Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Septické uvolnění endoprotézy kyčelního kloubu

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Úvod:
Scintigrafie skeletu je vhodná k diagnostice komplikací u nemocných s kloubními endoprotézami. Techneciem značené protilátky proti granulocytům jsou užitečné k průkazu zánětlivých komplikací totálních endoprotéz. 

Kazuistika:
Na našem oddělení jsme vyšetřovali 71 letou pacientku. Před 23 roky (tedy v jejích 48 letech) jí byla provedena totální endoprotéza (cementovaná) levého kyčelního kloubu. Pooperační průběh byl bez komplikací.
Již před třemi roky bylo ortopédem vysloveno podezření na uvolňování TEP. Tehdy námi provedená třífázová scintigrafie skeletu toto podezření nepotvrdila.
Na základě klinických potíží i nálezu na rtg (na prostých rtg snímcích je prokazatelné uvolňování acetabularní komponenty TEP) byla nemocná znovu odeslána na naši kliniku.

Scintigrafie skeletu 11.9.2006:
Celotělovou scintigrafii (obr.1) jsme provedli po i.v. podání 700 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical) na dvouhlavé tomografické scintilační kameře E.CAM firmy Siemens v přední a zadní projekci. Pozorujeme dvě ložiska zvýšené osteoblastické aktivity ve dvou pravostranných žebrech. Stav po TEP levé kyčle, výrazně zvýšená osteoblastická aktivita v levém acetabulu, mírně zvýšená osteoblastická aktivita i kolem femorální komponenty TEP a výrazná aktivita v hlavici pravé kosti stehenní a pravém acetabulu (při pokročilé koxartroze). Závěr: nález nejspíše svědčí pro uvolňování acetabulární a pravděpodobně i femorální komponenty TEP levé kyčle.


Obr. č. 1: Celotělové scintigramy skeletu v přední a zadní projekci

/Obr. č. 1: Celotělové scintigramy skeletu v přední a zadní projekci/

Ortopéd měl vzhledem ke klinickému stavu podezření na septické uvolňování totální endoprotézy, nemocnou k nám odeslal na další vyšetření.
12. a 13. 9. 2006 jsme provedli jednak celotělové scintigramy (za 4 hod. po aplikaci) (obr. 2), tak i cílené statické scintigramy pánve a kyčlí (za 24 hod. po aplikaci) (obr. 3) po i.v. podání 700 MBq 99mTc značených monoklonálních protilátek proti granulocytům (technecistan sodný získán z 99Mo/99mTc generátoru - přípravek UltraTechneKow FM firmy Mallinckrodt Medical) na dvouhlavé tomografické scintilační kameře E.CAM firmy Siemens. Doba střádání celotělových scintigramů byla 19 minut a statických scintigramů v jednotlivých projekcích 10 minut (v obou projekcích současně).


Obr. č. 2: Celotělové scintigramy 4 hod. po podání značených monoklonálních protilátek proti granulocytům v přední a zadní projekci

/Obr. č. 2: Celotělové scintigramy 4 hod. po podání značených monoklonálních protilátek proti granulocytům v přední a zadní projekci/


Obr. č. 3: Statické scintigramy pánve a kyčelních kloubů 24 hod. po aplikaci monoklonálních protilátek proti granulocytům v přední a zadní projekci

/Obr. č. 3: Statické scintigramy pánve a kyčelních kloubů 24 hod. po aplikaci monoklonálních protilátek proti granulocytům v přední a zadní projekci/
 

Na scintigramech za 4 a 24 hodin po aplikaci radiofarmaka jsou patrná nepravidelná málo kontrastní ložiska zvýšené depozice radioaktivity v levé kyčli v oblasti krčku, trochanterické oblasti a dále laterálně od velkého trochanteru v měkkých tkáních.
Bezprostředně poté byla pacientka operována. Při operaci bylo odhaleno depo hnisu kraniálně od acetabula, endoprotéza byla odstraněna. Ortopéd uzavřel nález jako septické uvolnění TEP. 

Diskuse a závěr:
Kombinace scintigrafie skeletu a scintigrafie detekující zánětlivý proces pomocí značených monoklonálních protilátek proti granulocytům pomůže odlišit prosté uvolnění komponent totálních endoprotéz a uvolnění komplikované zánětem – uvolnění septické. 
U 71 leté nemocné bylo zjištěno septické uvolnění totální endoprotézy kyčle s hromaděním hnisu v okolí endoprotézy (jak bylo patrno při vyšetření zánětlivého procesu pomocí značených protilátek proti granulocytům).

Poděkování:
Za spolupráci děkuji MUDr. Janu Vykoupilovi z Ortopedického oddělení NsP ve Frýdku-Místku.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

kontakt na autora:
otakar.kraft@fnspo.cz
 


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz