KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  SKELET, ZÁNĚTY, INFEKCE  -  kazuistika SKE-68 ze dne 27.12.2010
 

Galliová scintigrafie – pneumocystová pneumonie u syndromu získané imunodeficience

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Úvod:

Indikací scintigrafie po podání 67Ga-citrátu jsou
   - teploty neznámé etiologie
   - plicní a mediastinální záněty především u pacientů s poruchou imunity
   - diagnóza a průběžná kontrola při lymfocytárních nebo granulomatózních zánětlivých procesech
   - chronická osteomyelitis

Kazuistika:

47 letá pacientka

OA: sledována pro idiopatickou proktokolitidu, hypofunkci štítné žlázy na substituční terapii, hypertenzi, operace: ruptura cysty ovaria, karcinom vulvy, stp. vulvektomii s radik. lymfadenektomií, pravidelné kontroly na onkologii bez radio či chemoterapie.
EA: transfuze asi před 20 lety, nyní o transfuzi neví, drogy neguje, heterosexuál.
FA: Euthyrox 100 1-0-0, Enap H 1-0-0, Fromilid 500 mg 2x1, Biseptol 480 mg 2x denně.

NO: Potíže trvají zhruba půl roku - febrilie kolem 38,0° C i více, unavená, váhový úbytek 15 kg, vyšetřena - sternální punkce- negativní, CT břicha, RTG plic negativní, před 2 měsíci proveden znovu RTG plic s nejasným nálezem, doplněno CT plic: s nálezem zastření oboustranně, drobná ložiska, charakter zánětu nebo fibrozy, nasazen Fromilid, pacientka udává úlevu, bez dušnosti, odebrána serologie anti HIV – pozitivní. Cítí se lépe, jen občas kašle, bez dušnosti, subfebrilní. Jedná se o získaný imunodeficit ve stadiu AIDS, vs pneumocystová pneumonie.
Pro protrahovaný febrilní stav pátráno po fokusu. Nemocná byla odeslána k scintigrafickému vyšetření – byla provedena celotělová scintigrafie po aplikaci gallia. Po i.v. podání 200 MBq citronanu gallitého (67Ga) (přípravku Gallium (Ga67) Citrate injection firmy Mallinckrodt Medical) byla provedena celotělová scintigrafie pomocí dvouhlavé tomografické scintilační kamery E.CAM firmy Siemens. Za 24, 48 a 72 hodiny po aplikaci gallia prokazujeme kromě fyziologicky vyšší depozice radioaktivity difuzně ve zvětšených játrech, ve skeletu, v GIT i patologicky difuzně zvýšenou depozici radioaktivity v obou plicích, zvýšenou depozici radiofarmaka ve slezině (obr.1, 2, 3).Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie po aplikaci gallium citrátu v přední a zadní projekci za 24 hodin po aplikaci

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie po aplikaci gallium citrátu v přední a zadní projekci za 24 hodin po aplikaci/Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie po aplikaci gallium citrátu v přední a zadní projekci za 48 hodin po aplikaci

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie po aplikaci gallium citrátu v přední a zadní projekci za 48 hodin po aplikaci/Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie po aplikaci gallium citrátu v přední a zadní projekci za 72 hodin po aplikaci

/ Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie po aplikaci gallium citrátu v přední a zadní projekci za 72 hodin po aplikaci/Závěr:

U 47 leté pacienty se získaným imonudeficitem ve stadiu AIDS jsou prezentovány scintigrafické nálezy při pneumunocystové pneumonii.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

kontakt na autora:
otakar.kraft@fnspo.cz
 

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software