Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Artritida kloubů prstu ruky

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Kazuistika
26 letý muž prodělal před třemi měsíci incizi peritonzilárního abscesu vlevo. Nyní poslední měsíc má obtíže – bolest a otok II. prstu levé ruky, bolesti dolní čelisti vlevo s iradiací k levému boltci. Objektivní nález na II. prstu levé ruky: oteklý, lividní, teplý. 14 dní užívá Dalacin 300 mg co 8 hodin.

Pro podezření na osteomyelitidu byl pacient odeslána na naši kliniku ke scintigrafii skeletu. Na dvoudetektorové tomografické kameře E.CAM firmy Siemens byla provedena celotělová scintigrafie a cílené statické scintigramy rukou a lebky za 2,5 hod. po i.v. aplikaci 700 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical) (obr.1, 2)


Obr. č. 1: Celotělové scintigramy skeletu v přední a zadní projekci

/ Obr. č. 1: Celotělové scintigramy skeletu v přední a zadní projekci /Obr. č. 2: Statické scintigramy lebky v bočních projekcích a rukou v přední a zadní projekci

/ Obr. č. 2: Statické scintigramy lebky v bočních projekcích a rukou v přední a zadní projekci /


Je výrazně zvýšená osteoblastická aktivita v oblasti metakarpofalangeálního kloubu, proximálního interfalangeálního a distálního interfalangeálního kloubu II. prstu levé ruky, v levém temporomandibulárním kloubu, v obratli L5.

K verifikaci přítomnosti zánětu jsme za deset dní po scintigrafii skeletu pacienta vyšetřili znovu. I.v. jsme aplikovali 700 MBq 99mTc značených monoklonálních protilátek proti granulocytům. Celotělovou scintigrafii, cílenou statickou scintigrafii rukou a lebky a SPECT lebky jsme provedli za 5 a 24 hodin po podání tohoto radiofarmaka opět na dvouhlavé tomografické scintilační kameře E.CAM firmy Siemens. V obou těchto časových sekvencích pozorujeme zvýšenou depozici radioindikátoru v oblasti metakarpofalangeálního kloubu, proximálního interfalangeálního a distálního interfalangeálního kloubu II. prstu levé ruky. Nález svědčí pro artritidu v těchto kloubech II. prstu levé ruky (obr. 3, 4,5, 6, 7 ).


Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie zánětu za 5 hod. po aplikaci značených monoklonálních protilátek

/ Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie zánětu za 5 hod. po aplikaci značených monoklonálních protilátek
proti granulocytům, projekce přední a zadní /


Obr. č. 4: Statická scintigrafie zánětu za 5 hod. po aplikaci značených monoklonálních protilátek

/ Obr. č. 4: Statická scintigrafie zánětu za 5 hod. po aplikaci značených monoklonálních protilátek
proti granulocytům, scintigramy lebky v bočních projekcích, scintigramy rukou v projekci přední a zadní /


Obr. č. 5: SPECT lebky za 5 hod. po aplikaci značených monoklonálních protilátek

/ Obr. č. 5: SPECT lebky za 5 hod. po aplikaci značených monoklonálních protilátek proti granulocytům
– řezy transaxiální (horní řada), sagitální (prostřední řada scintigramů) a koronální (dolní řada) /Obr. č. 6: Celotělová scintigrafie zánětu za 24 hod. po aplikaci značených monoklonálních protilátek

/ Obr. č. 6: Celotělová scintigrafie zánětu za 24 hod. po aplikaci značených monoklonálních protilátek
proti granulocytům, projekce přední a zadní /Obr. č. 7: Statická scintigrafie zánětu za 24 hod. po aplikaci značených monoklonálních protilátek

/ Obr. č. 7: Statická scintigrafie zánětu za 24 hod. po aplikaci značených monoklonálních protilátek
proti granulocytům, scintigramy lebky v obou bočních a rukou v přední a zadní projekci /


Závěr
U pacienta byla kombinací scintigrafie skeletu TechneScanem HDP a scintigrafie značenými monoklonálními protilátkami proti granulocytům prokázána artritida kloubů II. prstu levé ruky. V levém temporomandibulárním kloubu a v obratli L5 se jedná o lézi nezánětlivé etiologie.
 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

kontakt na autora:
otakar.kraft@fnspo.cz
 


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz