Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Perfúzně-ventilační plicní scan metodou SPECT v diferenciální diagnostice dušnosti u mladé pacientky

MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Baťova krajská nemocnice, Zlín


Žena, 25 let.

Pacientka medikující hormonální antikoncepci doposud neléčena pro interní diagnózu odeslána obvodním lékařem k provedení kombinovaného perfúzně-ventilačního plicního scanu k vyloučení plicní embolizace. Důvodem opakované záchvaty klidové dušnosti a prosáknutí levého lýtka.

Z rodinné anamnézy: matka m. Alzheimer, otec ca plic

Z osobní anamnézy: doposud neléčena pro interní diagnózu

Z farmakologické anamnézy: hormonální antikoncepce

Nynější onemocnění: opakované záchvaty klidové dušnosti, otok levého lýtka

Objektivní nález: klidově eupnoe, bez cyanózy, AS reg. 90/min, ozvy bez zřetelných šelestů, TK 145/80 torr, dýchání bez vedlejších fenomenů, DKK s prosáknutím levého lýtka, Homens poz., plant. zn. poz., perif. pulsace dobře hmatná, levé lýtko palp. citlivé

Laboratorní screening: neproveden.

Praktickým lékařem žádán kombinovaný ventilačně-plicní scan k vyloučení diagnózy plicní embolizace.

Vyšetření: provedena perfúzní plicní scintigrafie pomocí 185 MBq 99mTc-MAA metodou planární ve 4 projekcích-AP, PA, LPO, RPO (na kameře GAMMA MB 9200, použit kolimátor pro nízké energie a vyhodnocovací systém Gamma 11). a SPECT (na dvouhlavé SPECT gamakameře AXIS(2001) fy. Picker, vyhodnocovacím zařízení ODYSSEY LX. Parametry akvizice: matrix 128x128,  kolimátor LEHR-Par.), předtím proveden ventilační plicní scan pomocí 81mKr (přípravek KryptoScan) stejnými metodami na identických přístrojích.

Při perfúzním plicním scanu nalézáme nejednoznačný nález subtotálního perfúzního výpadku přibližně laterobasálně vlevo, tento obraz upřesněn metodou SPECT, ventilační plicní scan pak vykazuje zcela normální ventilaci obou plic a to i při vyšetření metodou SPECT-viz. obr. příloha.

Vzhledem na nálezu v oblasti lýtka a výsledku kombinovaného plicního scanu, který, ačkoliv není zcela typický pro plicní embolizaci, tutojednoznačně nevylučuje, pacientka odeslána k přijetí na interní oddělení.

Zde provedeno Dopplerovo vyšetření žil DKK, které prokazuje hlubokou žilní trombózu v oblasti podkolení LDK.

Po zavedené antikoagulační terapii dochází jak k ústupu známek hluboké žilní trombozy, tak i vymizení záchvatovité dušnosti.

Diskuze: tato kazuistika tedy demonstruje přínos metody SPECT při kombinované perfúzně-plicní scintigrafii v diferenciální diagnostice dušnosti u mladé pacientky. I když nález při planární scintigrafii není zcela typický pro TEN, přesnější metoda SPECT naznačuje, že embolii nelze jednoznačně vyloučit. Vzhledem k predispozicím (hormonální antikoncepce), doprovodným potížím (hluboká žilní tromboza), a výbornému efektu antikoagulační terapie se však v tomto případě záchvatovité dušnosti o embolizaci s velkou pravděpodobností jednalo.


Obr.1.: perfúzní plicní scintigrafie metodou planární ve 4 projekcích-AP,PA,LPO,RPO se subtotálním výpadkem perfúze laterobasálně vlevo.

/Obr. 1.: perfúzní plicní scintigrafie metodou planární ve 4 projekcích-AP, PA, LPO, RPO se subtotálním výpadkem perfúze laterobasálně vlevo./


Obr.2.: ventilační plicní scintigrafie metodou planární ve 4 projekcích-AP,PA,LPO,RPO-zcela normální nález.

/Obr. 2.: ventilační plicní scintigrafie metodou planární ve 4 projekcích-AP, PA, LPO, RPO-zcela normální nález./


Obr.3.: perfúzní plicní scintigrafie metodou SPECT s následnou rekonstrukcí v rovině transversální,sagitální a koronální se subtotálním výpadkem laterobasálně vlevo.

/Obr. 3.: perfúzní plicní scintigrafie metodou SPECT s následnou rekonstrukcí v rovině transversální, sagitální a koronální se subtotálním výpadkem laterobasálně vlevo./


Obr.4.: ventilační plicní scintigrafie metodou SPECT s následnou rekonstrukcí v rovině transversální,sagitální a koronální-zcela normální nález.

/Obr. 4.: ventilační plicní scintigrafie metodou SPECT s následnou rekonstrukcí v rovině transversální, sagitální a koronální-zcela normální nález./


Obr.5.: 3D zobrazení perfúze plicní-perfúzní výpadek laterobasálně vlevo.

/Obr. 5.: 3D zobrazení perfúze plicní-perfúzní výpadek laterobasálně vlevo./


Obr.6.: 3D zobrazení plicní ventilace-zcela normální nález.

/Obr. 6.: 3D zobrazení plicní ventilace-zcela normální nález./


Pracoviště:

Baťova krajská nemocnice
oddělení nukleární medicíny
prim. MUDr. Jiří Bakala
Havlíčkovo nábř. 600
762 75 ZLÍN

Kontakt na autora:

MUDr. Jaromír Bernátek
tel.: +420-577 552 233


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz