KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  SKELET, ZÁNĚTY, INFEKCE  -  kazuistika SKE-65 ze dne 27.10.2009
 

Osteosarkom

MUDr. Jaroslav Bureš
Oddělení nukleární medicíny
Nemocnice Nové Město na Moravě


Chlapec – 11 let, asi měsíc bolesti v oblasti v pr. dist. femoru mediálně, sleduje narůstající otok. Trauma neguje.
O: dist. femor otok palp bolestivost hybnost pravého kolenního kloubu flexe 100 st extenze bez omezení. Koleno stabilní.

Indikován 3 fázový kostní sken:
 

Obr. 1: perfuse W

/Obr. 1: perfuse W/


Obr. 2: BLPW

/Obr. 2: BLPW/


Obr. 3: 3Fw

/Obr. 3: 3Fw/


Obr. 4: 3aFW

/Obr. 4: 3aFW/


Obr. 5: 3Fateralw

/Obr. 5: 3Fateralw/


Obr. 6: WBw

/Obr. 6: WBw/


3 fázový kostní sken:

po aplikaci 99mTc HDPTc HDP zhotoven 3 fázový kostní sken.

Na skenu je patrné velké ložisko výrazné hypervaskularisace v dist. femuru vpravo.

3. fáze: snímek za 2 hod: velké ložisko výrazně zvýšené osteobl. aktivity v dist. konci diafysy pr. femuru prominující mediodorsálně.

Závěr: velké ložisko v dist. konci diafysy pr. femuru prominující medioposteriorně- vysoce susp. maligní etiologie.

Celotělový kostní sken:

Na ostatním skeletu nález odpovídá věku.CT: hotoveno postkontrastně 71 skenů spirální akvizicí. Tumor dist. konce femuru vpravo - v dist. diafyse až epiphyse, zasahující dřeňovou dutinu + spongiosní kost. Kortikalis je ztenčená, v oblasti metadifysy je její drobný defekt, na který navazuje měkkotkáňová složka tumoru, která je t.č. rozsáhlejší než tumorosní změny v kosti. Měkkotkáňová složka je laločnatá, dobře ohraničená, obsahuje mnohočetné spikulární kalcifikace. Cévní svazek - dist. a. et v. fem. spf. dx. jsou jí odtlačeny dorzolaterálně, nejsou do tumoru zavzaty. Celková velikost tumoru cca 10 cm kraniokaudálně, cca 8 cm laterolaterálně, cca 6,5 cm AP.

Závěr: Tumor dist. femuru vpravo s měkkotkáňovou složkou, maligního chrakteru.Dle histoligicky verifikovaný osteoplastický osteosarkom.
  


Pracoviště:

Nemocnice Nové Město na Moravě
Oddělení nukleární medicíny
primář: MUDr. Jaroslav Bureš
Žďárská 610
592 31 Nové Město na Moravě

kontakt na autora:
tel. 566 683 532

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software