Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Syndrom tibiální hrany – shin splints

MUDr. Pavel Širůček, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika

40letá pacientka se dostavila na traumatologii pro  měsíc trvající bolesti levého bérce. Bolesti vznikly spontánně, byly při nášlapu na levou nohu, zpočátku při chůzi, následně i v klidu. Palpační citlivost lokalizovala pacientka na přední hranu distální třetiny tibie. Potíže se zhoršovaly. Noha mírně otékala distálně od bolestivého místa, které bylo bez zarudnutí, podobně i levé koleno a kotník. Pohybové exkurze v kloubech dolních končetin byly bez omezení, periferie dolních končetin byla dobře prokrvená, bez asymetrie. Cílený rentgen levého bérce vyloučil trauma. Na CT bérců byla levá tibie a fibula normální konfigurace, bez strukturálních změn a traumatu, svalové struktury byly oboustranně normální. Dopplerometricky byla dále vyloučena žilní trombóza. 
Následně byla pacientka odeslána k vyšetření na nukleární medicínu. Po aplikaci 700 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical) byla provedena třífázová scintigrafie, SPECT/CT bérců a celotělová scintigrafie skeletu na hybridní dvoudetektorové gamakameře SPECT/CT Siemens Symbia. V průběhu třífázové scintigrafie jsme pozorovali symetrickou, nezvýšenou, depozici radioindikátoru v 1. perfúzní i ve 2. tkáňové fázi v oblasti bérců. Ve 3. skeletální fázi a na tomografických snímcích byla zvýšená depozice radiofarmaka v oblasti přední hrany distální třetiny tibie (viz obr. 2, 3, 4). Na doplněných celotělových scintigramech jsme pozorovali v ostatních lokalitách fyziologickou akumulaci radiofarmaka (viz obr. 1). Závěr scintigrafického vyšetření byl zvýšená osteoblastická aktivita v oblasti přední hrany distální třetiny levé tibie bez zvýšené vaskularizace odpovídající syndromu tibiální hrany neboli shin splints.

Obr.č.1: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci s nálezem zvýšené akumulace radiofarmaka v oblasti distální třetiny levé tibie.

/ Obr.č.1: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci s nálezem zvýšené akumulace radiofarmaka v oblasti distální třetiny levé tibie. /Obr. č. 2: Třífázová scintigrafie se symetrickou, nezvýšenou, depozicí radioindikátoru v 1. perfúzní a ve 2. tkáňové fázi v oblasti bérců a zvýšenou akumulací radiofarmaka v oblasti distální třetiny levé tibie.

/ Obr. č. 2: Třífázová scintigrafie se symetrickou, nezvýšenou, depozicí radioindikátoru v 1. perfúzní a ve 2. tkáňové fázi
v oblasti bérců a zvýšenou akumulací radiofarmaka v oblasti distální třetiny levé tibie./ Obr. č. 3: SPECT/low dose CT s nálezem zvýšené akumulace radiofarmaka v distální třetině přední hrany levé tibie.

/ Obr. č. 3: SPECT/low dose CT s nálezem zvýšené akumulace radiofarmaka v distální třetině přední hrany levé tibie. / Obr.č.4: MIP SPECT/low dose CT s nálezem zvýšené akumulace radiofarmaka v distální třetině přední hrany levé tibie.

/ Obr.č.4: MIP SPECT/low dose CT s nálezem zvýšené akumulace radiofarmaka v distální třetině přední hrany levé tibie. /


Diskuze: 
Shin Splints (angl. shin - holeň, splint – dlaha) neboli syndrom tibiální hrany se projevuje bolestí a otokem obvykle na přední ploše střední nebo dolní třetiny holenní kosti. Bolest se zhoršuje při zátěži z důvodu entezopatie, která je nejčastěji způsobena během, rychlou chůzí, chůzí či cvičením na tvrdém povrchu, nevhodnou obuví nebo přetěžujícími tréninkovými programy. Bolesti bývají často spojené s mravenčením, pálením či svěděním bérce a nohy.
Analogickým syndromem je thigh splints (angl. thigh - stehno) neboli adductor insertion avulsion syndrom. Bolest je u těchto pacientů lokalizována obvykle na mediální straně stehna proximálně. 
Naše pacientka byla jen rekreační sportovkyně, ale ve svém zaměstnání přetěžovala denně dolní končetiny.Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
pavel.sirucek@fno.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz