KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  PNEUMOLOGIE  -  kazuistika PNE-36 ze dne 04.05.2012
 

Oboustranná plicní embolie – vyšetření perfuzní a ventilační scintigrafií plic


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, RNDr. Vojtěch Ullmann
Klinika nukleární medicíny 
FN Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


Kazuistika

89 letá žena.

OA: hypertenzi neguje, ICHS 0, IM 0, CMP 0, DM 0, VCHGD 0, nemoci jater, ledvin, plic, štítné žlázy neguje, st.p. TEP kyčelních kloubů bilat.

FA: Cardilan 175 mg tbl 2-0-0, Hydrochlorothiazid 25 mg tbl 1-0-0

NO: Pacientka přijata pro SV tachykardii. Asi 1 měsíc má oteklý pravý nárt, nebolí to, údajně před týdnem byla na cévní amb. a má to v pořádku. PL jí naměřila vysoký tep, poslala k internistovi, odtud k hospitalizaci. Udává námahovou dušnost při chůzi, která trvá déle než otok nártu, bez progrese, bolesti na hrudi, bolesti břicha neguje. Bušení srdce občas vnímá, nyní ne. Nyní při hospitalizaci bolesti na hrudi. Dušnost, bolesti břicha neguje.
Při přijetí výška: 163cm, hmotnost: 65kg, BMI: 24,46, teplota: 36,6 °C, krevní tlak:150/100 torrr, puls: 150/min reg.

Echokardiografie: EF LK 60%, dilatace LS, Ao stenoinsuficience lehkého stupně, Mi reg. II-III/4.st., Tri reg.II/4.st., doppler. zn. plicní hypertenze

Rtg srdce a plic: Cévní kresba zmnožená, plíce bez infiltr.změn. Bránice v norm. poloze, zevní kf úhly zastřené. Srdce doleva rozšířeno.C/TH index 16/28. Vs. počínající výpotek oboustranně, dilatace srdce (obr. 1).

Obr. č. 1: Rtg srdce a plic

/ Obr. č. 1: Rtg srdce a plic /


Zvýšená hladina D-dimerů 0,439 ug/ml (normální hladina 0-0,2 ug/ml). 

Doporučeno doplnit scintigrafii plic k vyloučení plicní embolie.


Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic: 

Po značení MAA 99mTc (pertechnetát sodný získán z generátoru Mo-Tc UltraTechneKow firmy Mallinckrodt Medical) jsme i.v. aplikovali u ležící pacientky 150 MBq 99mTc MAA a provedli na planární scintilační kameře MB 9200 perfuzní scintigrafii plic ve 4 základních projekcích (přední, pravá zadní šikmá, levá zadní šikmá, zadní) v poloze nemocné vsedě kombinovanou se simultánně provedenou ventilační scintigrafií plic (ve stejné poloze nemocné a ve stejných odpovídajících projekcích) po ventilaci kryptonu z 81Rb-81mKr generátoru firmy Mallinckrodt Medical, Holandsko, přípravek KryptoScan (obr. 2). 


Obr. č. 2: Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic na planární kameře

/ Obr. č. 2: Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic na planární kameře.
Horní řada scintigramů – perfuze, dolní řada scintigramů - ventilace /


 

Při hodnocení scintigrafických obrazů perfuze plic ve všech projekcích pozorujeme výraznou hypoperfuzi postero-, latero- a ventrobazálního segmentu dolního laloku a zřejmě i středního laloku pravé plíce a dále posterobazálního segmentu levého dolního laloku.
Při hodnocení scintigrafických obrazů ventilace plic ve všech projekcích pozorujeme jen mírně nehomogenní distribuci radioindikátoru v obou plicních křídlech - bez zřetelnějšího defektu.

Z á v ě r : výrazná hypoperfuze postero-, latero- a ventrobazálního segmentu dolního laloku a zřejmě i středního laloku pravé plíce a dále posterobazálního segmentu levého dolního laloku. Normální ventilační scintigramy plic. Jedná se tedy o tzv. mismatch. Prokazujeme známky plicní embolizace.

Následovala léčba nízkomolekulárním heparinem. Pak propuštěna z nemocnice s nasazenou terapií Warfarinem.


Závěr:
Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic u 89 leté pacientky potvrdila oboustrannou plicní embolii.
  


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 


kontakt na autory: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz

vojtech.ullmann@fnspo.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software