KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  NEUROLOGIE  -  kazuistika NEU-14 ze dne 30.06.2005
 

Likvorea při akutní mediootitidě detekovaná pomocí 111In-DTPA

MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Baťova krajská nemocnice, Zlín


Žena, 53 let.

Pacientka přijata na neurologické oddělení pro výtok čiré tekutiny z pravého ucha při zhoršení vertebrogenních potíží. Předtím přešetřena na ORL.

Z rodinné anamnézy: bez sledovaných chorob.

Z osobní anamnézy: leta vertebrogenní potíže.

Nynější onemocnění: pacientka udává v posledním období zhoršení vertebrogenních potíží, poté výtok z pravého ucha, bolesti hlavy tupého charakteru s maximem v záhlaví, zvracení, teplota 38 st. C. Pro výtok z ucha odeslána praktickým lékařem na ORL, kde nález hodnocen jako otitis media acuta l. dx., doporučen konzervativní postup (ATB), doplněno neurologické konzilium, po kterém přeložena na oddělení neurologické.

Objektivně při přijetí: lucidní, orientovaná, spolupracuje, m.n. v normě, Ny 0, šíje vázne na 3 prsty, pyramidové jevy negativní, takt. čití v normě, taxe bilat. přesná, Lasegue neg., kardiopulmonálně kompenzována.

Paraklinická vyšetření: vcelku bez pozoruhodností, likvor po první lumbální punkci s obrazem těžké purulentní meningitidy.

Z vyšetřovacího programu:
CT mozku, pyramid a krku:akutní zánět středního ucha bez postižení mozkové tkáně, zvětšené pravostranných krčních uzlin.
EEG: převažující beta typ záznamu.


Doplněna izotopová cisternografie za 4,24 a 48 hodin po aplikaci 37 MBq 111In-DTPA na kameře GAMMA MB 9200, použit kolimátor pro střední energie, matrix 64x64 a vyhodnocovací systém Gamma 11. Provedeny projekce AD, DX, SIN, impulsy střádány 720 sekund.: během 4 hodin se normálně objevují basální cisterny, dále cisterna interhemispherica, v AP projekci patrný zřetelný pruh radiofarmaka vycházející z pravé basální cisterny laterokaudálně, za 24 hodin se radiofarmakon nachází v subarachnoideálním prostoru. viz obr.Další průběh: Pacientka přijata na neurologickou JIP, po ATB terapii v opakovaných LP již nález sterilní, zřetelná i úprava klinická, stav uzavřen jako stp. sekundární purulentní meningitidě při komunikaci intrakraniálního systému se středoušní dutinou vpravo, likvorea při akutní meningitidě. Pacientka předána k operačnímu řešení na neurochirurgickou kliniku.Za 4 hodiny
 

Za 24 hodin
 

Obr. 1: Izotopová cisternografie pomocí 111In-DTPA

 Obr. 1:
Izotopová cisternografie pomocí 111In-DTPA za 4 a 24 hodin po aplikaci v projekcích (shora dolů) SIN, DX, AP-další viz popis nálezu v textu

 

Obr. 2: Detail AP projekce

 Obr. 2:
Detail AP projekce za 24 hodin po aplikaci s pruhem akumulace vpravo
 


Pracoviště:

Baťova krajská nemocnice
oddělení nukleární medicíny
prim. MUDr. Jiří Bakala
Havlíčkovo nábř. 600
762 75   ZLÍN

kontakt na autora:

MUDr. Jaromír Bernátek
tel.: 577 552 233

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software