KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-79 ze dne 18.01.2008
 

Maligní karcinoid a vliv scintigrafie s OctreoScanem
na další terapii


MUDr. Vojtěch Grecman
oddělení nukleární medicíny
Uherskohradišťská nemocnice
Uherské Hradiště


Anamnéza: Čtyřicetiletá pacientka D.V. doma léčena jako vertebrogenní sy., v terapii jen NSA a Scutamil. Přechodně zlepšena, ovšem pro v noci náhle vzniklou bolest na hrudi stupňující se s nádechem, teploty, kašel bez hemoptýzy a FW 113/160 odeslána OL na TRN oddělení. Zde na ambulanci na provedeném rtg S+P zjištěn vpravo lehce otupený zevní úhel a středně syté homogenní zastínění v pravém dolním plicním poli, s maximem ve 4. mezižebří. Vlevo nález fysiologický. Uzavřeno jako pleuropneumonia, v diferenciální dg. zvažována i TEN, a proto pacientka přijata na oddělení. 
Z provedených vyšetření vybírám - UZ dutiny břišní v normě, CT plic a mediastina klínovitá atelektáza středního bronchu na podkladě endobronchiálního tumoru. LU mediastina nezvětšeny, jinak v normě. V biochemickém screeningu jsou pak tyto nálezy: CRP 119 mg/l, CEA 1,4 μg/l, CA 19-9 32 kU/l, CA 125 62 kU/l, SCCA 0,2 μg/l, NSE 9,8 μg/l (norma do 16.3 μg/l), CYFRA 0,7 μg/l, HIO 14,6 μmol/den (norma 10,4 – 31,2 μmol/den). Provedena fibrobronchoskopie se závěrem, že vpravo je endobronchiání laločnatý „mucinózní“ tu uzavírající totálně vstup do středního bronchu a jen okrajově zužující vstup do dolního bronchu. Biopsie prokázala dobře diferencovaný neuroendokrinní karcinom plic – karcinoid. V předoperační přípravě doplněny ještě UZ dutiny břišní a scan skeletu, obojí s negativním výsledkem. Bodypletysmografie bez ventilační poruchy či poklesu transfer faktoru. 

Scintigrafické vyšetření

Doplněna také scintigrafie přípravkem OctreoScan za zvyklé přípravy laxantivy a zavodněním k ozřejmění rozsahu postižení zhoubným nádorem. Aplikováno 110 MBq pentreotidu značeného 111In. Vlastní vyšetření zhotoveno na gamakameře SkyLight firmy Philips za použití kolimátorů pro střední energii. SPECT 60 stepů po 6 st., 45 sec/frame, matice 64x64, window 20%, 2 peaky dle energetického. spektra 111In. Statiky na 900 - 1200 sec. Matice 256x256, opět 2 peaky, WB matice 512x1024, 35 min. 
Už na prvním celotělovém obraze /viz obr.č.1/ je vidět ložisko patologické akumulace v dutině hrudní.  Zobrazení v následujících dnech tento nález potvrzují /viz obr.č.2/. Scintigrafie byla prováděna v těchto časových intervalech: první série asi 6 hod. po aplikaci, další pak za 24 a 48 hod. s tímto závěrem: Patologická. akumulace kulovitého tvaru o průměru kolem 15 mm v pravé části hrudníku v oblasti střední části hilu. Při fúzi obrazů (viz obr.3-7/ anatomických (transmisní CT) a funkčních (SPET) nález intimně nasedá na střední bronchus těsně za hilem. Za touto překážkou je pak atelektáza popisovaná na transmisním scanu. Jinak neprokazujeme patologickou akumulaci RF.

Závěr: Vyšetření OctreoScanem zcela jednoznačně určilo, že maligní neuroendokrinní karcinom je lokalizovaný pouze ve středním laloku jako primum a také to, že doposud nejsou prokázány metastázy. Proto mohla být pacientka odeslána na vyšší pracoviště k provedení střední lobektomie vpravo a tak definitivně onemocnění vyřešit radikální operací.
 

Obr.1: Celotělový scan. Jasně zobrazené patologické ložisko v hrudníku.
/ Obr.1: Celotělový scan. Jasně zobrazené patologické ložisko v hrudníku. /
 

Obr.2: Planární zobrazení hrudníku v projekci AP a PA s nálezem v oblasti pravého hilu.
/ Obr.2: Planární zobrazení hrudníku v projekci AP a PA s nálezem v oblasti pravého hilu. /
 

Obr.3: Fúze obrazů – transversální řezy. Šedá škála zvolena pro CT obrazy, červená škála pro SPECT, dolní řada jsou fúzované obrazy. Křížem označený tumor.
/ Obr.3: Fúze obrazů – transversální řezy. Šedá škála zvolena pro CT obrazy, červená škála pro SPECT,
dolní řada jsou fúzované obrazy. Křížem označený tumor. /

 

Obr.4: Fúze obrazů – koronární řezy. Šedá škála zvolena pro CT obrazy, červená škála pro SPECT, dolní řada jsou fúzované obrazy. Křížem označený tumor.
/ Obr.4: Fúze obrazů – koronární řezy. Šedá škála zvolena pro CT obrazy, červená škála pro SPECT,
dolní řada jsou fúzované obrazy. Křížem označený tumor. /

 

Obr.5: Fúze obrazů – sagitální řezy. Šedá škála zvolena pro CT obrazy, červená škála pro SPECT, dolní řada jsou fúzované obrazy. Křížem označený tumor.
/ Obr.5: Fúze obrazů – sagitální řezy. Šedá škála zvolena pro CT obrazy, červená škála pro SPECT,
dolní řada jsou fúzované obrazy. Křížem označený tumor. /

 

Obr.6: Fúze v 3D obraze – transversální řez. Tumor (zobrazen červenožlutě) naléhající na střední bronchus s atelektázou.
/ Obr.6: Fúze v 3D obraze – transversální řez.
Tumor (zobrazen červenožlutě) naléhající na střední bronchus s atelektázou. /

 

Obr.7: Fúze v 3D obraze - výřez v zobrazení transversálním/koronárním/sagitálním. Tumor je zobrazen červeně.
/ Obr.7: Fúze v 3D obraze - výřez v zobrazení transversálním/koronárním/sagitálním.
Tumor je zobrazen červeně. /

 

Obr.8: Histologický řez dobře diferencovaného neuroendokrinního karcinomu. Barvení HE.
/ Obr.8: Histologický řez dobře diferencovaného neuroendokrinního karcinomu. Barvení HE. /
 

Obr.9: Histologický řez dobře diferencovaného neuroendokrinního karcinomu. Barvení na neuron specifickou enolázu (NSE).
/ Obr.9: Histologický řez dobře diferencovaného neuroendokrinního karcinomu.
Barvení na neuron specifickou enolázu (NSE). /

 


Pracoviště:

Uherskohradišťská nemocnice
oddělení nukleární medicíny
prim. MUDr. Vojtěch Grecman
Purkyňova 365
686 68  Uherské Hradiště

kontakt na autora:
MUDr. Vojtěch Grecman
tel. 572 529 753

e-mail: grecman@nspuh.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software