KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  PNEUMOLOGIE  -  kazuistika PNE-39 ze dne 04.05.2012
 

Oboustranná plicní embolizace u mladé ženy, rizikový faktor kontracepce


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, RNDr. Vojtěch Ullmann
Klinika nukleární medicíny FN Ostrava-Poruba 
Lékařská fakulta Ostravské univerzity


Kazuistika

18 letá žena 

FA: trvale kontraceptiva od 15 let

OA: Do 3 let častější infekty HDC, ve 3 letech pak adenotomie - bez komplikací, další operace již neměla, jen sneseno několik pigmentových névů. Dispenzarizovaná nikde není. Vážnější úrazy dosud nebyly.

NO: 14 dní hospitalizovaná pro známky dechové tísně a šelest na srdci. Dle RTG bronchopneumonie oboustranně, na CT plic infiltrativní ložisko 4x10 cm dorsobasálně vlevo a 2 ložiska 2x5 cm dorsobasálně vpravo, při příjmu vysoké zánětlivé markery. Pacientka přeléčena (Zinnat, Ciplox, Klacid). Na ATB terapii se celkový stav výrazně zlepšuje. Poté propuštěna do domácího ošetřování. Po týdnu provedeno kontrolní CT vyš. plic s nálezem oboustranné susp. plicní embolie na úrovni lobárních větví. Vzhledem k tomuto nálezu na kontrolním CT plic pacientka opět hospitalizována k další terapii a diagnostice.
Zvýšená hladina D-dimerů 0,94… 1,112 ug/ml (normální hladina 0-0,2 ug/ml), C reaktivní protein 35,00…32,00…28,00 mg/l (normální hladina 0-10 mg/l). 

Doporučeno provést scintigrafii plic k vyloučení nebo potvrzení plicní embolizace.


Perfuzní scintigrafie plic: 

Po značení MAA 99mTc (pertechnetát sodný získán z generátoru Mo-Tc UltraTechneKow firmy Mallinckrodt Medical) jsme i.v. aplikovali u ležící nemocné 150 MBq 99mTc MAA a provedli na planární scintilační kameře MB 9200 perfuzní scintigrafii plic ve 4 základních projekcích (přední, pravá zadní šikmá, levá zadní šikmá, zadní) v poloze pacientky vsedě (obr. 1). 

Obr. č. 1: Perfuzní scintigrafie plic na planární kameře

/ Obr. č. 1: Perfuzní scintigrafie plic na planární kameře /


Při hodnocení scintigrafických obrazů perfuze plic ve všech projekcích pozorujeme drobné defekty perfuze v pravé plíci ve všech třech lalocích, velký defekt perfuze na levé bázi. Závěr: drobné defekty perfuze v pravé plíci ve všech třech lalocích, velký defekt perfuze na levé bázi. Nález je kompatibilní se stavem po bronchopneumonii a s oboustrannou plicní embolizací zjištěnou na CT.

Následující den byla pacientka znovu odeslána na scintigrafické vyšetření plic:


Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic: 

Po značení MAA 99mTc (pertechnetát sodný získán z generátoru Mo-Tc UltraTechneKow firmy Mallinckrodt Medical) jsme i.v. aplikovali u ležícího pacienta 150 MBq 99mTc MAA a provedli na planární scintilační kameře MB 9200 perfuzní scintigrafii plic ve 4 základních projekcích (přední, pravá zadní šikmá, levá zadní šikmá, zadní) v poloze nemocné vsedě kombinovanou se simultánně provedenou ventilační scintigrafií plic (ve stejné poloze pacientky a ve stejných odpovídajících projekcích) po ventilaci kryptonu z 81Rb-81mKr generátoru firmy Mallinckrodt Medical, Holandsko, přípravek KryptoScan (obr. 2). 


Obr. č. 2: Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic na planární kameře

/ Obr. č. 2: Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic na planární kameře.
Horní řada scintigramů – perfuze, dolní řada scintigramů - ventilace /


Při hodnocení scintigrafických obrazů perfuze plic pozorujeme segmentární defekty plicní perfuze v zadním segmentu pravého horního laloku a v bazálních segmentech levého dolního laloku. Na ventilačních scintigramech nejsou patrné defekty ventilace - pouze výše postavená bazální kontura křídla vlevo. 
Závěr: izolované segmentární defekty plicní perfuze v popsaných lokalizacích obou plic při zachované ventilaci - nález odpovídá plicní embolizaci. Obraz perfuze se nezměnil od včerejšího vyšetření.

Následovala léčba nízkomolekulárním heparinem. Doporučen 3 denní klid, elevace končetin, bandáž. Žena pak propuštěna z nemocnice s nasazenou terapií Warfarinem.


Závěr
Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic u 18 leté ženy, která tři roky trvale užívá kontraceptiva, potvrdila oboustrannou plicní embolii.
  


Pracoviště:

Fakultní nemocnice
Klinika nukleární medicíny
Lékařská fakulta Ostravské univerzity
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 


kontakt na autory: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.czvojtech.ullmann@fnspo.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software