Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Sarkoidóza

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Úvod:

Scintigrafie po podání 67Ga-citrátu je užívána u nemocných k lokalizaci zánětlivých procesů, k nespecifickému zobrazení a lokalizaci tumorů. Charakteristický je nález při sarkoidóze. 

Kazuistika:
31 letý pacient s touto anamnézou:
RA: babička diabetes mellitus. Rodiče zdrávi.
OA: stp fraktuře levé klíční kosti, stp komoci mozku, s ničím se neléčí.
Alergie: neguje.
FA: Dalacin, Oftagel gtt.
NO: Pacient přeložen na plicní oddělení z oddělení infekčního, kde bylo vysloveno podezření na sarkoidózu. Na infekčním oddělení byl hospitalizován pro susp. oboustrannou epidemickou parotitidu. Léčen antibiotiky, bez odezvy. Dle rtg plic hilová adenopatie, retikulonodulární kresba. Na USG vyš. zjištěno ložisko v játrech.
Subjektivně bez větších potíží, bez kašle, bez dušnosti. Před hospitalizací na infekčním oddělení mu jedenkrát otekly dolní končetiny, bez zarudnutí, kožních eflorescencí. Teploty neměl, bez bolestí. Přetrvává tuhé zduření příušních žláz.


Pacient byl odeslán ke kombinované perfuzní a ventilační scintigrafii plic: Obě vyšetření byla provedena v poloze pacienta vsedě simultánně ve stejných projekcích po i.v. aplikaci 150 MBq 99mTc MAA (pertechnetát sodný získan z generátoru Mo-Tc Ultratechnekow firmy Mallinckrodt Medical) a po ventilaci kryptonu z 81Rb-81mKr generátoru firmy Mallinckrodt Medical, Holandsko (obr. 1)
Jsou zcela normální perfuzní i ventilační scintigramy plic. 

Obr. č. 1: Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic na planární kameře

/ Obr. č. 1: Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic na planární kameře /

 

Za tři týdny poté byl pacient odeslán k dalšímu scintigrafickému vyšetření – byla provedena celotělová scintigrafie po aplikaci gallia. Po i.v. podání 200 MBq citronanu gallitého (67Ga) (přípravku Gallium (Ga67) Citrate injection firmy Mallinckrodt Medical) byla provedena celotělová scintigrafie pomocí dvouhlavé tomografické scintilační kamery E.CAM firmy Siemens. Za 72 hodiny po aplikaci gallia prokazujeme kromě fyziologicky vyšší depozici radioaktivity v nose, difuzně v játrech, zcela nepatrně ve skeletu a lehce ve slezině i patologická ložiska v obou příušních žlázách, v slzných žlázách, ve střední čáře v horním mediastinu a v obou plicních hilech (obr.2).

Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie po aplikaci gallium citrátu v přední a zadní projekci za 72 hodin po aplikaci

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie po aplikaci gallium citrátu v přední a zadní projekci za 72 hodin po aplikaci/

 

Závěr:

Tento nález při galliové scintigrafii je pro sarkoidozu charakteristický a typický, jednak je přítomna akumulace ve slinných a slzných žlázách (tzv. panda sign) (obr. 3) a dále i akumulace v nitrohrudních hilových uzlinách (tzv. lambda sign), při kombinaci obou příznaků pak hovoříme o panda-lambda sign. Galliová scintigrafie slouží u sarkoidózy zejména k hodnocení aktivity procesu.Obr. č. 3: Scintigrafie s 67Ga citrátem u sarkoidózy- panda sign.

/ Obr. č. 3: Scintigrafie s 67Ga citrátem u sarkoidózy- panda sign.
Normální nasopharyngeální uptake (krátká šipka uprostřed).
Patologický bilaterální uptake ve slzných žlázách (pravá horní šipka),
a příušních žlázách (zahnutá šipka vpravo) /
Obr. č. 4: Panda velká, po které má tento příznak název
 
/ Obr. č. 4: Panda velká, po které má tento příznak název /

 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.

kontakt na autora: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz