KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  TERAPIE - MOŽNOSTI NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY  -  kazuistika TER-11 ze dne 06.05.2009
 

Zobrazení žlučníku imitující akumulující jaterní metastázu
karcinomu štítné žlázy


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., RNDr. Vojtěch Ullmann
Klinika nukleární medicíny
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Úvod

Uvádíme případ pacientky s folikulárním karcinomem štítné žlázy, která byla opakovaně léčena pro domnělou akumulující jaterní metastázu. Po provedené cholescintigrafii jsme případ uzavřeli jako akumulaci radiojodu ve žlučníku. 


Kazuistika

Pacientka narozena v roce 1934.
OA: hypertenze gr. I dle WHO, ICHS, vředová choroba duodena s v.s. perforací (po Dolmině) v 1/04, Helicobacter pylori přeléčen trojkombinací (2/04), sekundární hypoparathyreosa, vertebroalgický syndrom.
Operace pravého prsu pro mastitidu 1953. 
FA: Vasocardin 200 mg 1-0-0, Lorista 1-0-1/2, Cinarizin 1-0-1, Helicid 20mg 1-0-0, Caltrate plus 1-0-1/2, Tachystin. Euthyrox 100 μg denně.
NO: Stp TTE s negativním histolog. nálezem, následně přehodnoceno jako folikulární karcinom s onkocytární diferenciací a s angioinvazí (3/04). Stp thyreoeliminaci (5/04), stp terapii 131 I pro rezidua štítné žlázy (11/04), stp terapii 131 I 5/05, 01/06 a 11/06 pro domnělou akumulující metastázu v pravém jaterním laloku. 
FW: 26/54 KO: Leu 6,3 G/l, Ery 4,5 T/l, Hb 136 g/l, Hk 0,418, Tr 183 G/l
Biochemie: Gluk. 4,92 mmol/l, ALT 0,32 μkat/l, Kreatinin 112 μmol/l, Ca 2,11 mmol/l, P 1,41 mmol/l
Moč: chem v normě, FW 0/5. 
Po vysazení substituční terapie hormony štítné žlázy před aplikací léčebné aktivity 7,4 GBq: 
Free tyroxin: (fT4) pod 4 pmol/l
Total trijodtyronin: (TT3) 0,44 nmol/l
Tyreotropin: (TSH) 70,29 mU/l
Tyreoglobulin: (TG) 0,5 μg/l
Antityreoglobulin (antiTG) pod 50 U/ml

V arteficiálním myxedému po vysazení Euthyroxu je na celotělových scintigramech po podání 7,4 GBq 131I - dvou tobolek s jodidem (131I) sodným pro terapeutické použití (Sodium Iodide (I 131) Capsules T Mallincrodt Medical) následující nález (11/06): 
Celotělová scintigrafie po terapii 131I 7,4 GBq: malé ložisko akumulace 131I v oblasti pravého jaterního laloku. Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie 4 dny po podání 7,4 GBq 131I - přední a zadní projekce 11/06

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie 4 dny po podání 7,4 GBq 131I - přední a zadní projekce 11/06 /


Ve srovnání se staršími scintigramy po terapii 131I akumulace v tomto ložisku téměř beze změny, jen na dřívějších scintigramech bylo ložisko výraznější i v přední projekci, v 11/04 bylo ještě navíc patrné reziduum štítné žlázy.
(obr.2 – celotělová scintigrafie za 4 dny po terapii 11/04), (obr.3 – statická scintigrafie za 5 dní po terapii 11/04), (obr.4 – celotělová scintigrafie za 4 dny po terapii 5/05), (obr.5 – celotělová scintigrafie za 4 dny po terapii 1/06).Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie 4 dny po podání 7,4 GBq 131I - přední a zadní projekce 11/04

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie 4 dny po podání 7,4 GBq 131I - přední a zadní projekce 11/04 /


Obr. č. 3: Statická scintigrafie 5 dnů po podání 7,4 GBq 131I – přední, obě boční a zadní projekce 11/04

/ Obr. č. 3: Statická scintigrafie 5 dnů po podání 7,4 GBq 131I – přední, obě boční a zadní projekce 11/04 /


Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie 5 dní po podání 7,4 GBq 131I - přední a zadní projekce 5/05

/ Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie 5 dní po podání 7,4 GBq 131I - přední a zadní projekce 5/05 /


Obr. č. 5: Celotělová scintigrafie 5 dní po podání 7,4 GBq 131I - přední a zadní projekce 1/06

/ Obr. č. 5: Celotělová scintigrafie 5 dní po podání 7,4 GBq 131I - přední a zadní projekce 1/06 /


Domnívali jsme se, že se jedná o malou akumulující jaterní metastázu.

CT i USG břicha a jater s negativním nálezem.
Usg břicha: Játra nezvětšená, echotextura jaterního parenchymu je přiměřená, bez přesvědčivých ložiskových změn, žlučové cesty nerozšířené, žlučník přim. velikosti homogenního obsahu. Pankreas, slezina beze změn, ledviny v obvyklé poloze, bez známek městnání v dutém vývodném systému. V malé pánvi bez přítomnosti volné tekutiny. Závěr: ložiskový proces v jaterním parenchymu t.č. neprokázán.
MRI břicha taktéž s negativním nálezem, bez průkazu ložiskových jaterních změn.

Doplnili jsme ještě vyšetření cholescintigrafie (8/07). Aplikovali jsme i.v. 200 MBq derivátu iminodioctové kyseliny značené 99mTc. Ke značení jsme použili technecistan sodný (99Mo/99mTc generátor - přípravek UltraTechneKow FM firmy Mallinckrodt Medical). Bezprostředně po aplikaci následovala 90 minutová dynamická scintigrafie (obr. č. 6), za dalších 30 minut (ve 120. minutě) statická scintigrafie v přední a pravé boční projekci (obr. č. 7)


Obr. č. 6: Cholescintigrafie – dynamická scintigrafie 8/07

/ Obr. č. 6: Cholescintigrafie – dynamická scintigrafie 8/07 /Obr. č. 7: Cholescintigrafie – statické scintigramy v přední a pravé boční projekci 8/07

/ Obr. č. 7: Cholescintigrafie – statické scintigramy v přední a pravé boční projekci 8/07 /


Nález na žlučových cestách a žlučníku je při cholescintigrafii fyziologický.
Lokalizace žlučníku při cholescintigrafii odpovídá umístění akumulujícího ložiska na celotělových a statických scintigramech po terapeutické aplikaci radiojodu. 
Dále je negativní nález při ultrasonografii, CT a MRI jater, taktéž je nízká hladina tumor markeru thyreoglobulinu. Nakonec uzavíráme tento případ jako akumulaci radiojodu v normálním žlučníku. 


Závěr
U pacientky s folikulárním karcinomem štítné žlázy, léčeným opakovaně radiojodem jak pro reziduum štítné žlázy, tak pro akumulující malé ložisko v játrech, o kterém jsme se domnívali, že se jedná o akumulující jaterní metastázu. 
Vzhledem k normálnímu nálezu na USG, CT, MRI a umístění žlučníku při cholescintigrafii při nízké hladině thyreoglobulinu se zřejmě jedná o akumulaci radiojodu v normálním žlučníku, nikoliv o akumulující jaterní metastázu. 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta:
MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

kontakt na autory:
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz, vojtech.ullmann@fnspo.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software