Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Čerstvá oboustranná plicní embolie

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Kazuistika
NO: 74 letá žena pocítila při cestě na WC akutně vzniklou přechodnou dušnost, bez kolapsu, po recidivujících flebotrombózách levého bérce.
Odeslána k vyloučení plicní embolizace ke scintigrafii plic. 

Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic: 
Po značení MAA 99mTc (pertechnetát sodný získán z generátoru Mo-Tc UltraTechneKow firmy Mallinckrodt Medical) jsme i.v. aplikovali u ležící pacientky 200 MBq 99mTc MAA a provedli na planární scintilační kameře MB 9200 perfuzní scintigrafii plic ve 4 základních projekcích (přední, pravá zadní šikmá, levá zadní šikmá, zadní) v poloze nemocné vsedě kombinovanou se simultánně provedenou ventilační scintigrafií plic (ve stejné poloze pacientky a ve stejných odpovídajících projekcích) po ventilaci kryptonu z 81Rb-81mKr generátoru firmy Mallinckrodt Medical, Holandsko, přípravek KryptoScan (obr. 1). 

Obr. č. 1 Perfuzně-ventilační scintigrafie plic

/ Obr. č. 1 Perfuzně-ventilační scintigrafie plic/Na perfuzních scintigramech prokazujeme vícečetné, převážně segmentární perfuzní defekty v obou plicních křídlech při normálních ventilačních scintigramech. Nález svědčí pro oboustrannou plicní embolii.

Pacientka byla pro tento rozsáhlý nález hospitalizována na interní klinice s nasazením odpovídající léčby.

Za 1,5 roku poté byla nemocná znovu odeslána ke scintigrafickému vyšetření opět pro akutně vzniklou dušnost, dle klinického vyšetření je přítomna flebotrombóza pravého bérce.


Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic: 
Po značení MAA 99mTc (pertechnetát sodný získán z generátoru Mo-Tc UltraTechneKow firmy Mallinckrodt Medical) jsme i.v. aplikovali u ležící pacientky 200 MBq 99mTc MAA a provedli na planární scintilační kameře MB 9200 perfuzní scintigrafii plic ve 4 základních projekcích (přední, pravá zadní šikmá, levá zadní šikmá, zadní) v poloze nemocné vsedě kombinovanou se simultánně provedenou ventilační scintigrafií plic (ve stejné poloze pacientky a ve stejných odpovídajících projekcích) po ventilaci kryptonu z 81Rb-81mKr generátoru firmy Mallinckrodt Medical, Holandsko, přípravek KryptoScan (obr. 2).


Obr. č. 2 Perfuzně-ventilační scintigrafie plic

/ Obr. č. 2 Perfuzně-ventilační scintigrafie plic/Jsou patrné vícečetné perfuzní defekty v obou plicích – v obou dolních plicních lalocích (defekt v laterobazálním segmentu levého dolního laloku a aperfuze celého pravého dolního laloku). Ventilační scintigramy jsou bez patrných ventilačních defektů. Závěr: nález vzhledem k jiné lokalizaci perfuzních defektů ve srovnání s předchozím vyšetřením před 1,5 rokem svědčí pro čerstvou plicní embolizaci.


Závěr
Uveden případ 74 leté ženy s oboustrannou plicní embolizací zjištěnou pomocí kombinované perfuzní a ventilační scintigrafie plic. Za 1,5 rok poté prokazujeme znovu čerstvou plicní embolizaci – perfuzní poruchy jsou v jiné lokalizaci než při prvním vyšetření.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 


kontakt na autora: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz