KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  NEUROLOGIE  -  kazuistika NEU-13 ze dne 08.04.2005
 

Posouzení mozkové perfuze
před neurochirurgickým zákrokem


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
FNsP Ostrava-Poruba


Kazuistika

65 letý pacient s touto anamnézou:
OA: ICHS se stavem po IM, recidivující fibrilace síní, hypertenze III, stav po CMP s levostrannou hemiparesou, diabetes mellitus na PAD, ICH dolních končetin.
FA: Atwenolol, Anopyrin, Inhibace, Glucobene, Nitrospray, Stilnox. 
NO: Při předchozí hospitalizaci před měsícem pro rozsáhlou pneumonií byl zjištěna stenoza ACI oboustranně. Pacient nyní hospitalizován k dovyšetření.
Sonografické vyšetření karotid:
hemodynamicky významná stenosy ACI bil. 
CT mozku: rozsáhlé ischémické ložisko parietotemporálně vpravo velikosti 41x69x80 mm, nejspíše staršího data, část by mohla patřit event. i čerstvé ischémii.
DSA mozkových tepen: uzávěr ACI l.sin a 60% stenósa ACI l.dx. Kontralaterální perfuze levé hemisféry přes přední komunikantu zprava a zadní komunikantu z vertebrobazilárního povodí.
Neurologické vyšetření: těžká pareza LHK, zvedne rameno, vlevo slabý stisk ruky, LDK v Mingazzinim udrží, částečná paresa n.VII, isokorie. 


Před konzultací na neurochirurgickém oddělení byl pacient odeslán k provedení perfuzní scintigrafie mozku (SPECT) k posouzení perfuzních poruch.

Tomografická scintigrafie mozku: 
Scintigrafii (obr. 1) jsme provedli po blokádě akumulace volného 99mTc ve štítné žláze Chlorigenem za 15 minut po i.v. aplikaci 700 MBq 99mTc-HMPAO (preparát Neuroscan firmy ROTOP Pharmaka GmbH, SRN) (obr. 1) na dvouhlavé tomografické kameře E.CAM firmy Siemens. 

Na scintigramech v transaxiálních, koronálních a sagitálních řezech je patrný rozsáhlý defekt perfuze vpravo frontoparietotemporálně, dále hypoperfuze levé mozečkové hemisféry – tzv. zkřížená mozečková diaschisa. 

Poté byla provedena konzultace na neurochirurgickém oddělení ohledně možnosti neurochirurgického zákroku.


Obr. č. 1: SPECT mozku na dvouhlavé tomografické kameře.

/ Obr. č. 1: SPECT mozku na dvouhlavé tomografické kameře. Horní dvě řady scintigramů: transaxiální řezy, prostřední dvě řady scintigramů: sagitální řezy, dolní dvě řady scintigramů: koronální řezy


Diskuse a závěr

SPECT mozku po podání 99mTc-HMPAO se používá pro vyšetřování regionální mozkové perfuze. Důležité je také využití k zhodnocení perfuzních poruch po cévních mozkových příhodách před provedením neurochirurgických výkonů, jako v uvedeném případě.


Poděkování

Za spolupráci děkuji MUDr. Z. Vlčkovi z interního oddělení nemocnice v Bílovci.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice s poliklinikou
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

kontakt na autora:
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software