uzlin, krku a štítné žlázy. 

Závěr: Vyšetření pomocí gallia umožnilo stanovit diagnózu a jednoznačně vyloučit na CT z vyššího pracoviště popisovaný lymfom a nasměrovat kliniky k definitivní diagnóze. I když se v poslední době gallium využívá poměrně omezeně k dg. lymfomů a jiných tumorů, je možné jej využít k excelentním nálezům při časové nedostupnosti PET vyšetření. 

 
Obr. 1: 3D ve dvou prahovém zobrazení. AP pohled. Oranžově tumorózní masy, modře obrysy hrudníku.
/ Obr. 1: 3D ve dvou prahovém zobrazení. AP pohled. Oranžově tumorózní masy, modře obrysy hrudníku. /
 

Obr. 2: 3D ve dvou prahovém zobrazení, pohled zprava.
/ Obr. 2: 3D ve dvou prahovém zobrazení, pohled zprava. /
 

Obr. 3: 3D ve dvou prahovém zobrazení, pohled ze zadu.
/ Obr. 3: 3D ve dvou prahovém zobrazení, pohled ze zadu. /
 

Obr. 4: 3D obraz tumorózních hmot, PA pohled
/ Obr. 4: 3D obraz tumorózních hmot, PA pohled /
 

Obr. 5: 3D obraz tumorózních hmot, pohled zprava.
/ Obr. 5: 3D obraz tumorózních hmot, pohled zprava. /
 

Obr. 6: Fúze obrazů, transverzální řezy. CT obraz v šedé škále, SPECT v červené škále, uprostřed fúzované obrazy.
/ Obr. 6: Fúze obrazů, transverzální řezy. CT obraz v šedé škále, SPECT v červené škále, uprostřed fúzované obrazy. /
 

Obr. 7: Fúze obrazů, sagitální řezy. Barevná škála jako na minulém obraze.
/ Obr. 7: Fúze obrazů, sagitální řezy. Barevná škála jako na minulém obraze. /
 

Obr. 8: Fúze obrazů, koronární řezy. Barevná škála jako na minulém obraze.
/ Obr. 8: Fúze obrazů, koronární řezy. Barevná škála jako na minulém obraze. /
 

Obr. 9: Funkce lokalizér. Barevné škály jako na minulém obraze. V dolní řadě křížem označen primární tumor plic.
/ Obr. 9: Funkce lokalizér. Barevné škály jako na minulém obraze. V dolní řadě křížem označen primární tumor plic. /
 

Obr. 10: Histologický řez – velkobuněčný karcinom plic pronikající do nitra štítné žlázy kolem folikulů naplněných koloidem. Barveno HE.
/ Obr. 10: Histologický řez – velkobuněčný karcinom plic pronikající do nitra štítné žlázy kolem folikulů naplněných koloidem. Barveno HE. /
 

Obr. 11: Histologický řez – jako předešlý obrázek, jen barveno PAS na mucin k lepšímu zobrazení mitóz.
/ Obr. 11: Histologický řez – jako předešlý obrázek, jen barveno PAS na mucin k lepšímu zobrazení mitóz. /


Pracoviště:

Uherskohradišťská nemocnice
oddělení nukleární medicíny
prim. MUDr. Vojtěch Grecman
Purkyňova 365

686 68  Uherské Hradiště

kontakt na autora:
MUDr. Vojtěch Grecman
tel. 572 529 753

e-mail: grecman@nspuh.cz

 


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz