KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT

 
 
 Technescan Sestamibi

DRN 4376 


Katalogový list  |  Souhrn údajů o přípravku  |  Příbalová informace  |  Kazuistiky  |  Foto  |Katalogový list

kit pro přípravu 99mTc-MIBI

 

název přípravku: Technescan Sestamibi
1 mg, kit pro přípravu radiofarmaka
 
indikace: přípravek je určen pouze k diagnostickým účelům

-      scintigrafie perfúze myokardu, stanovení funkce levé komory a ejekční frakce

-      scintimamografie

-      lokalizace heperfunkce parathyreoidní tkáně
 
balení: 1 kit = 5 lahviček (10 ml)
 
uchovávání: kit při teplotě do 25°C; po rekonstituci: do 25°C
 
doba použitelnosti: 2 roky od data výroby – datum exspirace uvedeno na obalu

po rekonstituci: 10 hodin
 
složení: cuprotetramibi tetrafluoroboras ([Tetrakis(2-    methoxy-2-methylpropyl-1 isokyanid)Cu(I)] tetrafluoroboras) … 1 mg / lahv.

dihydrát chloridu cínatého, monohydrát cystein-hydrochloridu, dihydrát citronanu sodného, mannitol, kyselina chlorovodíková (k úpravě pH), hydroxid sodný (k úpravě pH)
 
rozředění: max. 11,1 GBq v objemu 1-3 ml, po rekonstituci
možno naředit 0,9% roztokem chloridu sodného
 
doba inkubace: 10 min var na vodní lázni popř.  varný blok
 
účinnost značení: ≥ 94 % 99mTc-sestamibi
 
reg. číslo SÚKL: 88/681/08-C
 
kód VZP: 0002027 99mTc MIBI inj.
Souhrn údajů o přípravku


  Dokument ke stažení - PDF
Příbalová informace


  Dokument ke stažení - PDF << ZPĚTCopyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software