Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Oboustranná plicní embolie po infektu COVID-19

doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika

53letý muž, který před měsícem prodělal infekci COVID-19. Před pěti dny náhle vznikla dušnost, byl subfebrilní, klidově dyspnoe, dekompenzace TK. Dle rtg srdce a plic širší truncus intermedius. Obr. č. 1: Rtg srdce a plic.

/ Obr. č. 1: Rtg srdce a plic. /

Byl odeslán pneumoložkou k provedení plicní scintigrafie kvůli podezření na plicní embolii.

Perfuzní scintigrafie plic: 
Po značení kitu Pulmocis (makroagregátů lidského sérumalbumínu MAA firmy CIS bio international) pomocí 99mTc (pertechnetát sodný získán z generátoru Mo-Tc UltraTechneKow firmy Mallinckrodt Medical) jsme i.v. aplikovali u ležícího nemocného 200 MBq 99mTc MAA a v poloze nemocného vsedě provedli na scintilační kameře AnyScan Flex firmy Mediso perfuzní scintigrafii plic ve 4 základních projekcích (přední, pravá zadní šikmá, levá zadní šikmá, zadní) (obr. 2).Obr. č. 2: Planární scintigrafie plic ve 4 projekcích.

/ Obr. č. 2: Planární scintigrafie plic ve 4 projekcích.

Poté bylo doplněno SPECT/CT plic na hybridní kameře Symbia Intevo firmy Siemens.Obr. č. 3

/ Obr. č. 3Obr. č. 4

/ Obr. č. 4Obr. č. 5

/ Obr. č. 5Obr. č. 6

/ Obr. č. 6Obr. č. 3 - 7: SPECT/CT plic se zaměřením na vícečetné perfuzní defekty v obou plicních křídlech.

/ Obr. č. 3 - 7: SPECT/CT plic se zaměřením na vícečetné perfuzní defekty v obou plicních křídlech. / 


Pozorujeme vícečetné subsegmentární perfuzní defekty v obou plicních křídlech.
Distribuce relativní perfuze: levá plíce:pravá plíce 41 %:59 %.
Závěr: vícečetné subsegmentární perfuzní defekty v obou plicních křídlech – nález zřejmě svědčí pro plicní embolizaci do obou plic, případně změny po prodělané embolizaci. 

Závěr
U 53letého muže, který před nedávnem prodělal infekt COVID-19, prokazujeme vícečetné subsegmentární perfuzní defekty v obou plicních křídlech zřejmě při oboustranné plicní embolizaci, případně se jedná o změny po prodělané embolii do plic.  Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz 


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz