Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Karcinoid s mnohočetnými metastázami – kontrolní scintigrafie
somatostatinových receptorů (OctreoScan®)

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Úvod:
Kazuistika pacienta uvedena již dříve - ONK-72 a ONK-77. 65 letý pacient se léčí pro karcinoid neznámého primárního zdroje s generalizací do skeletu a jater.

Kazuistika:
Na podrobné anamnestické a laboratorní údaje s přehledem provedených vyšetření odkazuji na kazuistiku ONK-72 a ONK-77.

Po scintigrafických vyšetřeních Octreoscanem a scintigrafii skeletu byly na rtg páteře a lopatky zjištěny pouze degenerativní změny.

Od ledna 2007 je opakovaně aplikován Somatuline Autogel 60 mg s.c. Již po první aplikaci ustoupil karcinoidní syndrom. Nasazen Bonefos 800 mg 2-0-0.

Od srpna do listopadu 2007 pacient prodělal chemoterapii (Xeloda + Temodal), Bonefos byl vysazen. 

Přesně za rok po provedeném prvním vyšetření Octreoscanem byl nemocný odeslán ke kontrolnímu vyšetření ke zhodnocení případné progrese a efektu terapie. 

XII/07 scintigrafie Octreoscanem:
Opětně zjišťujeme mnohočetná ložiska se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v játrech, skeletu. Jde o četné metastázy karcinoidu (obr. 1, 2, 3). Ve srovnání s předchozím vyšetřením Octreoscanem došlo k lehké regresi ve smyslu mírného zmenšení některých metastatických ložisek (např. největšího ložiska v pravém jaterním laloku) a scintigrafickému vymizení některých kostních metastáz (např. ve sternu). 


Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu /Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu /Obr. č. 3: Tomografická scintigrafie břicha a pánve 24 hod. po aplikaci OctreoScanu

/ Obr. č. 3: Tomografická scintigrafie břicha a pánve 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na největší ložisko ve ventrokraniální části pravého jaterního laloku /Závěr:

Při opakovaném scintigrafickém vyšetření somatostatinových receptorů pozorujeme při nasazené chemoterapii a léčbě Somatulinem (což je oktapeptidový analog přirozeného hormonu somatostatinu lanreotide) lehkou regresi dříve prokázaných jaterních a kostních metastáz. Vyšetření pomocí Octreoscanu je cenné pro zhodnocení efektu terapie. 


Poděkování:

Za spolupráci děkuji MUDr. Maryle Mendrekové z Onkologického centra J. G. Mendela v Karviné.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 


kontakt na autora: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz