Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Ložisko vyklenující se z lopaty kosti kyčelní – osteochondrom?

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity


Kazuistika
NO: 19letý muž asi rok pozoruje rezistenci v pravém meso- až hypogastriu, poslední měsíc snad výraznější progrese velikosti. Teploty, zimnice, třesavky, bolesti neguje. Citlivost při kašli. Status localis: břicho měkké, bez peritoneálního dráždění, palpačně nebolestivé, v pravém hypogastriu rezistence velikosti asi 10x12 cm, palpačně tuhá, nepohyblivá vůči spodině, vycházející z kyčle, okolí klidné, palpačně nebolestivé.

Sonografické vyšetření břicha:
Jaterní parenchym přiměřené echogenity, homogenní, povrch jater je hladký, žlučník tenkostěnný, bez kamenů, žlučové cesty bez dilatace, pankreas přiměřené echogenity a tvaru, slezina nezvětšená, obě ledviny beze změn.

RTG kyčelních kloubů a pánve: na kyčelních kloubech bez patologie, v oblasti hřebene kosti kyčelní vpravo měkkotkáňové opaktní ložisko neostře ohraničené, ložisko síťovité struktury vel. 12x9cm. Dg. TU reg. cristae illiacae l.dx.

Vyšetření pánve a kyčelních kloubů magnetickou rezistencí: Závěr: Vpravo z lopaty kosti kyčelní vycházející exofyticky rostoucí, rozsáhlá 'květákovitá' expanze 11x9cm. Po kontrastní látce mírné, nepravidelné sycení. Nejsou známky edému okolní kostní tkáně. Také nejsou známky edému či infiltrace okolních anatomických struktur či svalových skupin.
Závěr: Exofytický, objemný osteochondrom lopaty kyčelní vpravo.

Pacient byl ortopedem odeslán ke scintigrafii skeletu
Celotělové scintigramy (obr. 1) jsme provedli po podání 700 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical) na hybridní tomografické scintilační kameře Symbia T2 firmy Siemens. 
Vyšetření jsme doplnili o cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) pánve kombinovanou s CT (obr. 1, 2). Samostatné CT obrazy (transverzální řezy) pánve jsou patrné z obr. 3-8.

Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vpravo fúze obrazů SPECT a CT - zaměřeno na ložisko v laterokraniální části lopaty pravé kosti kyčelní. Vpravo řezy transverzální, řezy sagitální a řezy koronální.

/ Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT.
Vpravo fúze obrazů SPECT a CT - zaměřeno na ložisko v laterokraniální části lopaty pravé kosti kyčelní. Vpravo řezy transverzální, řezy sagitální a řezy koronální. /
Obr.č.2: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na velké ložisko v laterokraniální části lopaty pravé kosti kyčelní. Řezy transverzální, řezy sagitální a řezy koronální.

/ Obr.č.2: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na velké ložisko v laterokraniální části lopaty pravé kosti kyčelní. Řezy transverzální, řezy sagitální a řezy koronální. / Obr.3: „low dose“ CT pánve – transverzální řez.

/ Obr.3: „low dose“ CT pánve – transverzální řez. / Obr. č. 4: „low dose“ CT pánve – transverzální řez.

/ Obr. č. 4: „low dose“ CT pánve – transverzální řez. / Obr. č. 5: „low dose“ CT pánve – transverzální řez.

/ Obr. č. 5: „low dose“ CT pánve – transverzální řez. / Obr. č. 6: „low dose“ CT pánve – transverzální řez.

/ Obr. č. 6: „low dose“ CT pánve – transverzální řez. / Obr. č. 7: „low dose“ CT pánve – transverzální řez.

/ Obr. č. 7: „low dose“ CT pánve – transverzální řez. / Obr. č. 8: „low dose“ CT pánve – transverzální řez.

/ Obr. č. 8: „low dose“ CT pánve – transverzální řez. / Pozorujeme výrazné, velké patologické ložisko vyšší depozice radioaktivity navazující na laterokraniální okraj lopaty pravé kosti kyčelní. Ložisko je nepravidelného tvaru s nerovnými, neostrými konturami, s nehomogenní distribucí radiofarmaka. Drobné ložisko vyšší depozice radioaktivity v mediální části pravé nohy.
Závěr: výrazné, velké ložisko zvýšené osteoblastické aktivity vyklenující se kraniálním směrem z laterokraniálního okraje lopaty pravé kosti kyčelní. Ložisko je nepravidelného tvaru s nerovnými, neostrými konturami, s nehomogenní distribucí osteoblastické aktivity - s velkou pravděpodobností jde o tumorozní postižení.
Drobné ložisko vyšší osteoblastické aktivity v mediální části pravé nohy - po úraze?


Závěr
V uvedeném případě 19letého muže je zajímavý nález na celotělové scintigrafii skeletu a při fúzi obrazů SPECT a CT nejspíše při osteochondromu šířícího se z lopaty pravé kosti kyčelní.

Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

Ústav zobrazovacích metod
Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz