Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Kombinace třífázové scintigrafie skeletu a scintigrafie značenými protilátkami proti granulocytům při průkazu zánětu kolena

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Kazuistika

48 letý muž prodělal po úraze artroskopii s plastikou zkříženého vazu pravého kolenního kolena. Od té doby pociťuje bolesti v kolenním kloubu, což je spojeno s opakovanými otoky a subfebriliemi.

Pro podezření na zánět kolenního kloubu byl pacient odeslán na naši kliniku ke scintigrafii skeletu. Na dvoudetektorové tomografické kameře E.CAM firmy Siemens byla provedena třífázová scintigrafie po i.v. aplikaci bolu (v malém objemu) 700 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical). V první i druhé fázi scintigrafie byla zvýšená depozice radiofarmaka v oblasti celého pravého kolenního kloubu s maximem v proximální epifýze holenní kosti, méně výrazně v distální epifýze kosti stehenní. Tento nález svědčí pro zvýšenou perfuzi (prokrvení) v této lokalizaci (obr.1, 2)

Obr. č. 1: Třífázová scintigrafie skeletu – 1. fáze (perfuze)

/ Obr. č. 1: Třífázová scintigrafie skeletu – 1. fáze (perfuze). Scintigrafie kolenních kloubů a přilehlých částí kostí stehenních a kostí bérců po aplikaci radiofarmaka 99mTc-oxidronátu v přední projekci, poslední dva snímky vpravo dole jsou nastřádány v zadní projekci hned po aplikaci. Časově tedy tyto dva snímky odpovídají snímkům vlevo nahoře, které jsou ze začátku studie z přední projekce /


Obr. č. 2: Třífázová scintigrafie skeletu – 2. fáze tkáňová (tzv. blood pool)

/ Obr. č. 2: Třífázová scintigrafie skeletu – 2. fáze tkáňová (tzv. blood pool), scintigrafie kolenních kloubů v přední a zadní projekci /


Celotělovou scintigrafii a statické pozdní scintigramy (pozdní kostní fáze) jsme provedli na stejné kameře E.CAM firmy Siemens za 2,5 hod. po aplikaci (délka akvizice 5 minut – současně v přední a zadní projekci a další akvizice současně obě boční projekce). Je výrazně zvýšená depozice radiofarmaka především v proximální epifýze tibie, méně výrazně v distální epifýze kosti stehenní a v čéšce. Proužek zvýšené depozice aktivity nad pravým kolenem.
Tedy současně se zvýšenou perfuzí v oblasti celého pravého kolena je výrazně zvýšená osteoblastická aktivita v proximální epifýze holenní kosti, méně výrazně v distální epifýze kosti stehenní a v čéšce (obr.3, 4).

Obr. č. 3: Třífázová scintigrafie skeletu – 3., pozdní kostní fáze

/ Obr. č. 3: Třífázová scintigrafie skeletu – 3., pozdní kostní fáze. Statická scintigrafie skeletu kolenních kloubů, přilehlých částí bérců a stehenních kostí 2,5 hodiny po aplikaci radiofarmaka 99mTc-oxidronátu v přední, zadní a obou bočních projekcích /Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci

/ Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci/


K verifikaci přítomnosti zánětu jsme za čtyři dny po scintigrafii skeletu pacienta vyšetřili znovu. I.v. jsme aplikovali 700 MBq 99mTc značených monoklonálních protilátek proti granulocytům. Celotělovou a cílenou statickou scintigrafii kolenou a přilehlých částí bérců a stehen jsme provedli za 4 hodiny po podání tohoto radiofarmaka opět na dvouhlavé tomografické scintilační kameře E.CAM firmy Siemens. Pozorujeme zvýšenou depozici radioindikátoru v oblasti pravého kolena – nejvýrazněji v proximální epifýze pravé tibie, dále v distální epifýze pravé kosti stehenní (v její nejdistálnější a ventrální části). Nález svědčí pro zánětlivé ložisko v oblasti pravého kolena - v proximální epifýze pravé tibie, dále v distální epifýze pravé kosti stehenní (v její nejdistálnější a ventrální části) (obr. 5, 6 ).

Obr. č. 5: Celotělová scintigrafie zánětu za 4 hod. po aplikaci značených monoklonálních protilátek proti granulocytům, projekce přední a zadní s různou modifikací obrazů

/ Obr. č. 5: Celotělová scintigrafie zánětu za 4 hod. po aplikaci značených monoklonálních protilátek proti granulocytům, projekce přední a zadní s různou modifikací obrazů /Obr. č. 6: Statická scintigrafie zánětu za 4 hod. po aplikaci značených monoklonálních protilátek proti granulocytům, projekce přední, zadní a obě boční- scintigrafie obou kolenou

/ Obr. č. 6: Statická scintigrafie zánětu za 4 hod. po aplikaci značených monoklonálních protilátek proti granulocytům, projekce přední, zadní a obě boční- scintigrafie obou kolenou /


Závěr
U pacienta byla kombinací třífázové scintigrafie skeletu TechneScanem HDP a scintigrafie značenými monoklonálními protilátkami proti granulocytům prokázán zánětlivý proces v oblasti pravého kolena - v proximální epifýze pravé kosti holenní, dále v distální epifýze pravé kosti stehenní (v její nejdistálnější a ventrální části). 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

kontakt na autora:
otakar.kraft@fnspo.cz
 


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz