Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


OBRAZ DRÁŽDĚNÍ ÚPONŮ SVALŮ NA OS AKROMIALE NA 3D SPECT/CT

MUDr. Daniela Šimánková
oddělení nukleární medicíny
Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace


Kazuistika

Úvod:
Os acromiale je anatomická varianta a představuje nesrostlé akcesorní centrum osifikace acromia. Fyziologicky se sekundární osifikační centrum spojí s acromiem ve věku 25 let. Vyskytuje se až u 8 % populace, v 60 % je výskyt bilaterální. Často nezpůsobuje žádné obtíže, ale je rizikovým faktorem vzniku impingement syndromu ramene.

Indikace: 
38 letá pacientka vyšetřována pro bolest pravého ramenního kloubu a klíční kosti.

Metodika: 
S přepočtem na 70kg hmotnosti aplikováno i.v. 750 MBq 99mTc-TechneScanu - HDP

Na tříhlavém hybridním přístroji SPECT/CT Anyscan TRIO s kolimátory HRHS (high resolution, high senzitivity), rozměry detektoru 545 x 410 mm, bylo provedeno perfúzní 2 D vyšetření a SPECT krevního poolu – parametry kontinuální SPECT po cirkulární (kruhové) dráze se všemi 3 hlavami, délka scanu celkově 200 sekund. S odstupem 2 hodin provedeno celotělové 2 D-planární vyšetření skeletu s posunem stolu 40 cm za minutu následovaného celotělovým SPECT a indikovaným CT vyšetřením v rozsahu krční páteře a ramenních kloubů. Parametry SPECT jsou kontinuální cirkulární dráha s využitím všech tří hlav, 360 stupňů celý systém 400 sekund na 1 FOV, obvykle použito 5 FOV s mírným překryvem. Parametry LDCT: 120kV, proud 100 mA, pitch faktor 1,5, doba otáčky 0,67s, 16 vrstev po 2,5mm.

Zpracování obrazu proběhlo v prostředí Interview s programovým vybavením Terra tomo, které zlepšuje obrazová data několika způsoby – z nichž nejvýznamnější je korekce atenuace a korekce odražených fotonů. Definitivní diagnostika proběhla v programu Interview Fusion.

Nález: 
Normální obraz perfuze i krevního poolu (obr.1).
Na pozdním scanu nacházíme zvýšenou akumulaci RF v pravém ramenním kloubu s maximem lokalizovaným do kontaktní plochy os akromiale s akromiem pravé lopatky (obr. 2, 3, 4). Mírně vyšší akumulace radiofarmaka je ještě v kloubní ploše glenoidu s korelátem degenerativních změn. Jen mírně vyšší akumulace radiofarmaka v levém akromioklavikulárním skloubení (obr. 2, 4).Obr.1.: Fúze SPECT/CT v axiálním řezu v časné fázi – pravý acromion bez zvýšené akumulace RF.

/ Obr.1.: Fúze SPECT/CT v axiálním řezu v časné fázi – pravý acromion bez zvýšené akumulace RF. /Obr.2.: SPECT – MIP: v pozdní fázi zvýšená akumulace RF v oblasti pravého acromia.

/ Obr.2.: SPECT – MIP: v pozdní fázi zvýšená akumulace RF v oblasti pravého acromia. / Obr.3.: Fúze SPECT/CT v axiálním řezu v pozdní fázi v zvýšená akumulace RF mezi os acromiale a acromiem vpravo.

/ Obr.3.: Fúze SPECT/CT v axiálním řezu v pozdní fázi v zvýšená akumulace RF mezi os acromiale a acromiem vpravo. / Obr.4.:Fúze SPECT/CT MIP: v pozdní fázi zvýšená akumulace radiofarmaka v acromiu vpravo a lehce v obou glenoidech.

/ Obr.4.: Fúze SPECT/CT MIP: v pozdní fázi zvýšená akumulace radiofarmaka v acromiu vpravo a lehce v obou glenoidech. /Závěr: 

V pravém ramenním kloubu nacházíme anatomickou abnormalitu - os acromiale. Zvýšená přestavbová aktivita je ve většině os acromiale a v blízkosti neosifikovaného spojení os acromiale s pravým akromiem s jen nevelkými degenerativními změnami - přestavbová aktivita spíše tedy odpovídá iritaci úponů vazů. 

Diskuze:
Os acromiale může způsobit impingement ramene, natržení rotátorové manžety či degenerativní změny acromioklavikulárního kloubu a glenohumerálního kloubu. 

V diferenciální diagnostice může jít o kalcifikující tendinózu musculus supraspinatus, zlomeninu acromia, degenerativní změny.
Pracoviště:

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
oddělení nukleární medicíny
Prim. MUDr. Ing. Milan Šimánek, Ph.D.
Slovanského bratrství 710
393 01 Pelhřimov


kontakt na autora:
dsimankova02@hospital-pe.cz
tel.: 565 355 941


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz