Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Karcinoid plic s kostním a jaterním postižením

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., RNDr. Vojtěch Ullmann
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Kazuistika:

61 letý muž

NO: Pacient vyšetřován od roku 2006 pro kašovité nebo vodnaté průjmy – až deset stolic denně. Provedena celá řada vyšetření: CT břicha a plic, ultrasonografie břicha, mediastinoskopie s odběrem mediastinálních uzlin, rtg plic.
Z exstirpovaných lymfatických pretracheálních uzlin byl histologicky zjištěn atypický karcinoid, tumor může být primárně v plicích. Dále susp. drobně nodulární postižení pektorálních segmentů obou horních plicních laloků.


Scintigrafie skeletu (únor 2007): byla provedena celotělová scintigrafie po i.v. podání 700 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical). Celotělové scintigramy (obr.1) jsme provedli na dvouhlavé tomografické scintilační kameře Symbia S firmy Siemens. Nalezli jsem velké patologické ložisko se zvýšenou osteoblastickou aktivitou v levé polovině pánve.


Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci /


Při sonografickém a CT vyšetření byla detekována vícečetná ložiska v játrech mající maligní charakter, také prokázána osteolytická ložiska velikosti 4x1 a 5x4 cm v oblasti těla kosti kyčelní a v kosti sedací vlevo – lokalizace odpovídá nálezu na scintigrafii skeletu.

Poté provedena paliativní zevní radioterapie na levou polovinu pánve.

Pacient léčen Intronem A (interferon A), Reasecem, Lodronatem (bisfosfonát). 

Kontrolní scintigrafie skeletu (říjen 2007): po i.v. podání 700 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical) jsme provedli celotělové a statické scintigramy pánve (obr.2) na dvouhlavé tomografické scintilační kameře E.CAM firmy Siemens. 

Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci a statické scintigramy pánve

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci a statické scintigramy pánve v přední, zadní,
levé přední šikmé a pravé zadní šikmé projekci /


Opět jsme zjistili velké patologické ložisko se zvýšenou osteoblastickou aktivitou v levé polovině pánve. Nález je bez podstatnějších změn ve srovnání s vyšetřením provedeným před půl rokem.


Na rtg plic v říjnu 2007 zjištěna progrese nálezu jak ve 4. mezižebří vpravo parakardiálně, tak za 4. žebrem vlevo parakardiálně, dále v parenchymu plic oboustranně vločkovité drobné infiltráty, ve středním plicním poli vpravo vlasovité interlobium, nad horním pólem pravého hilu suspektní vyklenutí mediastina – suspektní odezva v lymfatických uzlinách. Srdeční stín obvyklého tvaru a velikosti, brániční úhly volné. 

V listopadu 2007 vyšetření Octroscanem

Po příslušné přípravě jsme provedli za 5 hod. planární celotělovou scintigrafii (obr. 1) a tomografickou scintigrafii hrudníku (obr. 2), za 24 hodin opět celotělovou scintigrafii (obr. 3) a tomografickou scintigrafii hrudníku (obr.4) po i.v. podání 150 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) na dvouhlavé tomografické kameře E.CAM firmy Siemens. 


Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 5 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 5 hod. po aplikaci OctreoScanu /Obr.č.2: Tomografická scintigrafie hrudníku 5 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr.č.2: Tomografická scintigrafie hrudníku 5 hod. po aplikaci OctreoScanu /Obr.č.3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr.č.3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu /Obr.č.4: Tomografická scintigrafie hrudníku 24 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr.č.4: Tomografická scintigrafie hrudníku 24 hod. po aplikaci OctreoScanu /

 


Je patrná jednak fyziologická depozice radioaktivity v játrech, slezině, ledvinách, močovém měchýři. Dále pozorujeme málo kontrastní patol. ložiska v plicích – dvě ložiska v dolním plicním poli parakardiálně vpravo a jedno ložisko v dolním plicním poli parakardiálně vlevo.

Závěr:
Je prezentována kazuistika pacienta s atypickým karcinoidem plic s metastázami v kostech a játrech, s nálezem na octreotidové scintigrafii a na scintigramech skeletu.Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 


kontakt na autory: 
e-mail:
otakar.kraft@fnspo.cz
vojtech.ullmann@fnspo.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz