Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Uvolňování endoprotézy kolenního kloubu, vyloučení zánětlivých komplikací

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
FNsP Ostrava-Poruba


Úvod

Scintigrafie skeletu je vhodná k diagnostice komplikací u nemocných s kloubními endoprotézami. Techneciem značené protilátky proti granulocytům jsou cenné pro zjištění zánětlivých komplikací totálních endoprotéz. 

Kazuistika

U 51 leté nemocné byla v březnu 2005 provedena totální endoprotéza pravého kolenního kloubu. Pooperační průběh byl komplikovaný, hojení per secundam.
Dlouhodobě užívala Dalacin.
Od operace prakticky po celou dobu trvají bolesti operovaného kolenního kloubu, přetrvávají subfebrilie, špatná mobilita kolenního kloubu.
Na prostých rtg snímcích a rtg tomografických snímcích je prokazatelné uvolňování tibiální komponenty pravého kolenního kloubu.

Scintigrafie skeletu 17.1.2006:
Cílené statické scintigramy (obr.1, 2a, b, 3 a 4) jsme provedli po i.v. podání 700 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical) na dvouhlavé tomografické scintilační kameře E.CAM firmy Siemens v přední, bočních a zadní projekci. Je patrné patologické zvýšení depozice radiofarmaka kolem tibiální komponenty TEP pravého kolena. Je také vyšší depozice radioindikátoru v mediálním kondylu tibie vlevo (nejspíše jako projev degenerativních, artrotických změn). Závěr: nález svědčí pro uvolňování tibiální komponenty TEP pravého kolenního kloubu. Osteomyelitidu nelze vyloučit.

Obr. č. 1: Statické scintigramy skeletu kolenních kloubů v přední projekci

/ Obr. č. 1: Statické scintigramy skeletu kolenních kloubů v přední projekci /


Obr. č. 2a, b: Statické scintigramy skeletu kolenních kloubů v zadní projekci

/ Obr. č. 2a, b: Statické scintigramy skeletu kolenních kloubů v zadní projekci /


Obr. č. 3: Statické scintigramy skeletu kolenních kloubů v boční projekci

/ Obr. č. 3: Statické scintigramy skeletu kolenních kloubů v boční projekci /


Obr. č. 4: Statické scintigramy skeletu kolenních kloubů v boční projekci

/ Obr. č. 4: Statické scintigramy skeletu kolenních kloubů v boční projekci /

Jelikož revmatolog měl vzhledem ke klinickému stavu podezření na osteomyelitidu v okolí tibiální komponenty totální endoprotézy, pacientku k nám odeslal na další vyšetření.
23. a 24. 1. 2005 jsme provedli statické scintigramy kolenních kloubů 2 a 24 hod. po i.v. aplikaci 700 MBq 99mTc značených fragmentů monoklonální protilátky proti granulocytům sulesomab (přípravek LeukoScan firmy Immunomedics) na dvouhlavé tomografické scintilační kameře E.CAM firmy Siemens v přední, bočních a zadní projekci (obr. 5, 6). Doba střádání scintigramů v jednotlivých projekcích byla 10 minut. Pravostranný kolenní kloub je vždy označen kobaltovým zdrojem.

Obr. č. 5: Statické scintigramy kolenních kloubů 2 hod. po podání LeukoScanu v přední, zadní a bočních projekcích

/ Obr. č. 5: Statické scintigramy kolenních kloubů 2 hod. po podání LeukoScanu v přední, zadní a bočních projekcích /


Obr. č. 6: Statické scintigramy kolenních kloubů 24 hod. po podání LeukoScanu v přední, zadní a bočních projekcích

/ Obr. č. 6: Statické scintigramy kolenních kloubů 24 hod. po podání LeukoScanu v přední, zadní a bočních projekcích /


Na scintigramech za 2 a za 24 hodin nepozorujeme v oblasti kolenních kloubů patologicky zvýšenou depozici radioaktivity.

Diskuse a závěr

Kombinace scintigrafie skeletu a scintigrafie detekující zánětlivý proces pomocí LeukoScanu pomůže odlišit prosté uvolnění komponent totálních endoprotéz a zánětlivých, osteomyelitických komplikací.
U uvedené pacientky jsme mohli vyloučit osteomyelitidu a potvrdit uvolnění tibiální komponenty totální endoprotézy kolenního kloubu. 
Specifickou známkou pro uvolňování tibiální komponenty TEP kolena je patologicky zvýšená depozice radiofarmaka kolem této části endoprotézy.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice s poliklinikou
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

kontakt na autory:
otakar.kraft@fnspo.cz
 


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz