KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-99 ze dne 02.04.2008
 

Generalizace karcinoidu detekovaná pomocí metody
111
In-OctreoScan


MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Krajská nemocnice T. Bati a.s., Zlín


Žena, 45 let.

Pacientka původně přijata na Interní kliniku IPVZ k došetření mnohočetných ložisek v játrech. Ambulantně vyšetřována také pro bolesti zad, při MR nález mnohočetných ložisek v páteři. V pátrání po primárním tumoru provedeno vyšetření GIT-gastroskopie a pankoloskopie bez patologie, stejně tak mamologické vyšetření s MMG i gynekologická kontrola. RTG S+P a CT plic a mediastina, ORL vyšetření či UZ štítnice neprokazuje patologii. V kostní dřeni a v průtokové cytometrii krve bez známek hematologického onemocnění. Kožní vyšetření stran tumoru rovněž negativní. Tumormarkery(CA 74-4, CEA, CA 19-9, AFP, CA 125, CA 15-3, TPS)-negativní. Biopsie ložiska v játrech pod UZ kontrolou neúspěšná. Na doporučení onkologa objednána PET-CT se závěrem-zvýšený metabolismus glukozy v měkkotkáňové struktuře kostrče s přesahem doleva, ve třech ložiscích jater a v osteoplastickém ložisku levého acetabula-v.s. přítomnost viabilní nádorové tkáně. Doporučeno provedení vyšetření somatostatinových receptorů. 

Z rodinné anamnézy: matka se léčí se srdcem a artrozou, otec zemřel na leukemii

Z osobní anamnézy: stp. recidivující močové retenci, spondylolýza L5, mnohočetná cholecystolithiáza, myopia ODS


Objektivně: při přijetí eupnoe, afebrilní,  bez cyanosy či ikteru, normostenický habitus, orientačně neurologicky neg., hlava a krk bez patologie, plíce-dýchání alveolární, bez vedlejších fenomenů, AS reg. 70/min, TK 150/90 torr, břicho a DKK bez zjevné patologie

Laboratorně: při základním vyšetření FW za hod. 93, zn. anemie lehčího stupně, jinak bpn. 

Z vyšetřovacího programu: viz. výše

Doplněno tedy vyšetření somatostatinových receptorů pomocí 111In-OctreoScan, kde jak při celotělovém vyšetření tak i při metodě SPECT patrny zřetelné mnohočetné ložiskové depozice radiofarmaka v oblasti jater(3 ložiska) a skeletu(přechod Th-L páteře, levé acetabulum, horní část Th páteře, kostrč) a to jak 24, tak i 48 hodin po aplikaci-viz obr. příloha. Vyšetření prováděno po aplikaci 185 MBq, na dvouhlavé SPECT gamakameře AXIS (2001) fy Picker, vyhodnocovacím zařízení ODYSSEY LX. Parametry akvizice: whole body - matrix 256x512, planární snímky - matrix 256x256, SPECT matrix 64x64, kolimátor MEGAP-Par.

Jde tedy o zcela zřetelné a rozsáhlé mnohočetné patologické nahromadění somatostatinových receptorů v oblasti jater a skeletu, což je nález potvrzující podezření na diagnozu karcinoidu. Pacientka předána do péče onkologů.Diskuse: z výše uvedeného vyplývá přínos vyšetření pomocí 111In-OctreoScan při obtížné diagnostice karcinoidů a jejich metastáz, kdy vyšetření je mnohými považováno za metodu první volby, t.j. ještě před provedením PET. Tento tumor často neprokázán jinými zobrazovacími metodami. Pravděpodobnost detekce zvyšuje kombinace zobrazovacích metod, jejichž nedílnou součástí by mělo být i vyšetření scintigrafické. Závěr: tato kazuistika jen potvrzuje výborné zkušenosti se scintigrafickým vyšetřením pomocí 111In-OctreoScan při diagnostice gastro-entero-pankreatických neuroendokrinních nádorů a karcinoidů, v.č. metastáz, pomocí zobrazení somatostatinových receptorů.Obr.1.: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou „whole body“ za 24 a 48 hodin po aplikaci radiofarmaka

/ Obr.1.: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou „whole body“ za 24 a 48 hodin po aplikaci radiofarmaka s mnohočetnými patologickými ložiskovými depozicemi radiofarmaka v oblasti jater a skeletu./Obr.2.: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou SPECT

/ Obr.2.: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou SPECT s následnou rekontrukcí v rovině transversální, sagitální a koronální za 48 hodin po aplikaci radiofarmaka s patologickou depozicí radiofarmaka v oblasti Th páteře/Obr.3.: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou SPECT

/ Obr.3.: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou SPECT s následnou rekontrukcí v rovině transversální, sagitální a koronální za 24 hodin po aplikaci radiofarmaka s patologickými depozicemi v oblasti obou laloků jater./Obr.4.: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou SPECT

/ Obr.4.: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou SPECT s následnou rekontrukcí v rovině transversální, sagitální a koronální za 24 hodin po aplikaci radiofarmaka s patologickými depozicemi v oblasti jater a Th páteře./


Pracoviště:

Krajská nemocnice T. Bati a.s., Zlín
oddělení nukleární medicíny
prim. MUDr. Jiří Bakala
Havlíčkovo nábř. 600
762 75 ZLÍN

kontakt na autora:

MUDr. Jaromír Bernátek
tel.: +420-577 552 233

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software