KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  SKELET, ZÁNĚTY, INFEKCE  -  kazuistika SKE-59 ze dne 30.07.2009
 

Potvrzení zánětu talokrurálního kloubu kombinací třífázové scintigrafie skeletu a scintigrafie značenými protilátkami proti granulocytům

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Kazuistika

58 letá žena si před 2 roky způsobila úrazovou otevřenou zlomeninu levého kotníku. Za 1,5 rok po úraze pak prodělala talokrurální arthrodesu podle Adamse, Horwitze a Charnleye s následnými dvěma revizemi. Za dalších 6
 měsíců byla provedena extrakce zevního fixatoru. Trpí otoky, bolestmi levého kotníku, subfebriliemi.

Pro podezření na osteomyelitidu v oblasti levého talokrurálního kloubu byla pacientka odeslána na naši kliniku ke scintigrafii skeletu. Na dvoudetektorové tomografické kameře E.CAM firmy Siemens byla provedena třífázová scintigrafie po i.v. aplikaci 700 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical). V první i druhé fázi scintigrafie byla zvýšená depozice radiofarmaka v oblasti levého talokrurálního kloubu. Tento nález svědčí pro zvýšenou perfuzi (prokrvení) v této lokalizaci – prezentovány scintigramy z 2. fáze (obr.1)

Obr. č. 1: Třífázová scintigrafie skeletu – 2. fáze tkáňová ( tzv. blood pool)

/ Obr. č. 1: Třífázová scintigrafie skeletu – 2. fáze tkáňová ( tzv. blood pool), scintigrafie talokrurálních kloubů
a distální části obou bérců v přední a zadní projekci /

 

Celotělovou scintigrafii a statické pozdní scintigramy (pozdní kostní fáze) jsme provedli na stejné kameře E.CAM firmy Siemens za 3 hod. po aplikaci (délka akvizice 5 minut – současně v přední a zadní projekci a další akvizice současně obě boční projekce). Je výrazně zvýšená depozice radiofarmaka v oblasti levého talokrurálního kloubu.
Tedy současně se zvýšenou perfuzí je výrazně zvýšená osteoblastická aktivita v oblasti levého talokrurálního kloubu (obr.2, 3).


Obr. č. 2: Třífázová scintigrafie skeletu – 3., pozdní kostní fáze.

/ Obr. č. 2: Třífázová scintigrafie skeletu – 3., pozdní kostní fáze. Statická scintigrafie skeletu talokrurálních kloubů a distální části bérců 3 hodiny po aplikaci radiofarmaka 99mTc-oxidronátu v přední, zadní a obou bočních projekcích /


Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci

/ Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci/


K verifikaci přítomnosti zánětu jsme za pět dní po scintigrafii skeletu pacientku vyšetřili znovu. I.v. jsme aplikovali 700 MBq 99mTc značených monoklonálních protilátek proti granulocytům. Celotělovou a cílenou statickou scintigrafii talokrurálních kloubů jsme provedli za 4 hodiny po podání tohoto radiofarmaka opět na dvouhlavé tomografické scintilační kameře E.CAM firmy Siemens. Pozorujeme zvýšenou depozici radioindikátoru v oblasti levého talokrurálního kloubu. Nález svědčí pro zánětlivé ložisko v oblasti levého talokrurálního kloubu (obr. 4, 5 ).
Za 24 hod. jsme celotělové a statické scintigramy zopakovali (obr. 6, 7 ).


Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie zánětu za 4 hod. po aplikaci značených

/ Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie zánětu za 4 hod. po aplikaci značených
monoklonálních protilátek proti granulocytům, projekce přední a zadní /


Obr. č. 5: Statická scintigrafie zánětu za 4 hod. po aplikaci značených monoklonálních protilátek proti granulocytům

/ Obr. č. 5: Statická scintigrafie zánětu za 4 hod. po aplikaci značených monoklonálních protilátek proti granulocytům, projekce přední, zadní a obě boční- scintigrafie obou talokrurálních kloubů a distální části obou bérců /


Obr. č. 6: Celotělová scintigrafie zánětu za 24 hod. po aplikaci značených monoklonálních protilátek

/ Obr. č. 6: Celotělová scintigrafie zánětu za 24 hod. po aplikaci značených monoklonálních protilátek
proti granulocytům, projekce přední a zadní /


Obr. č. 7: Statická scintigrafie zánětu za 24 hod. po aplikaci značených monoklonálních protilátek proti granulocytům

/ Obr. č. 7: Statická scintigrafie zánětu za 24 hod. po aplikaci značených monoklonálních protilátek proti granulocytům, projekce přední, zadní a obě boční- scintigrafie obou talokrurálních kloubů /


Závěr
U pacientky byla kombinací třífázové scintigrafie skeletu TechneScanem HDP a scintigrafie značenými monoklonálními protilátkami proti granulocytům prokázán zánětlivý proces v oblasti levého talokrurálního kloubu. 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

kontakt na autora:
otakar.kraft@fnspo.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software