Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Lokalizace karcinoidu pomocí 111In-OctreoScan

MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Krajská nemocnice T. Bati a.s., Zlín


Žena, 53 let.

Doposud zcela zdravá pacientka odeslána na naše oddělení k vyšetření somatostatinových receptorů s podezřením na karcinoid. Klinicky opakovaně zarudnutí kůže na trupu a pocit ranní ztuhlosti.V nedávné minulosti opakovaně průjmovité potíže.

Z rodinné anamnézy: matka ca štítnice, otec zemřel na CMP, sestra psychiatricky léčena


Z osobní anamnézy: běžné dětské chorobyObjektivně: eupnoe, afebrilní, bez cyanosy či ikteru, normostenický habitus, hlava a krk bez patologie, plíce-dýchání alveolární, bez vedlejších fenomenů, AS reg.70/min, TK 130/70 torr, břicho a DKK bez zjevné patologie

Laboratorně: při základním vyšetření vše v normě, TSH, fT4 rovněž, elevace 5-OH indoloctové kyseliny v moči (95umol/24h), relevantní tumormarkery v normě

Z vyšetřovacího programu: RTG plic bez patologie, ekg-normální křivka, sono štítnice bez ložisek, negativní rovněž endoskopie GIT a gynekologické vyšetření

Vzhledem k pozitivitě močového nálezu a klinickým potížím doplněno vyšetření somatostatinových receptorů pomocí 111In-OctreoScan, kde je při použití metody WB i SPECT patrna zřetelná ložisková depozice radiofarmaka v oblasti pravé jámy kyčelní neměnící lokalizaci a velikost(cca 2,5cm) během fází vyšetření. Vyšetření prováděno po aplikaci 185 MBq, na dvouhlavé SPECT gamakameře AXIS (2001) fy Picker, vyhodnocovacím zařízení ODYSSEY LX. Parametry akvizice: whole body - matrix 256x512, planární snímky - matrix 256x256, SPECT matrix 64x64, kolimátor MEGAP-Par.

Jde tedy o zcela zřetelné patologické zobrazení somatostatinových receptorů v oblasti pravé jámy kyčelní. Na základě tohoto nálezu doplněna CT, kde patrno ložiskové postižení appendixu, což je následně potvrzeno i histologicky po chirurgickém zákroku.Závěr: Z výše uvedeného vyplývá přínos scintigrafického vyšetření pomocí 111In-OctreoScan při diagnostice i přesné lokalizaci gastro-entero-pankreatických neuroendokrinních nádorů a karcinoidů, ev. jejich metastáz pomocí zobrazení somatostatinových receptorů. 
Obr. 1: Celotělová scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan

/ Obr. 1: Celotělová scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan (PA projekce) za 24, 48 a 72 hodin po aplikaci radiofarmaka s patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka v pravé jámě kyčelní neměnící sytost, velikost či lokalizaci během všech fází vyšetření /


Obr. 2: Scintigrafie 111In-OctreoScan metodou SPECT

/ Obr. 2: Scintigrafie 111In-OctreoScan metodou SPECT s následnou rekonstrukcí v rovině transversální, sagitální a koronální za 24 a 48 hodin po aplikaci radiofarmaka s patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka v pravé jámě kyčelní /Obr. 3: Zobrazení metodou 3D s fyziologickou akumulací v ledvinách, slezině a játrech

/ Obr. 3: Zobrazení metodou 3D s fyziologickou akumulací v ledvinách, slezině a játrech, patologicky pak v pravé jámě kyčelní /Obr. 4: Zobrazení metodou maximum pixel raytrace s fyziologickou akumulací v ledvinách, slezině a játrech

/ Obr. 4: Zobrazení metodou maximum pixel raytrace s fyziologickou akumulací v ledvinách, slezině a játrech, patologicky pak v pravé jámě kyčelní (AP projekce) /


Pracoviště:

Krajská nemocnice T. Bati a.s., Zlín
oddělení nukleární medicíny
prim. MUDr. Jiří Bakala
Havlíčkovo nábř. 600
762 75 ZLÍN

Kontakt na autora:

MUDr. Jaromír Bernátek
tel.: +420-577 552 233


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz