Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


ČERSTVÁ KOMPRESIVNÍ FRAKTURA OBRATLOVÉHO TĚLA L2 NA DVOUFÁZOVÉM SPECT CT

MUDr. Daniela Šimánková
oddělení nukleární medicíny
Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace


Kazuistika:

Úvod:
Problematika kompresivních fraktur obratlových těl a určení přibližné doby jejich vzniku za účelem případné intervence se týká především starších pacientů a to zejména pacientů trpících osteoporózou. U takového pacienta může dojít ke kompresivní fraktuře obratlového těla (jeho zborcení) i za působení minimálního, zcela neadekvátního násilí - např. pacient si kýchne, prudce dosedne do křesla, atd. Pacient ucítí bolest, které ale nevěnuje potřebnou pozornost z důvodu působícího minimálního násilí. Lékaře vyhledá až následně, když se bolesti zad časem nemění. Dvoufázové SPECT/CT může přispět k diferenciální diagnostice zejména posouzením stáří fraktury jako případného generátoru současných obtíží. 

Indikace:
73 letý pacient vyšetřován pro bolesti L páteře. Zvažována byla i tumorózní etiologie.

Metodika:
S přepočtem na 70kg hmotnosti aplikováno i.v. 750 MBq 99mTc-TechneScanu - HDP
Na tříhlavém hybridním přístroji SPECT/CT Anyscan TRIO s kolimátory HRHS (high resolution, high senzitivity), rozměry detektoru 545 x 410 mm, bylo provedeno perfúzní 2 D vyšetření a SPECT krevního poolu - parametry kontinuální SPECT po cirkulární (kruhové) dráze se všemi 3 hlavami, délka scanu celkově 200 sekund. S odstupem 2 hodin provedeno celotělové 2 D-planární vyšetření skeletu s posunem stolu 40 cm za minutu následovaného celotělovým SPECT a indikovaným CT vyšetřením v rozsahu bederní páteře a pánve. Parametry SPECT jsou kontinuální cirkulární dráha s využitím všech tří hlav, 360 stupňů celý systém 400 sekund na 1 FOV, obvykle použito 5 FOV s mírným překryvem. Parametry LDCT: 120kV, proud 100 mA, pitch faktor 1,5, doba otáčky 0,67s, 16 vrstev po 2,5mm.

Zpracování obrazu proběhlo v prostředí Interview s programovým vybavením Terra tomo, které zlepšuje obrazová data několika způsoby – z nichž nejvýznamnější je korekce atenuace a korekce odražených fotonů. Definitivní diagnostika proběhla v programu Interview Fusion.

Nález:
Zvýšený krevní pool v oblasti bederní páteře v obratlovém těle L2. (Obr.1).
Na pozdním scanu nacházíme zvýšenou akumulaci RF v obratlovém těle L2 s korelátem prolomení dolní i horní krycí desky obratlového těla L2 na LDCT (Obr.2-5).
Prolomení dolní krycí desky obratlového těla L4 jen s mírně vyšší akumulací radiofarmaka.
Pokročilé degenerativní změny L páteře charakteru osteofytů, osteochondrózy disků. Aortoskleróza.Obr.1.: Fúze SPECT/CT – MIP v časné fázi - zvýšená akumulace RF v obratlovém těle L2.

/ Obr.1.: Fúze SPECT/CT – MIP v časné fázi - zvýšená akumulace RF v obratlovém těle L2. /Obr.2.: Planární whole body v zadní projekci, pozdní scan. Zvýšená akumulace radiofarmaka v obratlovém těle L2.

/ Obr.2.: Planární whole body v zadní projekci, pozdní scan. Zvýšená akumulace radiofarmaka v obratlovém těle L2. / Obr.3.: Fúze SPECT/CT – MIP: v pozdní fázi zvýšená akumulace RF v obratlovém těle L2.

/ Obr.3.: Fúze SPECT/CT – MIP: v pozdní fázi zvýšená akumulace RF v obratlovém těle L2. / Obr.4.: SPECT a fúze SPECT/CT v sagitálním řezu - v pozdní fázi zvýšená akumulace RF v (komprimovaném) obratlovém těle L2 a mírně zvýšená akumulace v obratlovém těla L4.

/ Obr.4.: SPECT a fúze SPECT/CT v sagitálním řezu - v pozdní fázi zvýšená akumulace RF v (komprimovaném) obratlovém těle L2 a mírně zvýšená akumulace v obratlovém těla L4. /Obr.5.: Detail CT v sagitálním řezu - relativně čerstvá kompresivní fraktura obratlového těla L2 a stav po staré kompresivní fraktuře obratlového těla L4.

/ Obr.5.: Detail CT v sagitálním řezu - relativně čerstvá kompresivní fraktura obratlového těla L2 a stav po staré kompresivní fraktuře obratlového těla L4. /Závěr: 

Obraz relativně čerstvé kompresivní fraktury obratlového těla L2, fragmenty dorzálně vtlačené do páteřního kanálu, kde v úrovni obratle L2 páteřní kanál zúžen na 11 mm.
Stav po starší kompresivní fraktuře těla obratle L4 s prolomením dolní krycí desky.
Pokročilé degenerativní změny bederní páteře charakteru osteofytů, osteochondrózy disků. 

Diskuze:
Při provedení pouze pozdních fází kostní scintigrafie můžeme u sledované fraktury identifikovat zvýšenou kostní přestavbu, ale neurčíme ani přibližnou dobu vzniku fraktury – různě zvýšená kostní přestavba závisí na více faktorech a doba vzniku fraktury je jen jeden z nich.

Dvoufázový SPECT/CT umožní zpřesnit diagnostiku stáří fraktury - v případě relativně čerstvé fraktury (od cca hodin do cca několika měsíců) je krevní pool pozitivní. Stará, relativně stabilní fraktura je bez reakce měkkých tkání.

V minulosti byla pro určení nových fraktur páteře obvykle postačující planární třífázová scintigrafie skeletu. SPECT/CT nicméně poskytne přesný morfometabolický obraz, který zpřesňuje diagnostiku a to i v méně přehledných kostěných strukturách. V případě komplexnějšího postižení skeletu (např. osteoporóza s traumatem) přispívá k diferenciální diagnostice a umožní klinikovi správně rozhodnout o dalším postupu – je nutná imobilizace, dá se pacientovi korzet, event. je nutné operační řešení?Pracoviště:

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
oddělení nukleární medicíny
Prim. MUDr. Ing. Milan Šimánek, Ph.D.
Slovanského bratrství 710
393 01 Pelhřimov


kontakt na autora:
dsimankova02@hospital-pe.cz
tel.: 565 355 941


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz