Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Zánět talokrurálního kloubu

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Kazuistika

57 letý muž prodělal před 11 měsíci trimaleolární zlomeninu levého hlezna (tzv. Volkmannův trojúhelník), léčenou osteosyntézou, která však byla insuficientní. Byla proto provedena extrakce osteosyntetického materiálu. Nyní jsou patrné známky skvrnité osteoporózy a fistula v oblasti mediálního kotníku. Opakovaně byl bakteriologicky prokázán zlatý stafylokok. Je suspekce na osteomyelitidu.

Pro podezření na osteomyelitidu v oblasti levého hlezna byl pacient odeslán na naši kliniku ke scintigrafii skeletu. Na dvoudetektorové tomografické kameře Symbia S firmy Siemens byla provedena třífázová scintigrafie po i. v. aplikaci 700 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical). V první (obr.1) i druhé (obr.2) fázi scintigrafie byla zvýšená depozice radiofarmaka v oblasti levého talokrurálního kloubu. Tento nález svědčí pro zvýšenou perfuzi v této lokalizaci. 

Obr. č. 1: Třífázová scintigrafie skeletu – 1. fáze perfuzní

/ Obr. č. 1: Třífázová scintigrafie skeletu – 1. fáze perfuzní, scintigrafie talokrurálních kloubů,
nohou a distální části obou bérců v přední projekci /Obr. č. 2: Třífázová scintigrafie skeletu – 2. fáze tkáňová (tzv. blood pool)

/ Obr. č. 2: Třífázová scintigrafie skeletu – 2. fáze tkáňová ( tzv. blood pool), scintigrafie talokrurálních kloubů,
nohou a distální části obou bérců v přední a zadní projekci /Pozdní statické scintigramy (pozdní kostní fáze) jsme provedli na stejné kameře Symbia S firmy Siemens za 2,5 hod. po aplikaci (délka akvizice 5 minut – současně v přední a zadní projekci a další akvizice současně obě boční projekce). Je výrazně zvýšená depozice radiofarmaka v oblasti levého talokrurálního kloubu.
Tedy současně se zvýšenou perfuzí je výrazně zvýšená osteoblastická aktivita v oblasti levého talokrurálního kloubu (obr.3).


Obr. č. 3: Třífázová scintigrafie skeletu – 3. pozdní kostní fáze

/ Obr. č. 3: Třífázová scintigrafie skeletu – 3. pozdní kostní fáze. Statická scintigrafie skeletu talokrurálních kloubů, nohou
a distální části bérců 2,5 hodiny po aplikaci radiofarmaka 99mTc-oxidronátu v přední, zadní a obou bočních projekcích /


K verifikaci přítomnosti zánětu jsme následující den po scintigrafii skeletu nemocného vyšetřili znovu. I. v. jsme aplikovali 700 MBq 99mTc značených monoklonálních protilátek proti granulocytům. Celotělovou a cílenou statickou scintigrafii talokrurálních kloubů jsme provedli za 4 hodiny po podání tohoto radiofarmaka opět na dvouhlavé tomografické scintilační kameře Symbia S firmy Siemens (obr. 4, 5 ). Za 24 hod. jsme celotělové a statické scintigramy zopakovali (obr. 6, 7 ).
Pozorujeme zvýšenou depozici radioindikátoru v oblasti levého talokrurálního kloubu. Nález svědčí pro zánětlivé ložisko v této lokalizaci. 


Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie zánětu za 4 hod. po aplikaci značených monoklonálních protilátek

/ Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie zánětu za 4 hod. po aplikaci značených monoklonálních protilátek
proti granulocytům, projekce přední a zadní /


Obr. č. 5: Statická scintigrafie zánětu za 4 hod. po aplikaci značených monoklonálních protilátek

/ Obr. č. 5: Statická scintigrafie zánětu za 4 hod. po aplikaci značených monoklonálních protilátek proti granulocytům,
projekce přední, zadní a obě boční- scintigrafie obou talokrurálních kloubů, nohou a distální části obou bérců /Obr. č. 6: Celotělová scintigrafie zánětu za 24 hod. po aplikaci značených monoklonálních protilátek

/ Obr. č. 6: Celotělová scintigrafie zánětu za 24 hod. po aplikaci značených monoklonálních protilátek
proti granulocytům, projekce přední a zadní /Obr. č. 7: Statická scintigrafie zánětu za 24 hod. po aplikaci značených monoklonálních protilátek

/ Obr. č. 7: Statická scintigrafie zánětu za 24 hod. po aplikaci značených monoklonálních protilátek proti granulocytům,
projekce přední, zadní a obě boční- scintigrafie obou talokrurálních kloubů /Závěr
U 57 letého nemocného byla kombinací třífázové scintigrafie skeletu TechneScanem HDP a scintigrafie značenými monoklonálními protilátkami proti granulocytům prokázána osteomyelitida levého hlezenního kloubu. 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

kontakt na autora:
otakar.kraft@fnspo.cz
 


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz