KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  SKELET, ZÁNĚTY, INFEKCE  -  kazuistika SKE-40 ze dne 04.10.2005
 

Arteficiální „osteolytická” léze

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
FNsP Ostrava-Poruba


Úvod:

Uvedená kazuistika ukazuje na známou možnost získání „patologického“ nálezu podmíněného zeslabením gama záření kovovým materiálem. Může jít o scintigrafické vyšetření nejrůznějších orgánů. V daném případě se jedná o scintigrafii skeletu, kdy jsme získali arteficiální obraz ložiskového defektu – „osteolytickou“ lézi.


Kazuistika:

59 letý muž s touto anamnézou:
RA: otec zemřel na IM, matka se léčí na průdušky, má snad nezhoubný nádor?
SA: 1 měsíc nekouří, předtím od 17 let kouřil 20-40 cigaret denně, alkohol občas, v létě pivo.
OA: stp APE, úrazu kotníku, stp brochopneumonii před 40 roky. 
NO: Poslední 2-3 týdny si stěžuje na bolesti zad, dolních končetin, slabost, únavu, intermitentní nechutenství. Za poslední měsíc zhubl o 12 kg. Šumění v uších, kašel. 

Při vyšetření na plicním oddělení byl diagnostikován malobuněčný karcinom levého horního plicního laloku s levostrannou krční a supraklavikulární adenopatií, se suspektními jaterními metastázami.


Pro bolesti LS páteře s LIS vlevo byl pacient odeslán na naši kliniku k scintigrafii skeletu k vyloučení nebo potvrzení kostních metastáz. Byla provedena celotělová scintigrafie po i.v. podání 700 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical). Celotělové scintigramy (obr.1) jsme provedli na dvouhlavé tomografické scintilační kameře E.CAM firmy Siemens. Jsou patrná mnohočetná patologická ložiska zvýšené osteoblastické aktivity svědčící pro mnohočetné kostní metastázy karcinomu plic v žebrech, sternu, obratlích, levé kosti sedací, stehenních kostech, v pravém ramenním kloubu a pravé lopatce. Kromě těchto ložisek se zvýšenou osteoblastickou aktivitou je zřetelný ložiskový defekt, zřejmě tedy osteolytická léze, v oblasti velkého trochanteru pravé stehenní kosti (označeno šipkou na obr.1).
I když byl pacient těsně před vyšetřením vyzván, aby vytáhl vše z kapes kalhot a sundal si opasek s přezkou, po vyšetření jsme se ještě ujistili, zda tak skutečně učinil. 
Zjistili jsme, že si nemocný zapomněl vyndat ze zadní pravé kapsy peněženku s velkým množstvím různě velkých mincí.

 

Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci s peněženkou v kapse

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci s peněženkou v kapse /

K verifikaci, zda tyto mince mohly způsobit onu „osteolytickou“ lézi v pravé stehenní kosti, vyšetření jsme zopakovali již bez přítomnosti peněženky s mincemi v pravé zadní kapse kalhot.
A skutečně ložiskový defekt vymizel (šipka směřující k předchozí ložiskové lézi na obr.2 ).

 

Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie po vytažení peněženky z kapsy kalhot

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie po vytažení peněženky z kapsy kalhot /

Závěr:

I když tento arteficiální nález ložiskového kostního defektu, „osteolytické“ léze, neměla u popsaného pacienta s mnohočetnými kostními metastázami karcinomu plic žádný klinický význam, ukazuje na možnost artefaktů. Ty mohou být způsobeny nejrůznějšími kovovými předměty (mince, náramky, brože, řetízky, spony, přezky, kardiostimulátor a mnoho dalších). Nacházejí se mezi vyšetřovaných orgánem a detektorem scintilační kamery a způsobují zeslabení (atenuaci) gama záření vycházejícího z vyšetřovaného orgánu nebo části těla.
V některých případech by mohly způsobit „patologický“ nález, jenž by byl obtížně interpretovatelný. Je proto důležité poučení pacienta, aby nejrůznější kovové předměty z kapes a z povrchu těla před vyšetřením odstranil. Samozřejmě se to netýká jen scintigrafie skeletu, ale prakticky všech typů scintigrafií.
Kovových materiálů, předmětů a přístrojů, které před vyšetřením nelze odstranit (např. kardiostimulátor, totální endoprotézy) si vyšetřující lékař nukleární medicíny musí povšimnout (usnadní mu to uvedení těchto skutečností na žádance pečlivě vyplněné odesílajícím lékařem), aby mohl správně popsat scintigrafický nález.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice s poliklinikou
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

kontakt na autora:
otakar.kraft@fnspo.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software