KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-86 ze dne 13.09.2007
 

Zjištění metastáz karcinoidu v mediastinu pomocí scintigrafie somatostatinových receptorů s 111In-pentetreotidem (OctreoScan®)

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové


Anamnéza

67letá pacientka podstoupila duodenopankreatektomii pro karcinoid. Po následují čtyři roky pacientka neměla obtíže s jednou výjimkou, a to epizodou enteroragie, jež byla způsobena ulcerací v anatomóze. Po tomto období si pacientka začala stěžovat na dušnost. Na rtg snímku srdce a plic se zobrazil tumor nejasné etiologie vlevo. Pacientka absolvovala bronchoskopii jež zjistila oploštění průsvitu trachey v distální třetině zleva, pravděpodobně na chrupavčitém podkladě, ale útlak zvenčí nebyl jednoznačně vyloučen. Jasné nádorové změny vyšetření nezachytilo. Dále vyšetření zjistilo mírné extramurální zúžení vchodu do levého horního bronchu. Při vyšetření byl proveden stěr na cytologii, ve kterém se jednoznačné maligní struktury nepodařilo najít. Vzhledem k pozitivní anamnéze karcinoidu následovala scintigrafie somatostatinových receptorů s 111In-pentetreotidem (OctreoScan®). Scintigrafie zjistila konvolut splývajících ložisek tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů, jež v dlouhé ose měřil 75 mm a byl umístěn v horním mediastinu vlevo. Na planárním scintigramu se tato ložiska zobrazila pouze slabě, ale jednoznačně byla přítomná na SPECT, jež umožnil odříznou vrstvy nad a pod touto oblastí a tím ložiska lépe vizualizovat. Scintigrafie stav hodnotila jako recidivu karcinoidu v mediastinu. Jinde nebyly zjištěny metastázy karcinoidu. Vzhledem k věku, rozsahu a intimní blízkosti k velkým cévám bylo ustoupeno od radikálního chirurgického řešení. Následovalo ozáření mediastina celkovou dávkou 46 Gy a terapie interferonem pro dušnost pacientky. Jiné, systémové příznaky pacientka neměla, odpady kyseliny 5-hydroxyindoloctové do moči byly normální. 


Vyšetření

Scintigrafie somatostatinových receptorů s OctreoScanem
® doplněná o SPECT
Scintigrafie zjistila konvolut splývajících ložisek tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů, jež v dlouhé ose měřil 75 mm a byl umístěn v horním mediastinu vlevo. Na planárním scintigramu se tato ložiska zobrazila pouze slabě, ale jednoznačně byla patrná na SPECT, jež umožnil odříznou vrstvy nad a pod touto oblastí a tím ložiska lépe vizualizovat. Scintigrafie stav hodnotila jako recidivu karcinoidu v mediastinu. Jinde nebyly zjištěny metastázy karcinoidu.


Závěr

Scintigrafie s 111In-pentetreotidem umožnila efektivně provést restaging pacientky s pozitivní anamnézou karcinoidu v duodenopankreatické oblasti, jež si stěžovala na dušnost a na rtg snímku plic se zobrazil tumor vlevo kraniálně. Scintigrafie somatostatinových receptorů s 111In-pentetreotidem (OctreoScan®) zjistila recidivu karcinoidu v mediastinu vlevo. SPECT významně přispěl ke zvýšení senzitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace léze. Nález na scintigrafii ovlivnil další strategii léčby pacientky.

 

Obr. 1.: Celotělová scintigrafie, zadní a přední projekce, 4 hodiny po i.v. aplikaci radiofarmaka. Akumulace 111In-pentetreotidu ve splývajících ložiscích karcinoidu v horním mediastinu vlevo.

/ Obr. 1.: Celotělová scintigrafie, zadní a přední projekce, 4 hodiny po i.v. aplikaci radiofarmaka. Akumulace 111In-pentetreotidu ve splývajících ložiscích karcinoidu v horním mediastinu vlevo. /Obr. 2.: Statická scintigrafie hrudníku, projekce AP.

/ Obr. 2.: Statická scintigrafie hrudníku, projekce AP. /


Obr. 3.: Statická scintigrafie hrudníku, projekce PA.

/ Obr. 3.: Statická scintigrafie hrudníku, projekce PA. /Obr. 4.: SPECT dutiny hrudní.

/ Obr. 4.: SPECT dutiny hrudní. /Obr.5.: SPECT dutiny hrudní, koronární řezy.

/ Obr.5.: SPECT dutiny hrudní, koronární řezy. /Obr. 6.: SPECT dutiny hrudní, sagitální řezy.

/ Obr. 6.: SPECT dutiny hrudní, sagitální řezy. /Obr. 7: SPECT dutiny hrudní, transversální řez.

/ Obr. 7: SPECT dutiny hrudní, transversální řez. /

 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice
oddělení nukleární medicíny
přednosta: MUDr. ing. Jaroslav Vižďa
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové

kontakt na autora:

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
tel.: +420-495832337
fax.: +420-495512346
dolezal@fnhk.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software