Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Detekce recidivy neuroendokrinního karcinomu pomocí scintigrafie somatostatinových receptorů (OctreoScan®) a SPECT/CT v mediastinu a TH páteři

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec KrálovéAnamnéza

68letý pacient prodělal lobektomii levé plíce pro neuroendokrinní karcinom (karcinoid). Na kontrolním CT dutiny hrudní v rámci restagingu se zobrazila suspektní metastáza neuroendokrinního karcinomu v mediastinu. Následovala scintigrafie somatostatinových receptorů s 111In-pentetreotidem (OctreoScan®) k zjištění zda popsaná metastáza na CT obsahuje somatostinové receptory a z důvodu dalšího restagingu. Za 4 hodiny po i.v. aplikaci 111 MBq 111In-pentetreotidu byla provedena celotělová scintigrafie z přední a zadní projekce. Ta byla dále pro zvýšení sensitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace nádorové léze doplněna o SPECT/CT. Vyšetření se uskutečnilo na dvouhlavé digitální rotační gamakameře Infinie (General Electric Medical Systéme – GE MS) s velkým zorným polem scintilačních detektorů. Gamakamera byla osazena kolimátory pro střední energie (300 keV) a funkcí infračerveného kopírování povrchu těla pacienta. Hodnocení získaných dat bylo provedeno standardním vyhodnocovacím systémem Xeleris (GE MS). Scintigrafie odhalila několik splývajících ložisek tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů v oblasti levého plicního hilu a nově další ložisko v dolní části Th páteře. Jednalo se metastázy neuroendokrinního karcinomu v lymfatických uzlinách v oblasti levého plicního hilu a v Th páteři. Nález na scintigrafii zjistil diseminaci neuroendokrinního karcinomu a vyloučil operační léčbu. Pacientovi byla nasazena léčba analogy somatostatinu. 


Vyšetření

Scintigrafie somatostatinových receptorů s OctreoScanem®
Na celotělové scintigrafii a na SPECT za 4 hodiny po aplikaci se vykreslilo několik splývajících ložisek tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů v oblasti levého plicního hilu. Dále se zobrazilo ložisko tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů v dolní části Th páteře. Závěr: metastázy neuroendokrinního karcinomu v lymfatických uzlinách v oblasti levého plicního hilu a nově zjištěná metastáza v dolní části Th páteře.


Závěr

Scintigrafie s 111In-pentetreotidem umožnila efektivně odhalit recidivu neuroendokrinního karcinomu, zjistila metastázy v lymfatických uzlinách v oblasti levého plicního hilu a zcela nově odhalila metastáza v dolní části Th páteře. SPECT/CT velmi významně přispěl ke zvýšení senzitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace metastáz. Nález na scintigrafii ovlivnil další strategii léčby pacienta a zkrátil dobu restagingu. 
Obr. 1. Celotělová scintigrafie s 111In-pentetreotidem

/Obr. 1. Celotělová scintigrafie s 111In-pentetreotidem (OctreoScan
®), přední a zadní projekce, 4 hodiny po i.v. aplikaci radiofarmaka. /Obr. 2. Zvětšená přední a zadní projekce

/Obr. 2. Zvětšená přední a zadní projekce./Obr. 3. SPECT dutiny hrudní

/Obr. 3. SPECT dutiny hrudní./Obr. 4. SPECT dutiny hrudní, koronární řez

/Obr. 4. SPECT dutiny hrudní, koronární řez. Metastázy neuroendokrinního karcinomu v lymfatických uzlinách v oblasti levého plicního hilu./Obr. 5. SPECT dutinyhrudní, transverzální řez

/Obr. 5. SPECT dutinyhrudní, transverzální řez. Metastázy neuroendokrinního karcinomu v lymfatických uzlinách v oblasti levého plicního hilu./Obr. 6. SPECT dutiny hrudní, koronární řezy

/Obr. 6. SPECT dutiny hrudní, koronární řezy./


Obr. 7. SPECT dutiny hrudní, transverzální řezy

/Obr. 7. SPECT dutiny hrudní, transverzální řezy./
Obr. 8. SPECT dutiny hrudní, sagitální řez

/Obr. 8. SPECT dutiny hrudní, sagitální řez. Metastáza v dolní části Th páteře./Obr. 9. SPECT/CT dutiny hrudní, koronární řez

/Obr. 9. SPECT/CT dutiny hrudní, koronární řez. Metastázy neuroendokrinního karcinomu v lymfatických uzlinách v oblasti levého plicního hilu./
Obr. 10. SPECT/CT dutiny hrudní, koronární řezy

/Obr. 10. SPECT/CT dutiny hrudní, koronární řezy. Metastáza v dolní části Th páteře./Obr. 11. SPECT/CT dutiny hrudní

/Obr. 11. SPECT/CT dutiny hrudní. Metastáza v dolní části Th páteře./Obr. 12. SPECT/CT dutiny hrudní

/Obr. 12. SPECT/CT dutiny hrudní. Metastáza v dolní části Th páteře. Fúze obrazů./Obr. 13. SPECT/CT dutiny hrudní, transversální řezy

/Obr. 13. SPECT/CT dutiny hrudní, transversální řezy. Metastáza v dolní části Th páteře./

 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK
oddělení  nukleární medicíny
přednosta: MUDr. ing. Jaroslav Vižďa
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové

Kontakt na autora:

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
tel.: +420-495832337
fax.: +420-495512346
dolezal@fnhk.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz