KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  PNEUMOLOGIE  -  kazuistika PNE-22 ze dne 27.06.2008
 

Rozsáhlá oboustranná plicní embolie

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Kazuistika
74 letá žena
RA: matka: rozedma plic, otec zemřel na úraz
OA: pseudolymfom hlavy kůže na celkové terapii kortikosteroidy, ICHS chron., t.č. bez sy AP, hemodynam. NYHA II, AS universalis, st.p. CMP anam. Hypertenze III.st. dle WHO, asthma bronchiale dle dok.(dle pacientky CHOPN), vředová choroba gastroduodena, antrální gastritida v dok. (pacientka neguje), t.č. v remisi, chronická pankreatitida dle dok., st.p. infekční žloutence před léty, st.p. CHCE, st.p. APE, recidiv. uroinfekty, incip. katarakta bilat., perif. retinopatie, st.p. frakt. V metatarsu levé nohy, IM 0, DM 0, ŠŽ 0, TBC 0
RF: nekuřačka, alkohol příležitostně, drogy 0
AA: Ampicilin
FA: Pancreolan Forte 0-2-1, Prednison 10 mg tbl. 1-0-0, Micardis 80 mg tbl.1-1/2-0-0, Lusopress tbl. 0-0-1/2, Simvacard tbl. 0-0-1.
GA: sledována pravidelně není, recidiv. uroinfekty, porody 1, potraty 0, st.p. kyretáži 3x.
NO: Poslední 3 měsíce slabost dolních končetin, posledních 10 dní námahová dušnost bez vazby na polohu těla, 1x bolest nad srdečním hrotem, bez kolapsu, lab. elevace D-dimerů (15943 ng/ml). Odeslána po běžné kontrole u hematologa ke scintigrafii plic. Pacientka t.č. dušná při minimální námaze, bez bolestí na hrudi.

Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic: 
Po značení MAA 99mTc (pertechnetát sodný získán z generátoru Mo-Tc UltraTechneKow firmy Mallinckrodt Medical) jsme i.v. aplikovali u ležící pacientky 200 MBq 99mTc MAA a provedli na planární scintilační kameře MB 9200 perfuzní scintigrafii plic ve 4 základních projekcích (přední, pravá zadní šikmá, levá zadní šikmá, zadní) v poloze nemocné vsedě kombinovanou se simultánně provedenou ventilační scintigrafií plic (ve stejné poloze pacientky a ve stejných odpovídajících projekcích) po ventilaci kryptonu z 81Rb-81mKr generátoru firmy Mallinckrodt Medical, Holandsko, přípravek KryptoScan (obr. 1)


Obr. č. 1: Perfuzně-ventilační scintigrafie plic

/ Obr. č. 1: Perfuzně-ventilační scintigrafie plic/

Na perfuzních scintigramech prokazujeme vícečetné, převážně segmentární perfuzní defekty v pravé plíci a defekt v laterobazálním segmentu levého dolního laloku. Na ventilačních scintigramech je patrná vcelku homogenní distribuce ventilace bez zjevných ventilačních defektů. Nález je vysoce pravděpodobný pro oboustrannou plicní embolii, převážně vpravo.

Pacientka byla pro tento rozsáhlý nález hospitalizována na interní klinice s nasazením odpovídající léčby. 

Obj. při přijetí: hmotnost 69 kg, výška 158 cm, bez klidové dušnosti (námahově ano), náplň krčních žil nezvýšena, karotidy pulsují symetricky bez šelestu. Srdce: AS pravidelná, TK 160/80 torr, TF 110/min, ozvy ohraničené, bez šelestů, plíce: dýchání - poklep plný jasný, poslechově bilat. sklípkové, bez vedlejších patolog. fenomenů, HKK: normální nález, DKK: mírně prosáklé perimaleolárně bilat., bez známek zánětu, varixy bilat +, pulzace v periferii bilat. hmatné, bez trofických změn. 


Následující den byla odeslána na CT plicní angiografii (CT přístroj Somatom Sensation 16 firmy Siemens) zhotovené po i.v. aplikaci 100 ml kontrastní látky Omnipaque (obr.2, obr. 3, obr. 4).


Obr. č. 2: CT plicní angiografie

/ Obr. č. 2: CT plicní angiografie/


Obr. č. 3: CT plicní angiografie

/ Obr. č. 3: CT plicní angiografie/


Obr. č. 4: CT plicní angiografie

/ Obr. č. 4: CT plicní angiografie/


 

Nález na CT angiografii: truncus pulmonalis a obě a.pulmonalis homogenní náplně. Vpravo ve větvení a. pulmonalis jsou patrné obtékané defekty v kontrastní náplni vyplňující lobární tepnu pro horní lalok, další defekt v náplni pro S5, ve větvení lobární tepny pro dolní lalok, nejvýrazněji zasahující do větve segmentu S10. Vlevo zjištěny dva nástěnné obtékané emboly v S4 a ve větvení dolní lobární tepny. Závěr: embolizace do lobárních větví pro horní a střední lalok vpravo, do segment. větví dolního laloku vpravo, vlevo emboly menšího rozsahu v S4 a větvení segmentů dolního laloku. 

Sonografie břicha:

Jaterní parenchym homogenní bez ložiskových změn, stav po CHCE bez dilatace žluč. cest, přiměřený nález na pankreatu, ledviny s oboustranně redukovanou šíří kory asi na 10 mm, bez městnání, slezina přim. velikosti. 

Byla propuštěna z interní kliniky ve stabilizovaném stavu.

Závěr
Uveden případ 74 leté ženy s rozsáhlou oboustrannou plicní embolizací zjištěnou pomocí kombinované perfuzní a ventilační scintigrafie plic a potvrzenou pomocí CT angiografie.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 


kontakt na autora: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software