Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Diabetická noha

doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika

NO: 59letý muž s DM, se syndromem diabetické nohy. Nyní otok, zarudnutí a proteplení zpočátku obou nohou a následně pouze levé nohy - nárt a kotník. Zvažována Charcotova osteoartropatie. 

Podiatričkou byl odeslán ke scintigrafii skeletu.

Třífázovou scintigramy nohou a distální části bérců, celotělové scintigramy a SPECT/CT nohou a distální části bérců jsme provedli po podání 833 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical) na hybridní tomografické scintilační kameře Symbia T2 firmy Siemens (obr. 1-4).


Obr.1: Třífázová scintigrafie skeletu nohou a distální části bérců.

/ Obr. č. 1: Třífázová scintigrafie skeletu nohou a distální části bérců. /Obr.č.2: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT.  Zaměřeno na ložisko v levé noze.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v levé noze.Obr.3: Fúze obrazů SPECT a CT.  Zaměřeno na ložisko v levé noze.

/ Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v levé noze. / Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT.  Zaměřeno na ložisko v levé noze.

/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v levé noze. / 


Popis: 
Pozorujeme zvýšenou perfuzi levé nohy, mírně i levého bérce. Zvýšená osteoblastická aktivita v levé noze (distální tarsus a oblast metatarsu).

Závěr
V uvedeném případě nemocného s diabetickou nohou je nález na třífázové a celotělové kostní scintigrafii doplněné o SPECT/CT kompatibilní s dg Charcotovy osteoartropatie.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz 


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz