Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Odhalení primárního ložiska neuroendokrinního karcinomu pomocí scintigrafie somatostatinových receptorů (OctreoScan®) u pacienta s metastázami v játrech

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec KrálovéAnamnéza

59letý pacient čtyři měsíce měl průjem, celkem 10-12 stolic denně. Během této doby došlo k váhovému úbytku o 14 kg. Gastroskopie a koloskopie neodhalila příčinu průjmů. Následovalo CT epigastria jež zjistilo mnohočetný metastatický proces v obou jaterních lalocích s převahou vpravo a mesenteriální lymfadenopatii v epigastriu. Pacient podstoupil cílenou biopsii z ložiska v játrech. Histologické vyšetření zjistilo přítomnost středně diferencovaného neuroendokrinního karcinomu (karcinoid). UZ břicha popsal silnější stěnu kličky tenkého střeva v mezogastriu vpravo s hyperechogenním ložiskem. Vzhledem k tomu, že nebylo známo primární ložisko neuroendokrinního karcinomu, pacient absolvoval scintigrafii somatostatinových receptorů s 111In-pentetreotidem (OctreoScan®). Za 4 hodiny po i.v. aplikaci 111 MBq 111In-pentetreotidu byla provedena celotělová scintigrafie z přední a zadní projekce. Ta byla dále pro zvýšení sensitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace nádorové léze doplněna o emisní tomografii SPECT. Vyšetření se uskutečnilo na dvouhlavé digitální rotační gamakameře Infinie (General Electric Medical Systéme – GE MS) s velkým zorným polem scintilačních detektorů. Gamakamera byla osazena kolimátory pro střední energie (300 keV) a funkcí infračerveného kopírování povrchu těla pacienta. Hodnocení získaných dat bylo provedeno standardním vyhodnocovacím systémem Xeleris (GE MS). Scintigrafie odhalila ložisko (průměr 17 mm) tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů v mezogastriu vpravo. Jednalo se hledaný primární nádor. Dále scintigrafie zobrazila metastázy neuroendokrinního karcinomu v epigastriu v lymfatických uzlinách a v játrech. Na SPECT hrudníku se zobrazila drobná metastáza nádoru v lymfatické uzlině v oblasti pravého plicního hilu. Pacient podstoupil peroperační enteroskopii, která nalezla primární ložisko nádoru popsané scintigrafií. Postižený úsek tenkého střeva chirurg resekoval. Histologicky se jednalo o středně diferencovaný neuroendokrinní karcinom. Pacientovi byla nasazena léčba analogy somatostatinu. 


Vyšetření

Scintigrafie somatostatinových receptorů s OctreoScanem®
Na celotělové scintigrafii a na SPECT za 4 hodiny po aplikaci se vykreslilo v dutině břišní okrouhlé ložisko (průměr 17 mm) tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů v mezogastriu vpravo od střední čáry. Dále se zobrazilo několik ložisek tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů v epigastriu a mnohočetná ložiska tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů v játrech, více vpravo. Na SPECT hrudníku se zobrazilo drobné ložisko tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů v oblasti pravého plicního hilu. Závěr: ložisko primárního nádoru v mezogastriu vpravo. Metastázy v lymfatických uzlinách v epigastriu a metastázy v játrech. Drobná metastáza v lymfatické uzlině v oblasti pravého plicního hilu.


Závěr

Scintigrafie s 111In-pentetreotidem umožnila efektivně detekovat primární ložisko neuroendokrinního karcinomu u pacienta s metastázami v játrech. Dále ozřejmila příčinu lymfadenomatie v epigastriu, nově zjistila drobnou metastáza v lymfatické uzlině v oblasti pravého plicního hilu a potvrdila vysokou koncentraci somatostatinových receptorů v metastázách v játrech. SPECT významně přispěl ke zvýšení senzitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace primárního nádoru. Nález na scintigrafii ovlivnil další strategii léčby pacienta a zkrátil dobu diagnostického procesu. 
Obr. 1. Celotělová scintigrafie s 111In-pentetreotidem

/Obr. 1. Celotělová scintigrafie s 111In-pentetreotidem (OctreoScan®), přední a zadní projekce, 4 hodiny po i.v. aplikaci radiofarmaka./Obr. 2. Zvětšená přední a zadní projekce

/Obr. 2. Zvětšená přední a zadní projekce./Obr. 3. SPECT dutiny břišní

/Obr. 3. SPECT dutiny břišní./Obr. 4. SPECT dutiny břišní, koronární řez

/Obr. 4. SPECT dutiny břišní, koronární řez. Primární ložisko neuroendokrinního karcinomu v mezogastriu vpravo./Obr. 5. SPECT dutiny břišní, koronární řez

/Obr. 5. SPECT dutiny břišní, koronární řez. Metastázy v játrech./Obr. 6. SPECT dutiny břišní, transverzální řez

/Obr. 6. SPECT dutiny břišní, transverzální řez. Primární nádor v mezogastriu a metastázy v lymfatických uzlinách v epigastriu./Obr. 7. SPECT dutiny břišní, transverzální řez

/Obr. 7. SPECT dutiny břišní, transverzální řez. Metastázy v játrech/Obr. 8. SPECT dutiny břišní, sagitální řez

/Obr. 8. SPECT dutiny břišní, sagitální řez. Metastázy v játrech./Obr. 9. SPECT dutiny břišní, sagitální řez

/Obr. 9. SPECT dutiny břišní, sagitální řez. Primární nádor./Obr. 10. SPECT dutiny břišní, 3D rekonstrukce

/Obr. 10. SPECT dutiny břišní, 3D rekonstrukce./Obr. 11. SPECT dutiny hrudní

/Obr. 11. SPECT dutiny hrudní./Obr. 12. SPECT dutiny hrudní, koronární řez

/Obr. 12. SPECT dutiny hrudní, koronární řez. Metastáza v lymfatické uzlině v oblasti pravého plicního hilu. Pracoviště:

Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK
oddělení  nukleární medicíny
přednosta: MUDr. ing. Jaroslav Vižďa
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové

Kontakt na autora:

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
tel.: +420-495832337
fax.: +420-495512346
dolezal@fnhk.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz